Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o.

VLADA, 13.06.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod  Zagrebačke banka d.d. i Privredne banka Zagreb d.d. radi financiranja obrtnih sredstava te Odluku o davanju državnog jamstva u korist banaka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava.

Slijedom navedenog daje se suglasnost društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod banaka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, u iznosu od 200.000.000,00 kuna, uz uvećanje za kamate i troškove kako bi se osigurala bi se financijska sredstva u skladu s Financijskim planom Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcijama plana za 2020. i 2021. godinu (NN 113/18).

Rok otplate je jedna godina, najkasnije dvanaest mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu koji će se otplaćivati po revolving principu.

Donošenje ovih Odluka neće imati utjecaj na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu. Mogući fiskalni učinak na Državni proračun Republike Hrvatske nastao bi u slučaju neizvršavanja obveza od strane društva Hrvatske ceste d.o.o. prema bankama, u iznosu visine jamstva uvećanog za kamate i troškove.