Prijam u državnu službu

21.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 15. studenoga 2017. godine
19.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
19.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 112 od 17. studenoga 2017. godine
16.02.2018. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PRORAČUN - objavljenom u "Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017.
08.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 112 od 17. studenoga 2017. godine
05.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
05.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 112 od 17. studenoga 2017. godine
31.01.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
24.01.2018. - REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA I POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA KANDIDATIMA/KINJAMA koji su zadovoljili na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (prva faza - održana 18. siječnja 2018. godine), Javni natječaj objavljen u objavljen u NN broj 112 od 17. studenog 2017. godine
19.01.2018. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE/ LK Vukovar - rok za podnošenje prijava je osam dana (do 29. siječnja 2018. godine)
- PRIJAVNI OBRAZAC  (. doc) 
 
16.01.2018. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, natječaj objavljen u NN broj 88 od 1.9.2017.
NAPOMENA: dostava rješenja svim kandidatima smatra  objavljenom istekom osmog dana (24.1.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
12.01.2018. - OBAVIJEST o rezultatima Javnog natječaja objavljenog u Jutarnjem listu, na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (www.mmpi.hr) te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.9 i 29.9.2017. godine
11.01.2018. - POZIV NA TESTIRANJE (PRVA FAZA) - osobama koje su podnijele pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u„Narodnim novinama“, broj 112 od 17. studenoga 2017. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
29.12.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture/Uprava pomorstva – stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (broj 132 od 29. prosinca 2017. g.) do 8. siječnja 2018. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

- OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.docx)
31.01.2018.
 
29.12.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture /Glavno tajništvo/Uprava kopnenog prometa i inspekcije/Uprava sigurnosti plovidbe/Uprava za proračun i financije - VIŠE RADNIH MJESTA

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (broj 132 od 29. prosinca 2017. g.) do 8. siječnja 2018. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

- OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA TESTIRANJE (.docx) 
- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

 
05.02.2018.
19.02.2018.
 
29.12.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture /Glavno tajništvo/Uprava pomorstva/Uprava sigurnosti plovidbe/Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte/Uprava kopnenog prometa i inspekcije/Uprava za EU fondove i strateško planiranje/Uprava za proračun i financije/Samostalna služba za unutarnju reviziju/Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju - VIŠE RADNIH MJESTA

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (broj 132 od 29. prosinca 2017. g.) do 8. siječnja 2018. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.docx)
20.12.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra - VIŠE RADNIH MJESTA

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)
- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
07.12.2017. - OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA - objavljenog u Jutarnjem listu, na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. rujna 2017. i 29. rujna 2017. godine
06.12.2017. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva/ Sektor za pomorsko dobro, morske luke i koncesije, Služba integralnog razvoja i upravljanja lučkim sustavom, Odjel za javne luke od županijskog značaja (oglas objavljen 8.9.2017.)
 Napomena: dostava svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmog dana (14.12.2017.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
22.11.2017. - REZULTATI PROVEDENOG INTERVJUA - osobni vozač državnog dužnosnika
17.11.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / VIŠE RADNIH MJESTA - rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 112 (do 27.11.2017. godine)
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 27. studenog 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ« 
   
11.01.2018.
24.01.2018.
05.02.2018.
 
08.02.2018.
19.02.2018.
16.11.2017. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija Senj (oglas objavljen 8.9.2017.)
16.11.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LK Split / Ispostava Stari Grad, objavljenom 08.09.2017. na web – stranici Ministarstva
15.11.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 110 (do 23.11.2017. godine)
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 23. studenog 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ« 
 
- PRIJAVNI OBRAZAC  (. doc) 

 
21.02.2018.
 
08.11.2017. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija Rijeka (oglas objavljen 8.9.2017.)
03.11.2017. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija Dubrovnik (oglas objavljen 8.9.2017.)
Napomena: dostava svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmog dana (11.11.2017.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
25.10.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e prijave na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 88 od 1. rujna 2017. godine - Uprava sigurnosti plovidbe / LK Rijeka / LI KRALJEVICA
25.10.2017. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za prijam namještenika u državnu službu, objavljen u Jutarnjem listu, na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. rujna 2017. i 29. rujna 2017. godine
23.10.2017. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za prijam namještenika u državnu službu, objavljen u Jutarnjem listu, na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. rujna 2017. i 29. rujna 2017. godine
17.10.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 5 od 18. siječnja 2017. godine
09.10.2017. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - kandidati/kinje prijavljeni na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dana 8. rujna 2017. godine.
- INTERVJU - održat će se u četvrtak, 12. listopada 2017. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14 
29.09.2017. - ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA - za prijam namještenika u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog 21. rujna 2017. godine
25.09.2017. - OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 120 od 21. prosinca 2016.godine
25.09.2017. - OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 121 od 23. prosinca 2016.godine
25.09.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 51 od 31. svibnja 2017. godine
21.09.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Glavno tajništvo - uz obvezni probni rad od 2 mjeseca - rok za podnošenje prijava je osam dana (do 29. rujna 2017. godine)
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 29. rujna 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

PRIJAVNI OBRAZAC (.doc) 

 

22.11.2017.

25.10.2017.
23.10.2017.
 
29.09.2017.
12.01.2018.

