Prijam u državnu službu

18.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – NIKOLINA EVA PAHLJINA – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Senj / ISPOSTAVA NOVALJA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (26.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
18.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – DRAGAN RATKOVIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Senj / ISPOSTAVA KARLOBAG – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (26.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
17.06.2019. - RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA – za prijam u državnu službu za – BARBARA FICOVIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Dubrovnik / ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE – temeljem internog oglasa objavljenog 25. ožujka 2019. godine

NAPOMENA
dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (26.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
14.06.2019. - JAVNI NATJEČAJ – za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 59 od 14.06.2019. godine

 
NAPOMENA
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana (do 24.06.2019. godine) od dana objave javnog natječaja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
13.06.2019. - O G L A S – za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine / SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

- PRIJAVNI OBRAZAC (.pdf)
 

NAPOMENA
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana (do 21.6.2019. godine) od dana objave Javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
12.06.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK – temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 55 od 31.svibnja 2019. godine

- PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 18. lipnja 2019. godine s početkom u 9.00 sati na Sveučilištu u Dubrovniku, Ćira Carića 4, Dubrovnik
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – VEDRAN MAK – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA MALI LOŠINJ – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – TANJA DUŠKOVIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Zadar / ISPOSTAVA BIOGRAD N/M – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – SILVIJA ČIRIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Pula / ISPOSTAVA UMAG – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – SVETLANA TONELLO – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Pula / ISPOSTAVA ROVINJ – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – SILVANA BURIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Pula / ISPOSTAVA ROVINJ – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – SANDRA MAROS – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA MALI LOŠINJ – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – NENA ŠIMIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA PUNAT – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – RENATA DUPIN RUMORA – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Zadar / ISPOSTAVA PAG – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – MIRNA ROSSMANN – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA SUSAK – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – MARINKA KUNA – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA RIJEKA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – MAJA PEROVIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA ZADAR – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – LEONILA VIČEVIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA RIJEKA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – KARMA NADIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA OMIŠALJ – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – JURICA CAR – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA ZADAR – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – JASNA ŠOLIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Pula / ISPOSTAVA UMAG – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – IVAN RNJAK – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA PULA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – FREDERICA KOROMAN – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA PULA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – FRANE JOVIĆ– u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Zadar / ISPOSTAVA STARIGRAD - PAKLENICA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – FEDERICA SIRSEN – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA OPATIJA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – DORIAN MARČELJA – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA NEREZINE – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – DANIELA VOLARIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA BAŠKA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – DANIJELA ŠKERO – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – DAMIR ČIŠIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA ŠILO – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – BISERKA BARTOLIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Pula / ISPOSTAVA RABAC – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – ANTE MARIJAN – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA RAB – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – ANDRIJA JELIČIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA CRIKVENICA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – ANA KRSTIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Zadar / ISPOSTAVA PREKO – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – VINKA MALJKOVIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Split / ISPOSTAVA TROGIR – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – VIKTOR MARETIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Split / ISPOSTAVA SUPETAR – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – VESNA OSLOVČAN BUJAS – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Šibenik / ISPOSTAVA TISNO – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – STIPE ČIKOTIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Split / ISPOSTAVA KAŠTELA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – NIKOLA ERCEGOVIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Šibenik / ISPOSTAVA ROGOZNICA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – MATE BAKIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA SPLIT – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – MARIN PRGA – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Split / ISPOSTAVA TROGIR – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – LUCIJA MARKOV – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Šibenik / ISPOSTAVA MURTER – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – LUCE NAZOR – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Split / ISPOSTAVA OMIŠ – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – LEONORA LEKŠIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Split / ISPOSTAVA MILNA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – KATARINA MLADINEO VRKIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Split / ISPOSTAVA KOMIŽA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – JULIJA ĐAKOVIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Šibenik / ISPOSTAVA VODICE – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – JAKŠA JURASOVIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Split / ISPOSTAVA MAKARSKA – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – IVA ŽONJA – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – FRANO PLETIKOSA – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – DEAN CINDRIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Split / ISPOSTAVA VIS – temeljem Oglasa objavljenog 11. travnja 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – DAVOR ŠOJAT – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Senj / ODJEL ZA UPRAVLJANJE I NADZOR POMORSKOG PROMETA, POSLOVE TRAGANJA I SPAŠAVANJA – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 22 od 6. ožujka 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – NIKOLINA HORAČEK – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove / SLUŽBA ZA UPISNIKE I OČEVIDNIKE – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 25 od 13. ožujka 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – DAMIR MILAT – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Dubrovnik / ISPOSTAVA KORČULA – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 25 od 13. ožujka 2019. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (19.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.06.2019. - ODLUKA – o obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijem u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 46 od 8. svibnja 2019. godine
11.06.2019. - ODLUKA – o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA ZA CESTOVNU I ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 100 od 14. studenoga 2018. godine
11.06.2019. - ODLUKA – o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 25 od 13. ožujka 2019. godine
05.06.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – LUKA ZUBIĆ – za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju / ODJEL ZA DONOŠENJE ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU – temeljem Oglasa objavljenog 25. ožujka 2019. godine
 
NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (13.06.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
31.05.2019. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 55 od 31.05.2019. godine

 
NAPOMENA
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 10.06.2019. godine)
30.05.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte / Sektor zračnog prometa / Služba pravnih i gospodarskih poslova / ODJEL PRAVNIH I PREKRŠAJNIH POSLOVA – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 46 od 08.05.2019. godine

- PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 5. lipnja s početkom u 9.30h u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
30.05.2019. - ODLUKA – o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme - za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU - temeljem Oglasa objavljenog 25. ožujka 2019. godine
29.05.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE – temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 32 od 29. ožujka 2019. godine
 
- PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 5. lipnja s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
22.05.2019. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LK DUBROVNIK - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 22 od 6. ožujka 2019.godine
22.05.2019. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka izbora kandidata u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LK PULA / LK RIJEKA / LK PLOČE - temeljem Internog oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 25. ožujka 2019.godine
22.05.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – MARIJAN MIHAJIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša / NACIONALNA SREDIŠNJICA ZA USKLAĐIVANJE TRAGANJA I SPAŠAVANJA NA MORU (MRCC RIJEKA) – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67 od 25. srpnja 2018. godine

NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (30.05.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
22.05.2019. - JAVNI NATJEČAJ – za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 52 od 22.5.2019. godine

- OPIS POSLOVA (.pdf)
 

- PRIJAVNI OBRAZAC (.pdf)
 

- OBAVIJEST – o prikupljanju i obradi osobnih podataka podnositelja prijave (.pdf)
 

