Pomoćnik ministra Mario Madunić održao sastanak Mješovite komisije o međunarodnom cestovnom prijevozu sa izaslanstvom Bosne i Hercegovine

ZAGREB, 30.05.2019.
Dvodnevni sastanak Mješovite komisije o međunarodnom cestovnom prijevozu između izaslanstava Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, održan je 28. i 29. svibnja u zgradi resornoga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u Zagrebu. Sastankom je predsjedao pomoćnik ministra, Mario Madunić, sa suradnicima ispred nadležne Uprave kopnenog prometa i inspekcije, načelnicima Rokom Kršinićem i Tonćiem Paukom, dok je Bosansko - hercegovačko izaslanstvo predvodio Adis Šehić, glavni inspektor Ministarstva komunikacija i transporta sa suradnicima te predstavnicima Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore BiH,  Zijadom Sinanovićem i Željkom Žepićem te predstavnicima Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjsko-trgovinske komore BiH, Irnisom Delijom i Valentinom Trogrlić.

Tematski, glavnina razgovora dvodnevnog bilateralnog sastanka vođena je u cilju uzajamne razmjene podataka o gospodarskoj suradnji i cestovnom prijevozu, kao i na temu prijevoza tereta i putnika te je u konačnici obostrano usuglašeno stajalište da je gospodarska razmjena između dviju država u zadnjih nekoliko godina bila u porastu, uz iznimku 2014. godine, čemu su razlog bile elementarne vremenske nepogode, u vidu katastrofalnih poplava. Sadašnji podaci pokazuju da će se trend gospodarskog rasta nastaviti tijekom 2019. godine.

Na održanom sastanku konstatirano je da se cestovni prijevoz tereta odvija bez poteškoća, slijedom čega je istaknuta činjenica da se prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu realizira bez dozvola, dok se u slučaju obavljanja prijevoza tereta prema i iz trećih država razmjenjuje godišnji kontingent od 8000 dozvola. Budući je sadašnji broj dozvola dostatan za obje strane, na sastanku je dogovoreno da se za 2020. godinu razmjeni kontingent od 8000 dozvola za obavljanje prijevoza tereta prema i iz trećih država, uz mogućnost dodatne razmijene dozvola tijekom sljedeće godine, ukoliko u tom smislu bilo koja strana iskaže potrebu.

Na zahtjev Bosansko-hercegovačkog izaslanstva dogovoreno je da u slučaju utovara tereta na području jedne ili druge strane, radi prijevoza u treće države, a nakon ulaska praznog vozila ili obavljenog bilateralnog prijevoza, prijevoznik kod sebe mora imati potpuno i točno popunjenu dozvolu, te je istu dužan poništiti na izlasku iz države utovara, uz napomenu da dozvole razmijenjene u tekućoj, 2019. godini vrijede zaključno do 31. siječnja slijedeće, 2020. godine.

U pogledu prijevoza putnika u redovnom linijskom i povremenom prijevozu između dviju država, obje strane suglasne su da se obje vrste prijevoza obavljaju bez poteškoća, s obzirom na činjenicu da obje države uostalom imaju najveći broj međudržavno odobrenih linija, kao i činjenicu da je i nadalje primjetan interes prijevoznika jedne i druge strane za otvaranje novih linija.

Razgovorom na temu vrsta prijevoza putnika, obostrano su izneseni problemi nelegalnog linijskog prijevoza putnika 'kombi vozilima', čime se značajno utječe na smanjenje broja putnika na redovnim linijama, a budući se međunarodni linijski prijevoz putnika smije obavljati samo autobusima, dogovoreno je da će obje strane, u okviru zakonskih mogućnosti, poduzimati mjere za sprječavanje nelegalnog linijskog prijevoza, na što je Bosansko-hercegovačka strana iznijela podatak da se na području Bosne i Hercegovine međunarodni prijevoz putnika obavlja isključivo autobusima, slijedom čega je Bosansko-hercegovačka strana zamolila da, ukoliko se prilikom inspekcijskih nadzora BiH prijevoznika putnika od strane Hrvatskih inspektora cestovnog prometa utvrdi obavljanje međunarodnog prijevoza kombi vozilima, registriranim u Bosni i Hercegovini, da se iste vrati u državu registracije, odnosno, da im se zabrani daljnje obavljanje prijevoza na području Hrvatske.

Hrvatska strana na temu povremenog prijevoza putnika između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, istaknula je podatak da se isti obavlja u skladu s INTERBUS Ugovorom, kojega su potpisnice obje strane, na što je Hrvatska strana istaknula činjenicu da postoje određeni problemi u slučajevima kada hrvatski autobusi prazni ili s putnicima, tranzitira državno područje Bosne i Hercegovine, kako bi obavio vožnju između polazišta i odredište u Hrvatskoj (primjerice Osijek – Dubrovnik), u kojem slučaju se ne dopušta ulazak tog autobusa na područje BiH te je u tom smislu dogovoreno da se obavljanje navedenih vožnji omogući, s time da će prijevoznici u tom slučaju morati posjedovati na odgovarajući način popunjen 'Interbus putni list'. U svrhu što skorije realizacije predloženog, dvije strane razmijenile su informacije vezano za potpisivanje Protokola uz 'Interbus Ugovor', kojim se regulira obavljanje linijskog prijevoza putnika.

Dogovorene su i dodatne administrativne radnje u cilju olakšavanja i ubrzanja tranzita prijevoznika Hrvatskim prometnicama te je dogovoreno i da se pristojbe za izdavanje dozvola za linijski prijevoz putnika naplaćuju sukladno nacionalnim propisima jedne i druge strane.

Obje delegacije istaknule su evidentan problem dugih čekanja na graničnim prijelazima te je obostrano usuglašena inicijativa prema nadležnim tijelima obje države, koliko je to moguće u okviru važećih propisa i postupaka, u cilju dodatnog ubrzavanja administrativnih postupaka prilikom prelazaka državnih granica, posebno u linijskom prijevozu putnika.

U zaključku dvodnevnog bilateralnog sastanka, Bosansko-hercegovačka strana zamolila je Hrvatsku delegaciju da se od nadležnih Hrvatskih tijela u postupcima primjene propisa o boravku stranaca kod izračuna broja dana, vodi računa od tome da taj broj odgovara stvarnom vremenu boravka na teritoriju Hrvatske, ali i da se od nadležnih tijela zatraži da u postupku kažnjavanja bosanskohercegovačkih prijevoznika zbog počinjenja bilo kojeg prekršaja, prvi puta primjene blaže kazne, u okviru propisanog raspona kazni.

Obje strane istaknule su i problem najavljene zabrane prometovanja teretnih vozila iznad 7,5 tona najveće dopuštene mase, preko određenih graničnih prijelaza između Hrvatske i Slovenije, koja će u značajnoj mjeri utjecati i na poslovanje prijevoznika s područja BiH.