 

 
 
18.09.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora, objavljenom 19.04.2017. na web – stranici Ministarstva
18.09.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova, objavljenom 19.04.2017. na web – stranici Ministarstva
08.09.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - rok za podnošenje prijava je osam dana (do 18. rujna 2017. godine)
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na sljedeće adrese:
 
- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Rijeka, Ispostava Punat: Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka
 
- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Senj, Ispostava Novalja: Lučka kapetanija Senj, Obala kralja Zvonimira 12, Senj
 
- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Split, Ispostava Stari Grad: Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1 Split
 
- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik: Lučka kapetanija Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37, Dubrovnik
 
- PRIJAVNI OBRAZAC  (. doc) 

 
03.11.2017.

Napomena: dostava svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmog dana (11.11.2017.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
08.11.2017.

Napomena: dostava svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmog dana (16.11.2017.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
16.11.2017.
16.11.2017.
RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija Senj (oglas objavljen 8.9.2017.)

Napomena: dostava svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmog dana (24.11.2017.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
 
08.09.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA POMORSTVA – rok za podnošenje prijava je osam dana (do 18. rujna 2017. godine)

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom:  "Za oglas"
 
- PRIJAVNI OBRAZAC  (. doc) 
 
09.10.2017.
06.09.2017. - OBAVIJEST - o ishodu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 110 od 30. studenog 2016. godine
04.09.2017. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN broj 51 od 31.05.2017. - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA
01.09.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe /Lučka kapetanija Rijeka / Ispostava Kraljevica - rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 88 (do 11.9.2017. godine)
 
25.10.2017.
16.01.2018.
RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, natječaj objavljen u NN broj 88 od 1.9.2017.
NAPOMENA: dostava rješenja svim kandidatima smatra  objavljenom istekom osmog dana (24.1.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
21.07.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE – rok za podnošenje prijava je osam dana (do 31. srpnja 2017. godine)
18.07.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 51 od 31. svibnja 2017. godine (mjesto rada Šibenik)
18.07.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 51 od 31. svibnja 2017. godine (mjesto rada Zagreb)
09.06.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE, objavljenom 09.06.2017. na web – stranici Ministarstva
09.06.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE - stručni referenti

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adrese navedene u Oglasu, odnosno za radna mjesta:

- u Lučkoj kapetaniji Rijeka i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka

- u Lučkoj kapetaniji Senj i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Senj, Obala kralja Zvonimira 12, Senj

- u Lučkoj kapetaniji Split i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1 Split

- u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37, Dubrovnik
 
 
- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
 
09.06.2017.
 
01.06.2017. - ODLUKA - o djelomičnog obustavi provedbe postupka za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe po Javnom natječaju objavljenom u NN broj 118 od 28.10.2015. godine
01.06.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka, objavljenom 19.04.2017. na web – stranici Ministarstva
31.05.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 51 od 31. svibnja 2017. godine
31.05.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 8. lipnja 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)
PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
- SADRŽAJ TESTIRANJA TE  PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN TESTIRANJA (.docx)

 
18.07.2017.
18.07.2017.
24.09.2017.
25.09.2017.
 
31.05.2017. - ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA - prijama u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE - stručni referenti
30.05.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture / Sektor željezničkog prometa i žičara / Služba pravnih i gospodarskih poslova / ODJEL PRAVNIH I MEĐUNARODNIH POSLOVA - VODITELJ ODJELA - rok za podnošenje prijava je osam dana (do 7. lipnja 2017. godine)
 
19.04.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe /Lučka kapetanija Split – rok za podnošenje prijava je osam dana (do 27. travnja 2017. godine)
18.09.2017.
19.04.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka – rok za podnošenje prijava je osam dana (do 27. travnja 2017. godine)

01.06.2017.

18.09.2017.
14.04.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, temeljem javnog natječaja objavljenog u NN broj 121 od 23.12.2016
14.04.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, temeljem javnog natječaja od 16.12.2016., objavljenom na web stranici Ministarstva i HZZ-a 23.12.2016.
06.04.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem javnog natječaja objavljenog u NN broj 110 od 30.11.2016
31.03.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE - stručni referenti

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 10.04.2017.) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adrese navedene u Oglasu, odnosno za radna mjesta:
 
- u Lučkoj kapetaniji Pula i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Pula,  Riva 18, Pula

- u Lučkoj kapetaniji Rijeka i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka

- u Lučkoj kapetaniji Senj i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Senj, Obala kralja Zvonimira 12, Senj

- u Lučkoj kapetaniji Zadar i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, Zadar

- u Lučkoj kapetaniji Šibenik i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8, Šibenik

- u Lučkoj kapetaniji Split i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1 Split

- u Lučkoj kapetaniji Ploče i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Ploče, Trg kralja Tomislava 24

- u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37, Dubrovnik
 
23.03.2017. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN broj 121 od 23.12.2016 - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA
22.03.2017. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN broj 5 od 18.01.2017. (provedeno 17.03.2017.) za radno mjesto - UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA I INFRASTRUKTURE / Sektor cestovnog prometa / Služba sigurnosti cestovnog prometa - voditelj službe
16.03.2017. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice - Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra / Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom / SLUŽBA ZA LUČKI SUSTAV

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 24.03.2017.) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"
 