NAPOMENA

- prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 30.05.2019. godine)

21.05.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte / Sektor zračnog prometa / SLUŽBA MEĐUNARODNIH POSLOVA - temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 31 od 27. ožujka 2019. godine
 

- PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 28. svibnja s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

17.05.2019. - O G L A S – za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LK PLOČE / Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja
 
- OPIS POSLOVA (.pdf)
 
- PRIJAVNI OBRAZAC (.pdf)
 

NAPOMENA
- prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 27.5.2019.)
16.05.2019. - RJEŠENJE O NIŠTAVOSTI - rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme – DIANA ŠTEDUL - vezano na Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama. broj 100 od 14. studenoga 2018. godine

NAPOMENA

- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (24.5.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave

08.05.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – MIRELA PERKUŠIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Split / ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE – temeljem Oglasa objavljenog 15. veljače 2019. godine
 
NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (17.05.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
08.05.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na određeno vrijeme za – MIHO ŠUNDRICA – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Dubrovnik / ISPOSTAVA TRPANJ – temeljem Oglasa objavljenog 15. veljače 2019. godine
 
NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (17.05.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
08.05.2019. - JAVNI NATJEČAJ – za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 46 od 08.05.2019. godine
 
NAPOMENA
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 16.05.2019. godine)

30.05.2019.
29.04.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 25 od 13.ožujka 2019. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 7. svibnja s početkom u 10.00 sati u u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, Vukovarska 16, Dubrovnik
29.04.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 22 od 6.ožujka 2019. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 7. svibnja s početkom u 10.00 sati u u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, Vukovarska 16, Dubrovnik
29.04.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dana 25.ožujka 2019. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 7. svibnja s početkom u 10.00 sati u u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, Vukovarska 16, Dubrovnik
18.04.2019. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) – za kandidate/kinje koji su se prijavili na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - za potrebe presjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije - objavljen na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dana 25. ožujka 2019. godine

RAZGOVOR – sa kandidatima/kinjama održat će se 25. travnja 2019. godine, s početkom u 10.00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (učionica 804 – VIII kat)
18.04.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 22 od 6. ožujka 2019. godine

- PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 29. travnja s početkom u 9.30 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
17.04.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dana 25. ožujka 2019. godine
 
PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 29. travnja s početkom u 9.30 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
17.04.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 25 od 13. ožujka 2019. godine
 
PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 29. travnja s početkom u 9.30 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
16.04.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – IGOR JURADA – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka / ISPOSTAVA OMIŠALJ – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 100 od 14. studenoga 2018. godine
 
NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (24.04.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.04.2019. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA KOPNENOG PROMETA I INSPEKCIJE – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 119 od 28. prosinca 2018. godine
11.04.2019. - O G L A S – za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LK PULA / LK RIJEKA / LK SENJ / LK ZADAR / LK ŠIBENIK / LK SPLIT / LK PLOČE / LK DUBROVNIK

- OPIS POSLOVA (.pdf)
 
NAPOMENA – prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom do 19.4.2019. na sljedeće adrese:

- za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Pula i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Pula,  Riva 18, Pula
- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Rijeka i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka
- za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Senj i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Senj, Obala kralja Zvonimira 12, Senj
- za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Zadar i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, Zadar
- za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Šibenik i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8, Šibenik
- za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Split i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1 Split
- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Ploče i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Ploče, Trg kralja Tomislava 24, Ploče
- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Dubrovnik, Vukovarska 16, Dubrovnik
05.04.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – ROZANA ŠABIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove / SLUŽBA ZA UPISNIKE I OČEVIDNIKE - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 119 od 28. prosinca 2018. godine
 
NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (15.04.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
05.04.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – MIRELA MRVELJ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava unutarnje plovidbe / Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova / SLUŽBA PLOVIDBENIH POSLOVA I BRODARSTVA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 100 od 14. studenoga 2018. godine
 
NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (15.04.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
05.04.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – LANA DERAKOVIĆ - RAKAS – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava unutarnje plovidbe / Sektor pravnih, međunarodnih i EU poslova / SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 100 od 14. studenoga 2018. godine
 
NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (15.04.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
05.04.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – ANTONIO HADROVIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 119 od 28. prosinca 2018. godine
 
NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (15.04.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
05.04.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – ANTE MIHALJEVIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava unutarnje plovidbe / Sektor pravnih, međunarodnih i EU poslova / SLUŽBA MEĐUNARODNIH I EU POSLOVA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 100 od 14. studenoga 2018. godine

 NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (15.04.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
05.04.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – ANAMARIJA GULDAN – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava unutarnje plovidbe / Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova / SLUŽBA GOSPODARSKOG RAZVOJA LUKA I VODNIH PUTOVA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 100 od 14. studenoga 2018. godine
 
NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (15.04.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
02.04.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – MATIJA ILIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Pula / ODJEL ZA UPRAVLJANJE I NADZOR POMORSKOG PROMETA, POSLOVE TRAGANJA I SPAŠAVANJA – temeljem Javnog natječaja objavljenom u Narodnim novinama broj 119 od 28. prosinca 2018. godine

NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (09.04.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
29.03.2019. - JAVNI NATJEČAJ – za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 32 od 29.03.2019. godine
 
NAPOMENA
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 08.04.2019. godine)
27.03.2019. - JAVNI NATJEČAJ – za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 31 od 27.03.2019. godine

NAPOMENA
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 04.04.2019. godine)
27.03.2019. - JAVNI NATJEČAJ – za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA KOPNENOG PROMETA I INSPEKCIJE – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 31 od 27.03.2019. godine
NAPOMENA
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 04.04.2019. godine)
26.03.2019. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) – za kandidate/kinje koji su se prijavili na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dana 15. veljače 2019. godine

RAZGOVOR – sa kandidatima/kinjama održat će se 1. travnja 2019. godine, s početkom u 9.00 sati u prostorijama Lučke kapetanije Split, Obala lazareta 1, Split
25.03.2019. - INTERNI OGLAS – za popunu radnih mjesta u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture - koja će ostati upražnjena odlaskom službenika u mirovinu / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LK PULA / LK RIJEKA / LK PLOČE / LK DUBROVNIK

NAPOMENA
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 02.04.2019. godine)
25.03.2019. - O G L A S – za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine / SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU / SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU
- PRIJAVNI OBRAZAC (.pdf)
 

NAPOMENA
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 02.04.2019. godine)

30.05.2019.
21.03.2019. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) – za kandidate/kinje koji su se prijavili na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dana 15. veljače 2019. godine

