Vlada RH: Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu županijske ceste ŽC 2260 i lokalne ceste LC 26017 u k.o. Torčec

ZAGREB, 13.06.2019.
Na današnjoj 161. sjednici Vlada RH prihvatila je prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu županijske ceste ŽC 2260 i lokalne ceste LC 26017 na 9 katastarskih čestica ukupne površine 6.459 m2, koju je Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko - križevačke županije uputila Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, iz razloga što predmetne čestice ne predstavljaju javnu cestu te radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Nakon ukidanja statusa javnog dobra na dijelu čestica ukupne površine 1.287 m2, koje su u naravi javne zelene površine, istima će upravljati Općina Drnje, dok će dio čestica ukupne površine 5.172 m2, koje su u naravi obiteljske kuće ili oranice koristiti i održavati fizičke osobe.