10.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 5 od 18. siječnja 2017. godine
10.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 123 od 30. prosinca 2016. godine
10.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 121 od 23. prosinca 2016. godine
08.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110, od 30. studenoga 2016. godine za radno mjesto - LK Zadar / ZADAR - LK Šibenik / LI PRIMOŠTEN / LI MURTER
08.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 121, od 23. prosinca 2016. godine za radno mjesto - LK Zadar / LI BIOGRAD NA MORU
08.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine za radna mjesta - LK Split / LI TROGIR / LI SUPETAR i LK Dubrovnik / LI CAVTAT
01.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e prijave na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine - Uprava sigurnosti plovidbe / VIŠE RADNIH MJESTA
01.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 121 od 23. prosinca 2016. godine - Uprava sigurnosti plovidbe / VIŠE RADNIH MJESTA
28.02.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Oglasa od 28. studenoga 2016. godine za radno mjesto: Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra / Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom / SLUŽBA ZA LUČKI SUSTAV - voditelj/ica službe - 1 izvršitelj - radi zamjene duže odsutne službenice
23.02.2017. - REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA/KINJA - provedenog 01., 03. i 17.02.2017 godine - temeljem natječajnog postupka objavljenog u Narodnim novinama broj 110 od 30.11.2016. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
22.02.2017. - REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA/KINJA - provedenog 14. i 16.02.2017. godine - temeljem natječajnog postupka objavljenog u Narodnim novinama broj 110 od 30.11.2016. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
10.02.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e prijave na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine - VIŠE RADNIH MJESTA

- TESTIRANJE - kandidata/kinja održat će se u petak, 17. veljače u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s početkom u 09.00 sati
09.02.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e prijave na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine - Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte - VIŠE RADNIH MJESTA

- TESTIRANJE - kandidata/kinja održat će se u četvrtak, 16. veljače u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s početkom u 09.00 sati
08.02.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine za slijedeća radna mjesta Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA

- TESTIRANJE- kandidata/kinja održat će se utorak, 14. veljače, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s početkom u 09.00 sati
01.02.2017. - OBAVIJEST - o ishodu natječajnog postupka objavljenog u Narodnim novinama, broj 91 od 12. listopada 2016. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Glavno tajništvo, Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost, Služba za javnu nabavu / ODJELJAK SKLADIŠTA
27.01.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine za slijedeća radna mjesta

- TESTIRANJE - kandidata/kinja održat će se u petak, 3. veljača 2017. godine, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
26.01.2017. - POZIV NA PONOVNI RAZGOVOR (INTERVJU) - obavještavaju se kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete odnosno koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave na javni natječaj za radno mjesto u Upravi za fondove EU / Sektor za upravljanje operativnim programom / Služba za planiranje, odabir i ugovaranje projekata / ODJEL ZA PRIPREMU, ODABIR I UGOVARANJE PROJEKATA - stručni/a savjetnik/ca
24.01.2017. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - obavještavaju se kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete odnosno koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave na javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 123 od 30. prosinca 2016. godine

- INTERVJU - sa kandidatima/kinjama održat će se u petak, 27. siječnja 2017. godine, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
24.01.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra / VIŠE RADNIH MJESTA

- TESTIRANJE- kandidata/kinja održat će se srijedu, 1. veljače, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s početkom u 09.00 sati
18.01.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture / Sektor cestovnog prometa / Služba sigurnosti cestovnog prometa - VODITELJ SLUŽBE (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 26. siječnja 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«
 
17.10.2017.


10.03.2017.

22.03.2017.
18.01.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA / KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine

- TESTIRANJA I INTERVJUI - održati će se u utorak, 24. siječnja 2017. godine u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, u Zagrebu s početkom u 09.00. sati
17.01.2017. - POZIV ZA INTERVJU - za radno mjesto viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice temeljem oglasa objavljenog 16.11.2016. godine - Uprava sigurnosti plovidbe / Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova / Služba stručno-tehničkih poslova / ODJEL FLOTE I TEHNIČKIH SUSTAVA

- RAZGOVOR (intervju) - radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu održati u petak, 20. siječnja u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s početkom u 10.00 sati
02.01.2017. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo mora, prometa i infrastruktureu trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom - VIŠE RADNIH MJESTA
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 10. siječnja 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI POZIV«

PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
30.12.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture - Glavnog/u tajnika/icu Ministarstva imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 9. siječnja 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE GLAVNOG/E TAJNIKA/ICE MINISTARSTVA«

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

24.01.2017.
30.12.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - UPRAVA ZA FONDOVE EU / Sektor za potporu i provedbu projekata / Služba za praćenje provedbe projekata / Odjel za praćenje provedbe projekata - stručni suradnik (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 9. siječnja 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

10.03.2017.

22.03.2017.
23.12.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture – Služba za planske dokumente i financije/Odjel za financiranje i koncesije / voditelj/ica Odjela- radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 2. siječnja 2017. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
23.12.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 02. siječnja 2017. godine ) od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb; s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

- SADRŽAJ TESTIRANJA TE  PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA (.pdf)
21.12.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / ODJEL UPRAVLJANJA I GOSPODARENJA IMOVINOM - Rok za podnošenje prijava je osam dana (do 29. prosinca)

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 29. prosinca) od dana objave Javnog natječaja na web - stranici Ministarstva neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb; s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
30.11.2016. - OBAVIJEST - o ishodu natječajnog postupka objavljenog u Narodnim novinama, broj 73 od 10. kolovoza 2016. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Glavno tajništvo, Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost, Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost / ODJEL ZA KOMUNIKACIJE
30.11.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA
 
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 8. prosinca 2016. godine) od dana objave Javnog natječaja na web - stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb; s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
- SADRŽAJ TESTIRANJA TE  PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE (.pdf)

18.01.2017.

24.01.2017.

27.01.2017.
 
01.02.2017.

01.02.2017.
28.11.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra - SLUŽBA ZA LUČKI SUSTAV / voditelj/ica službe - radi obavljanja poslova radi zamjene odsutnog/e službenika/ce


PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 6. prosinca 2016. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

28.02.2017.

- ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Oglasa od 28. studenoga 2016. godine za radno mjesto: Uprava  pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra / Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom / SLUŽBA ZA LUČKI SUSTAV - voditelj/ica službe - 1 izvršitelj - radi zamjene duže odsutne službenice (.pdf)

16.11.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / ODJEL FLOTE I TEHNIČKIH SUSTAVA - radi zamjene duže odsutnog/e službenika/ce

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 24. studenoga 2016. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

17.01.2017.

- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)

23.11.2017.

- ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Oglasa od 16. studenoga 2016. godine za radno mjesto: Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA SPLIT (.pdf)

16.11.2016. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao
18.10.2016. - OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 137 od 23. prosinca 2015.godine
18.10.2016. - OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 45 od 4. svibnja 2016.godine
18.10.2016. - OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 131 od 2. prosinca 2015.godine
12.10.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / ODJELJAK SKLADIŠTA - Voditelj odjeljka / jedan izvršitelj/ica

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 20. listopada 2016. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresuMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za natječaj"
 
03.10.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra - ODJEL ZA UPRAVLJANJE I NADZOR PROMETA I POSLOVE TRAGANJA I SPAŠAVANJA - radi obavljanja poslova radi zamjene odsutnog/e službenika/ce

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 11. listopada 2016. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA
 (.pdf)

12.10.2016.
28.09.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture - ODJEL ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU - viši stručni savjetnik

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva (zaključno na dan 06.10.2016. godine), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"
 
21.09.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / PODODSJEK PISARNICE - Rok za podnošenje prijava je osam dana (do 29. rujna) od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama broj 84

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

25.10.2016.
 

03.10.2016.
10.08.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / ODJEL ZA KOMUNIKACIJE - Rok za podnošenje prijava je osam dana (do 18. kolovoza) od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

23.09.2016.

03.10.2016.

03.10.2016.
10.08.2016. - PLAN PRIJAMA - osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2016. godinu

-TABLICA – PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA 2016. GODINU
18.07.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - Uprava sigurnosti plovidbe - radi obavljanja poslova radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - LUČKE KAPETANIJE

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 26. srpnja 2016. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"
01.07.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture / Sektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu / Služba za razvoj i unapređenje infrastrukture / ODJEL ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno do dana 11.07.2016. godine, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"

08.09.2016.
08.06.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika - Uprava pomorske i unutarnje plovidbe brodarstva, luka i pomorskog dobra / LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR - sa sjedištem u Vukovaru

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva (zaključno na dan 16.06.2016. godine), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"
01.06.2016. - OGLAS - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Upravu sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na Oglas je do 09.06.2016. godine
01.06.2016. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - Uprava cestovnog i željezničku infrastrukturu / Služba za planske dokumente i financije / ODJEL ZA PLANSKE DOKUMENTE I REGULATIVU - temeljem oglasa objavljenog 4. travnja 2016. godine na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
04.05.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / ODJEL UPRAVLJANJA I GOSPODARENJA IMOVINOM - Rok za podnošenje prijava je osam dana (do 12. svibnja) od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama br. 42

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)

23.05.2016.


31.05.2016.
04.04.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture / Sektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu / Služba za planske dokumente i financije / ODJEL ZA PLANSKE DOKUMENTE I REGULATIVU
 
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 
 
01.06.2016.
30.03.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118 od 28. listopada 2015. godine

- TESTIRANJE KANDIDATA održati će se u utorak, 12. travnja na Pomorskom fakultetu, Ruđera Boškovića 37, Split
30.03.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz ponovljenoga javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 131 od 2. prosinca 2015. godine

- TESTIRANJE KANDIDATA održati će se u utorak, 12. travnja na Pomorskom fakultetu, Ruđera Boškovića 37, Split
30.03.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 137 od 23. prosinca 2015. godine

- TESTIRANJE KANDIDATA održati će se u utorak, 12. travnja na Pomorskom fakultetu, Ruđera Boškovića 37, Split
15.03.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118 od 28. listopada 2015. godine / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
- TESTIRANJE KANDIDATA održati će se utorak, 22. ožujka 2016. godine, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
15.03.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 131 od 2. prosinca 2015. godine / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
- TESTIRANJE KANDIDATA održati će se utorak, 22. ožujka 2016. godine, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb 
29.02.2016. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN broj 118 od 28. listopada 2015. godine (testiranje provedeno 23.02.2016.godine) - više radnaih mjesta / UPRAVA ZA FONDOVE EU
17.02.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118 od 28. listopada 2015. godine
20.01.2016. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava unutarnje plovidbe / LUČKA KAPETANIJA SISAK - sa sjedištem u Sisku - temeljem oglasa objavljenog 7. prosinca 2015. godine na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
23.12.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ (do 31. prosinca 2015. godine)

- Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
07.12.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnih službenika - Uprava pomorske i unutarnje plovidbe brodarstva, luka i pomorskog dobra / LUČKA KAPETANIJA SISAK - sa sjedištem u Sisku

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva (zaključno na dan 15.12.2015. godine), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"

02.12.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 10. prosinca 2015. godine

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"
 

10.03.2016.

15.03.2016.

30.03.2016.

12.09.2016.
30.11.2015. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA PULA - sa sjedištem u Puli - temeljem oglasa objavljenog 24. srpnja 2015. godine na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
28.10.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 5. studenoga 2015. godine
 
- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"
 

11.12.2015.


17.02.2016.

29.02.2016.

15.03.2016.

30.03.2016.