RAZGOVOR - sa kandidatima/kinjama održat će se 25. ožujka 2019. godine, s početkom u 11.00 sati u prostorijama Lučke kapetanije Ploče, Trg kralja Tomislava 24, Ploče
15.03.2019. - JAVNI NATJEČAJ – za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / UPRAVA KOPNENOG PROMETA I INSPEKCIJE – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 26 od 15.3.2019. godine
 
NAPOMENA
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 25.03.2019. godine)
15.03.2019. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE - temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 98 od 7.11.2018. godine
15.03.2019. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE - temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 100 od 14.11.2018. godine
15.03.2019. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE - temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 104 od 28.11.2018. godine
13.03.2019. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA i LK DUBROVNIK - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 25 od 13.03.2018. godine

 
NAPOMENA
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 21.03.2019. godine)
11.03.2019. - ODLUKA – o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava kopnenog prometa i inspekcije - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 119 od 28. prosinca 2018.godine
06.03.2019. - -
Rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA:

- LUKŠA MUHOBERAC (.pdf)
- MARIO PAVIĆ (.pdf)


NAPOMENA
dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (14.03.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
 
06.03.2019. - -
Rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA:

- IVAN STANIĆ (.pdf)
- MARIJA KULUŠIĆ (.pdf)


NAPOMENA
dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (14.03.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
06.03.2019. - -
Rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA:NAPOMENA
dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (14.03.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
 
06.03.2019. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 22 od 6. ožujka 2019. godine

 
NAPOMENA
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 14.03.2019. godine)
04.03.2019. - POZIV NA PONOVLJENI INTERVJU - kandidatima/kinjama za prijam u državnu službu neodređeno vrijeme koji su zadovoljili na testiranju za radno mjesto viši stručni referent u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša / Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) - temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 67 od 25. srpnja 2018. godine

Ponovljeni intervju održat će se u petak, 8. ožujka u 9.00 sati, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (III kat- dvorana 315)
25.02.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – SAŠA GRGURIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava pomorstva / Sektor za pomorskog gospodarstva, pravnih, međunarodnih i EU poslova u pomorstvu / Služba pomorskog gospodarstva / ODJEL ZA POTPORE BRODARIMA I OSTALE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI NA MORU – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 104 od 28. studenoga 2018. godine

NAPOMENA
dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (05.03.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
25.02.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – ANTE ANDREIS – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava pomorstva / Sektor za pomorsko dobro, morske luke i koncesije / Služba integralnog razvoja i upravljanja lučkim sustavom / ODJEL ZA JAVNE LUKE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 100 od 14. studenoga 2018. godine

NAPOMENA
dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (05.03.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
25.02.2019. - RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA - na neodređeno vrijeme za - TONI PETKOVIĆ - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Šibenik / ODJEL ZA UPRAVLJANJE I NADZOR POMORSKOG PROMETA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 89 od 5. listopada 2018. godine

NAPOMENA
dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (05.03.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
25.02.2019. - --
Rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA:

KATARINA MALENICA (.pdf)
INES DENDER (.pdf)
- LIDIJA ĐAKIĆ (.pdf)
- RJEŠENJE O PRIJMU (.pdf)

NAPOMENA
dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (05.03.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
25.02.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme za – ANA VLAŠIĆ – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava pomorstva / Sektor za pomorskog gospodarstva, pravnih, međunarodnih i EU poslova u pomorstvu / Služba za pravne, međunarodne poslove i EU / ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 102 od 21. studenoga 2018. godine

NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (05.03.2019. godine) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
22.02.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na neodređeno vrijeme za - DIJANA ŠTEDUL - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu / Sektor za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture / SLUŽBA ZA CESTOVNU INFRASTRUKTURU - temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 100, od 14. studenoga 2018. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (04.03.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
22.02.2019. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Dubrovnik / LUČKA ISPOSTAVA KORČULA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 100 od 14. studenoga 2018.godine
15.02.2019. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LK SPLIT / LK DUBROVNIK


NAPOMENA

- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 25.02.2019. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

 
14.02.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 119 od 28. prosinca 2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 22. veljače s početkom u 9.30 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
12.02.2019. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 104 od 28. studenoga 2018.godine
06.02.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE - temeljem javnog nstječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 100 od 14. studenoga 2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 13. veljače s početkom u 09.00 sati u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
06.02.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava unutarnje plovidbe / Sektor pravnih, međunarodnih i u EU poslova / SLUŽBA MEĐUNARODNIH I EU POSLOVA - temeljem javnog nstječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 98 od 7. studenoga 2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 13. veljače s početkom u 09.00 sati u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
06.02.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava unutarnje plovidbe / Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova / SLUŽBA PLOVIDBENIH POSLOVA I BRODARSTVA - temeljem javnog nstječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 104 od 28. studenoga 2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 13. veljače s početkom u 09.00 sati u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 
04.02.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 119 od 28. prosinca 2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 11. veljače s početkom u 09.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
31.01.2019. - -
Rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA:

- MORANA KAHLINA (.pdf)
- ŠIME LAZANJA (.pdf)
- ALEN ZLATANOVIĆ (.pdf)
- DUJE PETKOVIĆ (.pdf)

NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra  obavljenom istekom osmog dana (08.02.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
25.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Glavno tajništvo / PODODSJEK ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 104 od 28. studenoga 2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 5. veljače s početkom u 14.00 sati u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
24.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / SLUŽBA ZA UPISNIKE I OČEVIDNIKE / LK PULA / LI ROVINJ - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 119 od 28.prosinca 2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 5. veljače s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
24.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / SLUŽBA ZA UPISNIKE I OČEVIDNIKE / ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA / LK RIJEKA / LI OMIŠALJ - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 100 od 14. studenoga 2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 5. veljače s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
22.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / lučke kapetanije SENJ i ZADAR - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 104 od 28.11.2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 28. siječnja s početkom u 9.30 sati Pomorska škola Zadar, Ante Kuzmanića 1, Zadar
22.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / lučke kapetanije SENJ i ZADAR - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 119 od 28.12.2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 28. siječnja s početkom u 9.30 sati Pomorska škola Zadar, Ante Kuzmanića 1, Zadar
22.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 100 od 14.11.2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se  29. siječnja s početkom u 10.00 sati Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4, Dubrovnik 
22.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 104 od 28.11.2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se  29. siječnja s početkom u 10.00 sati Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4, Dubrovnik
22.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 119 od 28.12.2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se  29. siječnja s početkom u 10.00 sati Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4, Dubrovnik
18.01.2019. - OBAVIJEST - o ishodu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture / VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog poziva od 23.11.2018. godine
18.01.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na određeno vrijeme za - ROKO BEBIĆ - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Vukovar / ODJEL ZA UPRAVLJANJE I NADZOR PROMETA I POSLOVE TRAGANJA I SPAŠAVANJA - temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljenog 05.10.2018. godine na web stranici Ministarstva uprave

