Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture

ZAGREB, 06.06.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture.

Odluke o davanju ovlaštenja resornom Ministarstvu donose se u slučajevima kada nekretnine ili dijelovi nekretnina koje imaju status javnog dobra u općoj uporabi više nisu nužne za upravljanje željezničkom infrastrukturom, odnosno, kada je potrebno uskladiti formalno-pravno, projektirano stanje s činjeničnim, izvedenim stanjem željezničke infrastrukture.

Prije donošenja navedenih odluka, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zatražit će od državnog tijela ili pravne osobe koja preuzima na upravljanje nekretnine nad kojom se ukida status javnog dobra, prethodnu suglasnost za troškove upravljanja i održavanja navedene nekretnine, i to na teret svoga financijskog plana.

Prethodna suglasnost sadržavat će dokaz da su u financijskom planu državnog tijela ili pravne osobe osigurana novčana sredstva za troškove upravljanja i održavanja takvih nekretnina.