12.09.2016.
15.10.2015. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / VTS Rijeka - NN 42/15 i na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 15. travnja 2015. godine
29.09.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 73 od 1. srpnja 2015. godine


- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)

01.09.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 11. svibnja 2015. godine.
24.08.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme od 9. srpnja 2015. - LK Split, Ispostava Bol - kapetan ispostave III. vrste
12.08.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK - temeljem Javnog natječaja objavljenog 8. travnja 2015. godine
30.07.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / VIŠI STRUČNI SAVJETNIK - SPECIJALIST - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 44/15 od 22. travnja 2015. godine te na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
30.07.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture - LUČKA KAPETANIJA RIJEKA - objavljenog 11. svibnja 2015. godine
24.07.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA PULA - sa sjedištem u Puli

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
22.07.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - objavljenog 11. svibnja 2015. godine
21.07.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture - LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK / LUČKA KAPETANIJA PLOČE / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK - objavljenog 11. svibnja 2015. godine
20.07.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture - LUČKA KAPETANIJA ZADAR / LUČKA KAPETANIJA PULA - objavljenog 11. svibnja 2015. godine
17.07.2015. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN 39/15 od 7. travnja 2015. (testiranje provedeno 10.07.2015.godine) za radna mjesta VIŠI STRUČNI SAVJETNIK / Uprava cestovnog i željezničkog prometa i VIŠI STRUČNI REFERENT / Uprava za proračun i financije
17.07.2015. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / NAUTIČAR III. VRSTE / Lučka isposava Mali Lošinj - temeljem Oglasa objavljenog 1. lipnja 2015. godine na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
16.07.2015. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN 39/15 od 8. travnja 2015. (testiranje provedeno 10.07.2015.godine) za radno mjesto VIŠI UNUTARNJI REVIZOR / Samostalna služba za unutarnju reviziju
16.07.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 11. svibnja 2015. godine
13.07.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutne službenice tijekom korištenja porodiljnog dopusta - UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na web - stranici Ministarstva (zaključno na dan 21.07.2015. godine), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"
09.07.2015. - OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / Lučka ispostava BOL

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva (zaključno na dan 17.07.2015. gpdine), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"
03.07.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 42 od 15. travnja 2015. godine
 
-IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
03.07.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 39 od 8. travnja 2015. godine
03.07.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 31 od 18. ožujka 2015. godine

01.07.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK SA SJEDIŠTEM U ŠIBENIKU


- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)


----------------------------

29.09.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 73 od 1. srpnja 2015. godine


- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)

19.06.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta u lučkim kapetanijama Zadar, Šibenik i Ploče u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 39 od 8. travnja 2015. godine
 
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)

DATUM ODRŽAVANJA PISANOG DIJELA TESTIRANJA I INTERVJUA - ponedjeljak, 6. srpnja u 11,00 sati,
na Pomorskom fakultetu u Splitu, Hrvojeva ulica 5

19.06.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOST PLOVIDBE - LUČKA ISPOSTAVA PAG SA SJEDIŠTEM U PAGU - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 16 od 11. veljače 2015. godine

DATUM ODRŽAVANJA PISANOG DIJELA TESTIRANJA I INTERVJUA - ponedjeljak, 6. srpnja u 11,00 sati,
na Pomorskom fakultetu u Splitu, Hrvojeva ulica 5
05.06.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u NN 31/15 od 18. ožujka 2015. godine
29.05.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKA ISPOSTAVA MALI LOŠINJ - sa sjedištem u Malom Lošinju

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 
17.07.2015.
28.05.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 13/15 od 4. veljače 2015. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
27.05.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA ISPOSTAVA HVAR - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 19/15 od 20. veljače 2015. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
25.05.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU / SEKTOR ZA FONDOVE EU - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 7/15 od 21. siječnja 2015. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
11.05.2015. - J A V N I P O Z I V - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastruktureu trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom - VIŠE RADNIH MJESTA

16.07.2015.
20.07.2015.

21.07.2015.

22.07.2015.

30.07.2015.
06.05.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LK ŠIBENIK - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 7/15 od 21. siječnja 2015. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
22.04.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - GLAVNO TAJNIŠTVO / SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, INFORMATIKU, KOMUNIKACIJE I INFORMACIJSKU SIGURNOST


- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)

30.07.2015.

ODLUKA - o obustavi provedbe postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / VIŠI STRUČNI SAVJETNIK - SPECIJALIST - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 44/15 od 22. travnja 2015. godine te na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

20.04.2015. - PLAN PRIJAMA - osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2015. godinu
15.04.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama (zaključno na dan 23.04.2015.), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)
07.04.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“

- Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
 
19.06.2015.

16.07.2015.
 
17.07.2015.
02.04.2015. - OGLAS - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na oglas je do 10. travnja 2015. godine
18.03.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
 
05.06.2015.
 
20.02.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA SPLIT - Rok za podnošenje prijava je osam dana (zaključno na dan 02.03.2015.) od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, broj 19 od 20.2.2015.