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (28.01.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
18.01.2019. - 18.01.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na određeno vrijeme za - MIRKO RAŠIĆ - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / NACIONALNA SREDIŠNJICA ZA USKLAĐIVANJE TRAGANJA I SPAŠAVANJA (MRCC Rijeka) - temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljenog 05.10.2018. godine na web stranici Ministarstva uprave

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (28.01.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
18.01.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na određeno vrijeme za - DORIJAN GAVEZ - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za strateško planiranje i EU fondove / Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata / Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje / ODJEL ZA PRIPREMU POZIVA - temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljenog 05.09.2018. godine na web stranici Ministarstva uprave

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (28.01.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
17.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava kopnenog prometa i inspekcije / Sektor željezničkog i intermodalnog prometa / Služba za željeznički promet i žičare / ODJEL ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ I ŽIČARE - temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 100, od 14. studenoga 2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 24. siječnja s početkom u 09.30 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
16.01.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na određeno vrijeme za - NENSI MATIJEVIĆ - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Vukovar / ODJEL ZA UPRAVNOPRAVNE POSLOVE - temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljenog u 27.09.2018. godine na web stranici Ministarstva uprave

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (24.01.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
10.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava pomorstva / ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE - objavljenog u Narodnim novinama, broj 104 od 28. studenoga 2018. godine
 
PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 18. siječnja s početkom u 9.00 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
10.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / VIŠE RADNIM MJESTA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 100 od 14. studenoga 2018. godine

PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 18. siječnja s početkom u 9.00 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
10.01.2019. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava pomorstva / ODJEL BRODARSTVA I POMORSKOG PRIJEVOZA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 104 od 28. studenoga 2018. godine
 
PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 18. siječnja s početkom u 9.00 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
08.01.2019. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 89 od 5.10.2018. godine
07.01.2019. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu za - ANTONIA BEBIĆ - na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU - temeljem oglasa objavljenog 25.07.2018.

NAPOMENA
- dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (15.01.2019. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
04.01.2019. - -
Rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA:

- IVANA LEČEK (.pdf)
- MARIJANA BEGIĆ (.pdf)
- GORAN MATOŠEVIĆ (.pdf)


NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra  obavljenom istekom osmog dana (14.01.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
28.12.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 119 od 28.12.2018. godine

 
NAPOMENA
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 07.01.2019. godine)

14.02.2019.
28.12.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 119 od 28.12.2018. godine

 
NAPOMENA
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 07.01.2019. godine)

22.01.2019.

24.01.2019.

04.02.2019.

06.03.2019.
 
19.12.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu / Sektor za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture / SLUŽBA ZA CESTOVNU INFRASTRUKTURU - temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67 od 25.7.2018.
17.12.2018. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava pomorstva / Sektor za pomorsko dobro, morske luke i koncesije / Služba integralnog razvoja i upravljanja lučkim sustavom / ODJEL ZA JAVNE LUKE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA - temeljem Oglasa objavljenog 24. listopada 2018. godine na web stranici Ministarstva uprave, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
17.12.2018. - RJEŠENJE O PRIJMU - u u državnu službu na neodređeno vrijeme za - IVAN KUŠETA - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Sektori za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu mora / Služba za sigurnost plovidbe / ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 79 od 05.09.2018. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju smatra obavljenom istekom osmog dana (27.12.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
07.12.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE / VIŠE RADNIH MJESTA - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 89 od 5. listopada 2018. godine

NAPOMENA
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 14. prosinca s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
06.12.2018. - RJEŠENJE O PRIJMU - u u državnu službu na neodređeno vrijeme za - KRISTINA KOŠČEVIĆ - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 67 od 25.07.2018. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju smatra obavljenom istekom osmog dana (14.12.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
03.12.2018. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - kandidatima/kinjama koji su se prijavili na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen na web - stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, od 24. listopada 2018. godine
 
- POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - održat će se 11. prosinca s početkom u 9.00 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, Dvorana 704, VII. kat
29.11.2018. - -
RJEŠENJE O PRIJMU - u u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava unutarnje plovidbe / VIŠE RADNH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog 25.07.2018. godine

 


NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (07.12.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
28.11.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 104 od 28.11.2018. godine

 
NAPOMENA
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 06.12.2018. godine)

10.01.2019.
 
22.01.2019.
06.03.2019.

15.03.2019.
27.11.2018. - RJEŠENJE O PRIJMU - u u državnu službu na neodređeno vrijeme za - KRISTIJAN PAPAC - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog 25.07.2018. godine

NAPOMENA
- dostava Rješenja svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana (05.12.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
23.11.2018. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u trajanju od 12 mjeseci - s punim radnim vremenom - VIŠE RADNIH MJESTA

NAPOMENA
- prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 03.12.2018. godine) od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb - s naznakom: "Za Javni poziv - prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa"

18.01.2019.
22.11.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 89 od 5. listopada 2018. godine

- PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 5. prosinca 2018. godine, s početkom u 10.30 sati u Pomorskoj školi Zadar, Ante Kuzmanića 1, u Zadru
22.11.2018. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - kandidatima/kinjama prijavljenima na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljen na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i resornog Ministarstva od 18. listopada 2018. godine

NAPOMENA
- razgovor (intervju) koji će se održati dana 5. prosinca 2018. godine, s početkom u 12.30 sati u prostorijama Pomorske škole Zadar, Ante Kuzmanića 1, u Zadru
22.11.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA KOPNENOG PROMEA I INSPEKCIJE, temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 89 od 5. listopada 2018.godine
21.11.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava pomorstva / Sektor pomorskog gospodarstva, pravnih, međunarodnih i EU poslova u pomorstvu / Služba za pravne, međunarodne i EU poslove / ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb:
19.11.2018. - -
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 89 od 5. listopada 2018. godine:

- LUČKA KAPETANIJA SLAVONSKI BROD / Odjel za inspekcijske poslove / 8. kontrolor obilježavanja plovnih putova u unutarnjoj plovidbi (inspektor – mjesto rada Slavonski Brod) - 1 izvršitelj/ica
KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU - 28. studenoga 2018. godine s početkom u 10.00 sati, Lučka kapetanija Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 19A, Slavonski Brod

- LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR / Odjel za inspekcijske poslove / 9. stručni suradnik (mjesto rada Vukovar) - 1 izvršitelj/ica
KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU - 27. studenoga 2018. godine s početkom u 11.00 sati, Lučka kapetanija Vukovar, Županijska 62, Vukovar

- Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC RIJEKA) / 2. nautičar II. vrste (mjesto rada Rijeka) - 1 izvršitelj /ica
KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU - 26. studenoga 2018. godine s početkom u 09.30 sati, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 
- LUČKA KAPETANIJA RIJEKA / 3. nautičar III. vrste (mjesto rada Rijeka) – 1 izvršitelj/ica
KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU- 26. studenoga 2018. godine s početkom u 09.30 sati, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU- 26. studenoga 2018. godine s početkom u 09.30 sati, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
19.11.2018. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - za kandidati/kinje prijavljene na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 27. rujna 2018. godine

RAZGOVOR - sa kandidatima/kinjama održat će se 27. studenoga 2018. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama Lučke kapetanije Vukovar, Županijska 62, Vukovar
14.11.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / VIŠE RADNIH MJESTA - objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Narodnim novinama, broj 100 od 14.11.2018. godine

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 22.11.2018. godine)
 
17.01.2019.

22.01.2019.
 
24.01.2019.

22.02.2019.
- ODLUKA O PRIJMU (.pdf)
 
22.02.2019.
25.02.2019.
 
13.11.2018. - -
Rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA


NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra  obavljenom istekom osmog dana (21.11.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
12.11.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 53 od 8.lipnja 2018.godine
12.11.2018. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 54 od 13.lipnja 2018.godine
09.11.2018. - -
Rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA


NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra  obavljenom istekom osmog dana (19.11.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
08.11.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 66 od 20. srpnja 2018. godine

- PRVA I  DRUGA FAZA TESTIRANJA - održat će se 14. studenoga 2018. godine, s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
08.11.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službuna neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 89 od 5. listopada 2018. godine

- PRVA I  DRUGA FAZA TESTIRANJA - održat će se 14. studenoga 2018. godine, s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 
08.11.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Sektori za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu mora / Služba za sigurnost plovidbe / ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 79 od 5. rujna 2018. godine
 
- PRVA, DRUGa FAZA TESTIRANJA I INTERVJU -održat će se 14. studenoga 2018. godine, s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
07.11.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava unutarnje plovidbe / Sektor pravnih, međunarodnih i u EU poslova / SLUŽBA MEĐUNARODNIH I EU POSLOVA - objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Narodnim novinama, broj 98 od 07.11.2018. godine

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 15.11.2018. godine)

15.03.2019.
07.11.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za EU fondove i strateško planiranje / Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata / Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje / ODJEL ZA PRIPREMU POZIVA - objavljenog u 'Narodnim novinama', broj 79 od 5. rujna 2018. godine

- PRVA, DRUGA FAZE TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 14. studenoga 2018. godine, s početkom u 09.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
05.11.2018. - PLAN PRIJAMA - osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za 2018. godinu
 
31.10.2018. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na neodređeno vrijeme za – MATEA BAN – u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture/Uprava unutarnje plovidbe/Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova/Služba gospodarskog razvoja luka i vodnih putova – temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj 53 od 8. lipnja 2018. godine
 NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana (8.11.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
31.10.2018. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na neodređeno vrijeme za - PETRA ŽULJEVIĆ - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture/prava sigurnosti plovidbe/Upravi sigurnosti plovidbe/Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove/Služba za pomorce i brodarce - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj 67 od 25.07.2018. godine
NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana (8.11.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
31.10.2018. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na neodređeno vrijeme za - MARTINA ČILIĆ - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture/prava sigurnosti plovidbe/Upravi sigurnosti plovidbe/Lučka kapetanija Dubrovnik/Odjel za pravne poslove - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj 67 od 25.07.2018. godine
 NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana (8.11.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
31.10.2018. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na neodređeno vrijeme za - DINKO ZANINOVIĆ- u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture/prava sigurnosti plovidbe/Upravi sigurnosti plovidbe/Lučka kapetanija Split/Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa/poslove traganja i spašavanja - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj 67 od 25.07.2018. godine
 NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana (8.11.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
31.10.2018. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na neodređeno vrijeme za - SREĆKO GERIČIĆ - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture/prava sigurnosti plovidbe/Upravi sigurnosti plovidbe/Lučka kapetanija Ploče/Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa/poslove traganja i spašavanja - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj 67 od 25.07.2018. godine.
 NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana (8.11.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
31.10.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u NN 67/18 od 25. srpnja 2018. godine na web – stranici Ministarstva
25.10.2018. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na neodređeno vrijeme za - VLATKA MARKOTA - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / prava sigurnosti plvoidbe / Uprava za EU fondove i strateško planiranje / Sektor za upravljanje Operativnim programom / Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti / ODJEL ZA PRAĆENJE PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog 27.06.2018. godine

NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana (2.11.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
25.10.2018. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na neodređeno vrijeme za - JAKOV BUJAS - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / prava sigurnosti plvoidbe / Glavno tajništvo / Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom / Služba za upravljanje imovinom i voznim parkom / Odjel upravljanja voznim parkom - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog 25.07.2018. godine

NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana (02.11.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
24.10.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava pomorstva / Sektor za pomorsko dobro, morske luke i koncesije / Služba integralnog razvoja i upravljanja lučkim sustavom / ODJEL ZA JAVNE LUKE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

NAPOMENA
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 2.11.2018. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

03.11.2018.
19.10.2018. - RJEŠENJE O PRIJMU - u državnu službu na neodređeno vrijeme za - MARINO KERO - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / prava sigurnosti plvoidbe / LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK - temeljem oglasa objavljenog 25.07.2018.
18.10.2018. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Šibenik / ODJEL ZA UPRAVLJANJE I NADZOR POMORSKOG PROMETA, POSLOVE TRAGANJA I SPAŠAVANJA - mornar na brodu

 

NAPOMENA

- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 26.10.2018. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

22.11.2018.

18.10.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u NN 53/18 od 8. lipnja 2018. godine na web – stranici Ministarstva
12.10.2018. - Rješenje o prijmu u državnu službu za IVICA ŠKRTIĆ - na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - (oglas objavljen 08.06.2018.)
 
NAPOMENA
- dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (22.10.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
05.10.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - objavljen u Narodnim novinama, broj 89 od 5.10.2018. godine

 
NAPOMENA
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 15.10.2018. godine)

08.11.2018.

20.11.2018.
 
22.11.2018.

07.12.2018.

08.01.2019.

18.01.2019.