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
 
27.05.2015.
11.02.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKA KAPETANIJA ZADAR / ISPOSTAVA PAG

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama (zaključno na dan 19.02.2015.), odnosno na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ - ISPOSTAVA PAG"
 
10.02.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 120/14 od 10. listopada 2014. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
10.02.2015. - P O Z I V NA PONOVLJENI INTERVJU - kandidatima koji su zadovoljili na testiranju za radno mjesto nautičara II. vrste u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

- PONOVLJENI INTERVJU - održati će se u petak 13. veljače u prostorijama Lučke kapetanije Zadar, Liburnska obala 8 / soba br. 6 u Zadru, s početkom u 9.00 sati
06.02.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKA KAPETANIJA RIJEKA / ISPOSTAVA KRK - sa sjedištem u Krku
 
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"
04.02.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“

PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)
03.02.2015. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN broj 120 od 10. listopada 2014. godine
02.02.2015. - OBAVIJEST KANDIDATIMA - prijavljenima na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Upravi sigurnosti plovidbe, LK Dubrovnik / LI Korčula, objavljen na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 18. studenoga 2014. godine

INTERVJU - s kandidatima / kinjama održati će se u petak 6. veljače u 10,00 sati u prostorijama Lučke kapetanije Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37
27.01.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 128/14 od 31. listopada 2014. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
23.01.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU i FONDOVE EU - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za natječaj"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)
21.01.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za natječaj"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)
 
19.03.2015.

20.03.2015.

01.04.2015.

13.04.2015.

06.05.2015.

25.05.2015.
21.01.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKA KAPETANIJA ZADAR - sa sjedištem u Zadru

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"
12.01.2015. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.12.2014.) - Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 120 od 10. listopada 2014. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)

RAZGOVOR - sa kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u srijedu, 14. siječnja u 13,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

Napomena: lista  nije posložena po broju ostvarenih bodova na testiranju
18.12.2014. - REZULTATI TESTIRANJA - PROVEDENOG 16. PROSINCA 2014. GODINE ZA RADNO MJESTO STRUČNOG REFERENTA U GLAVNOM TAJNIŠTVU, SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I POMOĆNO TEHNIČKIM POSLOVIMA, SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I OPĆE POSLOVE (Javni natječaj objavljen u NN 128/14 od 31. listopada 2014. godine)

INTERVJU - kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 22. prosinca u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

Napomena: lista  nije posložena po broju ostvarenih bodova na testiranju
17.12.2014. - REZULTATI TESTIRANJA - (provedeno 12.12.2014.) - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima) temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN 120/14 od 10.10.2014.

Intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 19. prosinca 2014. godine u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

Napomena: lista  nije posložena po broju ostvarenih bodova na testiranju
17.12.2014. - OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR - objavljen na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ministarstva i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 18. studenoga 2014.

RAZGOVOR SA KANDIDATIMA - održati će se u ponedjeljak, 22. prosinca 2014. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Lučke kapetanije Vukovar, Županijska 62, Vukovar
11.12.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka dijela Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom 10. listopada 2014. godine
09.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 120 od 10. listopada 2014. godine
09.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 128 od 31. listopada 2014. godine
04.12.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom 26. lipnja 2014. godine
03.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 120 od 10. listopada 2014. godine
03.12.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - slijedom JAVNOG NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama broj 128 od 31. listopada 2014. godine
28.11.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 120 od 10. listopada 2014. godine
28.11.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom u NN broj 120 od 10. listopada 2014. godine
18.11.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika u UPRAVU POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA i UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)

---------------
31.10.2014. - Odluka o obustavi provedbe postupka dijela ponovljenog javnog natječaja prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Ponovljenom javnom natječaju objavljenom u NN broj 61 od 21. svibnja 2014. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
31.10.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)

-------------------

-------------------
 
-------------------
 
13.10.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU ZA PRORAČUN I FINANCIJE - SEKTOR ZA PRORAČUN, FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE - SLUŽBU ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 
13.11.2014.
10.10.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14
28.11.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA (.pdf)
                       - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf) 
----------------------
 

----------------------
 
----------------------
 
----------------------
 
----------------------
 
06.10.2014. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 8. kolovoza 2014. godine.
10.09.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom u NN broj 144 od 4. prosinca 2013. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
08.08.2014. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Javni poziv - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa"

- POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 8. kolovoza 2014. godine. (.pdf)
23.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU SPLIT - u Lučku kapetaniju Split i Ispostavu Trogir
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, Split, s naznakom: "Za oglas"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
23.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU RIJEKA - Ispostavu Mali Lošinj, Ispostavu Omišalj i Ispostavu Punat
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka, s naznakom: "Za oglas".

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
23.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU PULA - Ispostavu Poreč
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula, Riva 18, Pula, s naznakom: "Za oglas"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
23.07.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni referent u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, ISPOSTAVA SILBA, temeljem objavljenog Oglasa na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 15. svibnja 2014. godine
22.07.2014. - P O Z I V NA PONOVLJENO TESTIRANJE IZ POZNAVANJA RADA NA OSOBNOM RAČUNALU kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 118 od 20. rujna 2013. godine za prijam na radno mjesto upravnog referenta za pomorce u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Split, Odjel za upravne poslove
22.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 61 od 21. svibnja 2014. godine
18.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLODBE - LUČKU KAPETANIJU SPLIT - ISPOSTAVU STARI GRAD I ISPOSTAVU VIS - temeljem Oglasa objavljenog na web stanicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. svibnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 74 od 18. lipnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 68 od 4. lipnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 66 od 30. svibnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 61 od 21. svibnja 2014. godine
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, Ispostava Pag, objavljenog u Narodnim novinama broj 59. od 14. svibnja 2014. godine, te na web stanicama Ministarstva uprave i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU DUBROVNIK - ISPOSTAVA VELA LUKA - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 15. svibnja 2014. godine
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU RIJEKA - ISPOSTAVA MALI LOŠINJ, ISPOSTAVA OMIŠALJ, ISPOSTAVA PUNAT - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU PULA - ISPOSTAVA POREČ - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
26.06.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE, LUČKU KAPETANIJU RIJEKA, ISPOSTAVU MALI LOŠINJ radi zamjene odsutnog službenika
             Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici
             Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
             Prisavlje 14, Zagreb
            - OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

---------------------
20.06.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA
rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – upravni savjetnik«

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)
05.06.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf) 
04.06.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE
- rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf) 
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)
02.06.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Oglasa objavljenog na dan 28. ožujka 2014. godine za UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
30.05.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, broj 66 od 30.5.2014.