31.01.2019.
04.10.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava unutarnje plovidbe / Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova / SLUŽBA GOSPODARSKOG RAZVOJA LUKA I VODNIH PUTOVA - VIŠE RADNIH MJESTA - objavljenog u 'Narodnim novinama' broj 67, od 25. srpnja 2018. godine, za slijedeća radna mjesta

NAPOMENA
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 10. listopada 2018. godine, s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
02.10.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 53, od 08.06.2018. godine
28.09.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / VIŠE RADNIH MJESTA - na neodređeno vrijeme, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 67 od 25. srpnja 2018. godine

NAPOMENA
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 5. listopada 2018. godine, s početkom u 9.00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

28.09.2018. - -
RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija SPLIT - temeljem Oglasa objavljenog 27.07.2018. godine, na radna mjesta:

/ LUČKA ISPOSTAVA OMIŠ
- LUCE NAZOR (.pdf)

/ LUČKA ISPOSTAVA MILNA

NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (9.10.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
27.09.2018. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - radi poslova čiji se opseg privremeno povećao

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, odnosno, do 5. listopada 2018. godine

 
7.12.2018.
26.09.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / VIŠE RADNIH MJESTA - objavljen u Narodnim novinama, broj 67 od 25.07.2018. i na web stranici Ministarstva uprave
 
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 4. listopada 2018. godine, s početkom u 9.00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
20.09.2018. - -
RJEŠENJA - o prijamu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za EU fondove i strateško planiranje:

/ Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata / Služba za praćenje provedbe projekata / ODJEL ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKATA U CESTOVNOM, ZRAČNOM I GRADSKOM PROMETU - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog 04.05.2018. godine
- NIVES BURGER (.pdf);
 
/ Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata / Služba za strateško planiranje i razvoj projekata / ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog 04.05.2018. godine
- TEA SUIĆ (.pdf)

/ Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata / Služba za strateško planiranje i razvoj projekata / ODJEL ZA RAZVOJ PROJEKATA - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog 04.05.2018. godine
- KATARINA MAMIĆ (.pdf)
20.09.2018. - RJEŠENJE - o prijamu u državnu službu za MARKO COC - na radno mjesto višeg stručnog savjetnika u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Glavno tajništva / Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove / Služba za sigurnost i tehničke poslove / ODJEL ZA SIGURNOST I OBRAMBENE PRIPREME - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog 29.12.2017. godine

NAPOMENA
- dostava rješenja svim kandidatima smatra  obavljenom istekom osmog dana (28.9.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
20.09.2018. - -

RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija PULA / LUČKA ISPOSTAVA POREČ - temeljem Oglasa objavljenog 27.07.2018. godine :

- ANDREA KALAC (.pdf)
- TINO STIFANICH (.pdf)
18.09.2018. - -
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU - VIŠE RADNIH MJESTA - na neodređeno vrijeme, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 67 od 25. srpnja 2018. godine:

- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)
- viši stručni savjetnik za međunarodnu suradnju
- stručni savjetnik za europske poslove
- voditelj odjela
- viši stručni savjetnik za provođenje europskog prava
NAPOMENA
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 25. rujna 2018. godine, s početkom u 9.30 sati, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)
- stručni suradnik za međunarodnu suradnju
NAPOMENA
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 26. rujna 2018. godine, s početkom u 9.30 sati, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 
- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)
- vježbenik
NAPOMENA
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 27. rujna 2018. godine, s početkom u 9.30 sati, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
17.09.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa, elektroničkih kominikacija i pošte / Sektor zračnog prometa / Služba pravnih i gospodarskih poslova / ODJEL PRAVNIH I PREKRŠAJNIH POSLOVA - na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 53 od 8. lipnja 2018. godine
 
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 24. rujna 2018. godine, s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
17.09.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za proračun i financije / Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole / Služba za planiranje i izvršavanje proračuna / ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I PLANIRANJE PRORAČUNA - na neodređeno vrijeme, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 67 od 25. srpnja 2018. godine
 
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 24. rujna 2018. godine, s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
14.09.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / VIŠE RADNIH MJESTA - VJEŽBENICI, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 67, od 25. srpnja 2018. godine

DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 21. rujna 2018. godine, s početkom u 09.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
14.09.2018. - -
RJEŠENJA - o prijamu u državnu službu na radno mjesto stručnog suradnika/ice u svojstvu vježbenika/ice u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za EU fondove i strateško planiranje:
 
/ Sektor za upravljanje Operativnim programom / Služba za financijsko planiranje i izvještavanje / ODJEL ZA FINANCIJSKE KONTROLE I IZVJEŠTAVANJE - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog 04.05.2018. godine
 
/ Sektor za upravljanje Operativnim programom / Služba za financijsko planiranje i izvještavanje / ODJEL ZA FINANCIJSKE KONTROLE I IZVJEŠTAVANJE - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog 17.05.2018. godine :

NAPOMENA - dostava rješenja svim kandidatima smatra  obavljenom istekom osmog dana (24.9.2018.), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
13.09.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Sektori za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu mora / Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 67, od 25. srpnja 2018. godine
 
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - održat će se 19. rujna 2018. godine, s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
13.09.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA PULA na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 54, od 13. lipnja 2018. godine
 
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 19. rujna 2018. godine, s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
11.09.2018. - RJEŠENJE - o prijamu u državnu službu na radno mjesto stručnog suradnika/ice u svojstvu vježbenika/ice u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za EU fondove i strateško planiranje / Sektor za upravljanje Operativnim programom / Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti / ODJEL ZA PRAĆENJE PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA - temeljem Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neoedređeno vrijeme, objavljenog 17.04.2018. godine

NAPOMENA

- dostava rješenja svim kandidatima smatra  obavljenom istekom osmog dana (19.9.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
05.09.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Sektori za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu mora / Služba za sigurnost plovidbe / ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Narodnim novinama, broj 79 od 5.9.2018.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 27.12.2018. godine)
 
 
 
05.09.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za strateško planiranje i EU fondove / Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata / Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje / ODJEL ZA PRIPREMU POZIVA - objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Narodnim novinama, broj 79 od 5.9.2018.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 13.09.2018. godine)

11.11.2018.

18.01.2019.
05.09.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme - objavljenog u Narodnim novinama, broj 67 od 25. srpnja 2018. godine

DATUM ODRŽAVANJA PRVE / DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 12. rujna 2018. godine, s početkom u 9.30h - Pomorska škola Zadar, Ante Kuzmanića 1, u Zadru
31.08.2018. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za proračun i financije / Sektor za financijsko - računovodstvene poslove / financijske analize i potpore / Služba za financijske analize i potpore / ODJEL ZA DRŽAVNE POTPORE (oglas objavljen 8.06.2018.)
30.08.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 54 od 13. lipnja 2018. godine
 
- TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 7. rujna 2018. godine, s početkom u 09.30 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
30.08.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 53 od 8. lipnja 2018. godine

  - TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 7. rujna 2018. godine, s početkom u 09.30 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
29.08.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 53 od 8. lipnja 2018. godine

 - TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 5. rujna 2018. godine, s početkom u 09.30 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
24.08.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 57 od 27. lipnja 2018. godine

- TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 31. kolovoza 2018. godine, s početkom u 09.30 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
08.08.2018. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava kopnenog prometa i inspekcije (oglas objavljen 28.05.2018.)
08.08.2018. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija Split (oglas objavljen 20.06.2018.)
27.07.2018. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - rok za podnošenje prijava je osam dana (do 6. kolovoza 2018. godine)


NAPOMENA - Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom do 6.8.2018. na slijedeće adrese na sljedeće adrese:


- za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Pula i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Pula,  Riva 18, Pula

- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Rijeka i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka

- za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Senj i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Senj, Obala kralja Zvonimira 12, Senj

- za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Šibenik i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8, Šibenik

- za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Split i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1 Split

- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37, Dubrovnik
 

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)


- PRIJAVNI OBRAZAC
(.doc)

27.07.2018. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 6.8.2018.)
25.07.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - objavljen u Narodnim novinama, broj 67 od 25.07.2018. i na web stranici Ministarstva uprave

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 2.8.2018. godine)

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

18.09.2018.
- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)
- viši stručni savjetnik za međunarodnu suradnju
- stručni savjetnik za europske poslove
- voditelj odjela
- viši stručni savjetnik za provođenje europskog prava

18.09.2018.
- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)
- stručni suradnik za međunarodnu suradnju
 
NAPOMENA
DATUM ODRŽAVANJA PRVE, DRUGE FAZE TESTIRANJA I INTERVJUA - 26. rujna 2018. godine, s početkom u 9.30 sati, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

18.09.2018.
- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)
-  vježbenik
 
25.10.2018.

04.03.2019.
25.07.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - objavljen u Narodnim novinama, broj 67 od 25.07.2018. i na web stranici Ministarstva uprave

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 2.8.2018. godine)

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

05.09.2018.
 
13.09.2018.
14.09.2018.
 
17.09.2018.

26.09.2018.
- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)
-  više radnih mjesta

28.09.2018.
- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)
-  više radnih mjesta
 
04.10.2018.
- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)
-  više radnih mjesta

19.10.2018.

27.11.2018.

04.10.2018.
 
20.07.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 53 od 8. lipnja 2018. godine

- TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 27. srpnja 2018. godine, s početkom u 09.00 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
20.07.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA CESTOVNU I ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU - objavljen u Narodnim novinama, broj 66 od 20.07.2018. i na web stranici Ministarstva uprave

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 30.7.2018. godine)

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

04.10.2018.
18.07.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 42/18 od 9. svibnja 2018. godine:

NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (26.7.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
 
17.07.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA KOPNENOG PROMETA I INSPEKCIJE - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 38/18 od 25. travnja 2018. godine:

NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (25.7.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
17.07.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine:
NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (25.7.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
16.07.2018. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE, po raspisanom Oglasu objavljenom 27.4.2018. godine na web – stranici Ministarstva
13.07.2018. - RJEŠENJE o ispravku rješenja na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - (oglas objavljen 27.4.2018.)
13.07.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - (oglas objavljen 27.4.2018.)

NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (21.7.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave  
04.07.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - (oglas objavljen 27.4.2018.) 
NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (12.07.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave 
03.07.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - (oglas objavljen 27.4.2018.)  

- Svetlana Tonello - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Silvija Čirić- rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Andrija Jeličić- rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Elvira Menković - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Dean Cindrić - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Federica Koroman - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Silvana Burić- rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Ivan Rnjak - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Biserka Bartolić - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Renata Dupin Rumora - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Gabrijela Maričić - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Marija Kulušić - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Stipe Čikotić - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Irena Perčinić - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Sandra Negovetić - rješenje o prijmu na određeno vrijeme
- Monica Balzani - rješenje o prijmu na određeno vrijeme

NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (11.07.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
02.07.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine: 
NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (10.07.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
27.06.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine:

NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (5.7.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave  
27.06.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE - objavljen u Narodnim novinama, broj 57 od 27.6.2018. i na web stranici Ministarstva uprave
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 5.7.2018. godine)

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
21.06.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 41 od 4. svibnja 2018. godine

- TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 5. srpnja 2018. godine, s početkom u 09.00 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
20.06.2018. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LK Split / Odjel za pravne poslove

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 28.6.2018.)
19.06.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - (oglas objavljen 27.4.2018.)
NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (27.06.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
19.06.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 41 od 4. svibnja 2018. godine

- TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 3. srpnja 2018. godine, s početkom u 09.00 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb   
 
19.06.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u NN 121/16 od 23. prosinca 2016. godine na web – stranici Ministarstva
19.06.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u NN 32/17 od 29. prosinca 2017. godine na web – stranici Ministarstva
13.06.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE/ LK PULA - objavljen u Narodnim novinama, broj 54 od 13.6.2018. i na web stranici Ministarstva uprave

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 21.6.2018. godine)

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
 
13.06.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - objavljen u Narodnim novinama, broj 54 od 13.6.2018. i na web stranici Ministarstva uprave

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 21.6.2018. godine)

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
11.06.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 42 od 9. svibnja 2018. godine

- TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 18. lipnja 2018. godine, s početkom u 09.30 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb   
08.06.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - objavljen u Narodnim novinama, broj 53 od 8.6.2018. i na web stranici Ministarstva uprave

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 18.6.2018. godine)

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

12.10.2018.

NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (22.10.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
08.06.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - objavljen u Narodnim novinama, broj 53 od 8.6.2018. i na web stranici Ministarstva uprave

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 18.6.2018. godine)

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
 
17.09.2018.

12.11.2018.
08.06.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava unutarnje plovidbe / VIŠE RADNIH MJESTA - objavljen u Narodnim novinama, broj 53 od 8.6.2018. i na web stranici Ministarstva uprave
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 18.6.2018. godine)
 
 
17.10.2018.
04.06.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine: 
NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (12.06.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
29.05.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 38 od 25. travnja 2018. godine
28.05.2018. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava kopnenog prometa i inspekcije / ODJEL ZA INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (do 5.6.2018.)
25.05.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - DVA RADNA MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine:
 
NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (04.06.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
 
18.05.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 127/17 od 20. prosinca 2017. godine:

NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se objavljenom istekom osmog dana (28.05.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave 
17.05.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine na web – stranici Ministarstva
17.05.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine na web – stranici Ministarstva
17.05.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - DVA RADNA MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine:
 
NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (24.05.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave 
09.05.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture / Uprava za proračun i financije / Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (broj 42 od 9. svibnja 2018. g.) do 17. svibnja 2018. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«
 
08.05.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine na web – stranici Ministarstva
08.05.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u NN 127/17 od 20. prosinca 2017. godine na web – stranici Ministarstva
04.05.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za EU fondove i strateško planiranje / ODJEL ZA FINANCIJSKE KONTROLE I IZVJEŠTAVANE objavljen u Narodnim novinama broj 41 od 4.5.2018.