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)
20.05.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE

- rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama (zaključno sa danom 29.05.2014.) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA (.pdf)

31.10.2014. - Odluka o obustavi provedbe postupka dijela ponovljenog javnog natječaja prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Ponovljenom javnom natječaju objavljenom u NN broj 61 od 21. svibnja 2014. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
15.05.2014. - PONOVLJENI OGLASI - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave
- LK PULA (.pdf)
- LK SENJ (.pdf)
14.05.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme / Uprava sigurnosti plovidbe - Lučka kapetanija Zadar - ISPOSTAVA PAG / kapetan ispostave II. vrste - 1 izvršitelj
rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" - PRIJAVA - se podnosi neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom : "Za natječaj - Ispostava Pag"
12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU PULA - ISPOSTAVE POREČ i NOVIGRAD - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU SENJ - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU ZADAR - ISPOSTAVA SILBA - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
05.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU DUBROVNIK - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
05.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU SPLIT - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
22.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 133 od 6. studenog 2013. godine - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU
01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 160 od 31. prosinca 2013. godine - I. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 145 od 6. prosinca 2013. godine - I. UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - III. UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE - V. UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU
01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 144 od 4. prosinca 2013. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVDBE
28.03.2014. - OGLAS - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na oglase je do 7. travnja 2014. godine

- LK PULA (.pdf)
- LK RIJEKA (.pdf)
- LK SENJ (.pdf)
- LK ZADAR (.pdf)
- LK ŠIBENIK (.pdf)
- LK SPLIT (.pdf)
- LK DUBROVNIK (.pdf)
 
04.03.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na radno mjesto nautičar III. vrste (mjesto rada Rljeka) - Lučka kapetanija Rijeka
28.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 144 od 4.12.2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 13,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
28.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 160 od 31.12.2013. LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
27.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 26.02.2014. u Splitu) temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 144 od 4. prosinca 2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 28. veljače 2014. godine, s početkom u 10,00 sati u Lučkoj kapetaniji Split, Obala Lazareta 1, Split
27.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) - Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 145 od 6. prosinca 2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 14,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
25.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 25.02.2014. u Šibeniku) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 27. veljače 2014. godine s početkom u 9,00 sati u Lučkoj kapetaniji Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 8, Šibenik
25.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 24.02.2014. u Zadru) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u četvrtak, 27. veljače 2014. godine s početkom u 9,00 sati u Lučkoj kapetaniji Zadar, Liburnska obala 8, Zadar
19.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“ - LUČKE KAPETANIJE, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine
14.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine
13.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 145 od 6. prosinca i broj 160 od 31. prosinca 2013. godine
12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 160 od 31. prosinca 2013. godine
12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine
12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 145 od 6. prosinca 2013. godine
30.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 145, od 6. prosinca 2013. godine
27.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 160, od 31. prosinca 2013. godine
24.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine
07.01.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.12.2013.) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 133, od 6. studenoga 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)
30.12.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 158, od 30. prosinca 2013. godine - rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama
 
12.12.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 133 od 6. studenoga 2013. godine
09.12.2013. - JAVNl NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - rok za podnšenje prijava je osam dana od dana objave javnog natjčaja u ,Narodnim novinama" (do 16. prosinca 2013. godine)

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA
05.12.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama
03.12.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe - LUČKA KAPETANIJA RIJEKA

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI NAUTIČARA III. VRSTE U LK RIJEKA
22.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 118, od 20.9.2013. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
14.11.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118
08.11.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU - temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 133, od 6. studenoga 2013. godine - rok za podnošenje prijava istječe 14. studenoga 2013. godine

- REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.12.2013.)

- PRIJAVE NA NATJEČAJ - podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

- POZIV NA TESTIRANJE - KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA

- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
06.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika, objavljenog 29. srpnja 2013. godine

- INTERVJU S KANDIDATIMA - koji su prošli testiranje održati će se 7. studenoga 2013. godine, u 10.00 sati u Lučkoj kapetaniji Split
31.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118, od 20. rujna 2013. godine
24.10.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj 118 od 20. rujna 2013. godine
23.10.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - GLAVNO TAJNIŠTVO
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva (do 31. listopada 2013. godine), nepsredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
17.10.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU - Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu - Odjel za potporu sustavu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 46 od 17. travnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
17.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111, od 4. rujna 2013. godine
23.09.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 118, od 20. rujna 2013. godine - rok za podnošenje prijava istječe 30. rujna 2013. godine
13.09.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima prijavljenim na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavljen 18.3.2013. godine
05.09.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
17.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111, od 4. rujna 2013. godine

PRIJAVE - na Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 111 od 4. rujna 2013. godine s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj" - rok za podnošenje prijava je 12. rujna 2013. godine

OPIS POSLOVA - VODITELJA ODJELA UPRAVNOPRAVNIH POSLOVA U UPRAVI POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
29.08.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe - LUČKA KAPETANIJA SPLIT
22.08.2013. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik Ispostava Korčula
29.07.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Lučka kapetanija SPLIT - PRIJAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

POZIV NA TESTIRANJE

06.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - i INTERVJU S KANDIDATIMA s kandidatima koji su prošli testiranje temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika, objabvljenog 29. srpnja 2013. godine, održati će se u četvrtak, 7. studenoga u 10.00 sati u Lučkoj kapetaniji Split
29.07.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika - Lučka ispostava Korčula

PRIJAVE - se podnose u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr
25.07.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 76 od 21. lipnja 2013. godine
 
22.07.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Lučka kapetanija Split, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 60 od 22. svibnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
19.07.2013. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijerne u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 76, od 21. lipnja 2013. godine
19.07.2013. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po raspisanom Oglasu objavljenom na web stranicma Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastmkture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 31. svibnja 2013. godine
11.07.2013. - POZIV NA RAZGOVOR - Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (Javni poziv objavljen 18.3.2013.)
08.07.2013. - POZIV NA RAZGOVOR - Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (Javni poziv objavljen 18.3.2013.)
04.07.2013. - POZIV NA INTERVJU - prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (javni poziv objavljen 18.3.2013.)
03.07.2013. - REZULTATI TESTIRANJA
21.06.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


PRIJAVA - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"

Opis poslova i podaci o plaći
14.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva (objavljenog 18.3.2013.) za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, na određeno vrijeme od 12 mjeseci

TESTIRANJE KANDIDATA -  koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva održat će se u četvrtak, 20. lipnja 2013. godine 
13.06.2013. - P O Z I V - NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 60, od 22. svibnja 2013. godine
10.06.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima koji su pozvani na testiranje za prijam na radna mjesta u Upravu za prometnu infrastrukturu, koje se trebalo održati u četvrtak 13.6.2013. godine o izmjeni termina - NOVI TERMIN ODRŽAVANJA TESTIRANJA u ponedjeljak 17. lipnja 2013. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (kongresna dvorana)
07.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 46
06.06.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 20, od 20. veljače 2013. godine
31.05.2013. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnirn vremenom - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
31.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Dubrovnik - ISPOSTAVA KORČULA
28.05.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem objavljenoga Javnog natječaja, Narodne novine broj 46 - od 17. travnja 2013. godine
27.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Lučka kapetanija ZADAR
- PRIJAVE - na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (28. svibnja - 4. lipnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za oglas <<
27.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Lučka kapetanija RIJEKA
- PRIJAVE - na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (28. svibnja - 4. lipnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za oglas << 
22.05.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, LUČKA KAPETANIJA ZADAR, po raspisanom oglasu objavljenom kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, od dana 19. ožujka 2013. godine
22.05.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 9 dana (22. - 31. 05. 2013.) od objave na web- stranici Ministarstva, i u Narodnim novinama br. 60, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj"

29.07.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Lučka uprava SPLIT - PRIJAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"

22.07.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Lučka kapetanija SPLIT, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 60 od 22. svibnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture


13-06-2013. - P O Z I V - NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 60, od 22. svibnja 2013. godine
 
14.05.2013. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 07.05.2013.) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 34, i na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 22. ožujka 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE
03.05.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 20 od 21. veljače 2013. godine i na web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
29.04.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 34, od 22. ožujka 2013. godine
29.04.2013. - DOPUNA PLANA - prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2013. godinu (dopuna plana prijma provoditi će se po objavi javnog poziva na web stranicama Ministarstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
18.04.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (do 25. travnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za natječaj <<
17.10.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU - Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu - Odjel za potporu sustavu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 46 od 17. travnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

07.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 46

10.06.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima koji su pozvani na testiranje za prijam na radna mjesta u Upravu za prometnu infrastrukturu, koje se trebalo održati u četvrtak 13.6.2013. godine o izmjeni termina - NOVI TERMIN ODRŽAVANJA TESTIRANJA u ponedjeljak 17. lipnja 2013. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (kongresna dvorana)
 

28.05.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem objavljenoga Javnog natječaja, Narodne novine broj 46 - od 17. travnja 2013. godine
 

10.04.2013. - OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA I IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA, BROJ 34 OD 22.03.2013. GODINE
04.04.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u 'Narodnim novinama' broj 20 od 20. veljače 2013. godine
28.03.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog na stranicama Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 27. veljače 2013. godine
22.03.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (22. 03. - 02.04.2013.) od objave u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj"
19.03.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika - PRIJAVE na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave (od 19. do 27. ožujka), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje' 14, s naznakom: »za oglas«
19.03.2013. - OGLAS - za prijam osoba na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJEAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave (od 20. do 27. ožujka), na adresu navedenu u oglasima kako slijedi:
19.03.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem objavljenoga Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama broj 20, od 20. veljače 2013. godine
19.03.2013. - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- temeljem objavljenoga OGLASA za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika u Upravi sigurnosti plovidbe, LK SPLIT, Odjel za upravne poslove - administrativni referent - 1 izvršitelj
18.03.2013. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (od 18. do 26. ožujka), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom "Javni poziv - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa"
14.03.2013. - ODLUKA - djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novima, broj 121 od 5. studenoga 2012. godine, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva
27.02.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika - prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "za oglas" (rok za podnošenje prijava do 7.03.2013.)
21.02.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

OPIS POSLOVA - i podaci o plaći radnog mjesta

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj« - Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima, s naznakom slovne i brojčane oznake točke radnoga mjesta za koje se podnosi prijava
15.02.2013. - PLAN prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2013. godinu

NAPOMENA:

Plan prijama provoditi će se po objavi Javnog poziva na web stranicama Ministarstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

08.01.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnih službenika - prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "za oglas" (rok za podnošenje prijava do 16.01.2013.)