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (do 14. svibnja 2018. godine), neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«
 

11.09.2018.
04.05.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za EU fondove i strateško planiranje / ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE objavljen u Narodnim novinama broj 41 od 4.5.2018.

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (do 14. svibnja 2018. godine), neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«
 
27.04.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine:
NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se objavljenom istekom osmog dana (07.05.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
27.04.2018. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - rok za podnošenje prijava je osam dana (do 7. svibnja 2018. godine)
26.04.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
- TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 2. svibnja 2018. godine, s početkom u 09.00 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb   
25.04.2018. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture/Uprava pomorstva – stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (broj 38 od 25. travnja 2018. g.) do 3. svibnja 2018. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

- OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
29.05.2018.
20.04.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u NN 112/17 od 17. studenog 2017. godine na web – stranici Ministarstva
20.04.2018. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u NN 112/17 od 17. studenog 2017. godine na web – stranici Ministarstva
20.04.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA CESTOVNU I ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 112/17 od 17. studenog 2017. godine:
NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se objavljenom istekom osmog dana (30.04.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
20.04.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - DVA RADNA MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine:


NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se objavljenom istekom osmog dana (30.04.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
16.04.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE/ LK RIJEKA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 112/17 od 17. studenog 2017. godine:

NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se objavljenom istekom osmog dana (24.04.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
16.04.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - DVA RADNA MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 110/17 od 15. studenog 2017. godine:
 
NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se obavljenom istekom osmog dana (24.04.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
11.04.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
- TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 18. travnja 2018. godine, s početkom u 09.00 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb  
11.04.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
- TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 18. travnja 2018. godine, s početkom u 09.00 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb 
06.04.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 112/17 od 17. studenog 2017. godine:

NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se objavljenom istekom osmog dana (16.04.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
06.04.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 127 od 20. prosinca 2017. godine

- TESTIRANJA I INTERVJUI - odražt će se 13. travnja 2018. godine, s početkom u 09.30 h, u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
05.04.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem javnih natječaja objavljenih u NN 112/17 od 17. studenog 2017. godine i 132/17 od 29. prosinca 2017. godine:
 

NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se objavljenom istekom osmog dana (13.04.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
29.03.2018. -
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem javnih natječaja objavljenih u NN 112/17 od 17. studenog 2017. godine i 132/17 od 29. prosinca 2017. godine:
 

NAPOMENA - dostava Rješenja kandidatima/icama smatra se objavljenom istekom osmog dana (06.04.2018. godine), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
29.03.2018. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 110, od 15.11.2017. godine
28.03.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu, na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132, od 29. prosinca 2017. godine - više radnih mjesta

TESTIRANJE KANDIDATA/KINJA - 5. travnja 2018. godine, s početkom u 09.00 h u Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
23.03.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA SPLIT slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)
23.03.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)
23.03.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Glavno tajništvo /Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)
23.03.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Glavno tajništvo / Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)
21.03.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Glavno tajništvo /Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)

 NAPOMENA - dostava Rješenja svim kandidatima smatra objavljenom istekom osmoga dana (28.3.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave 
21.03.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava kopnenog prometa i inspekcije slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)

NAPOMENA - dostava Rješenja svim kandidatima smatra objavljenom istekom osmoga dana (28.3.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave 
20.03.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Ploče slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)

NAPOMENA - dostava Rješenja svim kandidatima smatra objavljenom istekom osmoga dana (28.3.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave 
20.03.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)

NAPOMENA - dostava Rješenja svim kandidatima smatra objavljenom istekom osmoga dana (28.3.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
20.03.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Osijek slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)

NAPOMENA - dostava Rješenja svim kandidatima smatra objavljenom istekom osmoga dana (28.3.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
15.03.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
13.03.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
13.03.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
13.03.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / Sektor za inspekcijske standarde i tehničke poslove / SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKOG DOBRA slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)

NAPOMENA - dostava Rješenja svim kandidatima smatra objavljenom istekom osmoga dana (21.3.2018.), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
13.03.2018. - RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 29.12.2017. (NN 132/17)

NAPOMENA - dostava Rješenja svim kandidatima smatra objavljenom istekom osmoga dana (21.3.2018.), od dana objave na web stranici Ministarstva uprave
08.03.2018. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija Rijeka (Javni natječaj objavljen objavljen 17.11.2017.)
06.03.2018. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - kandidati/kinje prijavljeni na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dana 19. siječnja 2018. godine
28.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
28.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
21.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 15. studenoga 2017. godine
19.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
19.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 112 od 17. studenoga 2017. godine
16.02.2018. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PRORAČUN - objavljenom u "Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017.
08.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 112 od 17. studenoga 2017. godine
05.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
05.02.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 112 od 17. studenoga 2017. godine
31.01.2018. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine
24.01.2018. - REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA I POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA KANDIDATIMA/KINJAMA koji su zadovoljili na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (prva faza - održana 18. siječnja 2018. godine), Javni natječaj objavljen u objavljen u NN broj 112 od 17. studenog 2017. godine
19.01.2018. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE/ LK Vukovar - rok za podnošenje prijava je osam dana (do 29. siječnja 2018. godine)
- PRIJAVNI OBRAZAC  (. doc) 
 
06.03.2018.
 
16.01.2018. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, natječaj objavljen u NN broj 88 od 1.9.2017.
NAPOMENA: dostava rješenja svim kandidatima smatra  objavljenom istekom osmog dana (24.1.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
12.01.2018. - OBAVIJEST o rezultatima Javnog natječaja objavljenog u Jutarnjem listu, na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (www.mmpi.hr) te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.9 i 29.9.2017. godine
11.01.2018. - POZIV NA TESTIRANJE (PRVA FAZA) - osobama koje su podnijele pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u„Narodnim novinama“, broj 112 od 17. studenoga 2017. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
29.12.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture/Uprava pomorstva – stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (broj 132 od 29. prosinca 2017. g.) do 8. siječnja 2018. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

- OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.docx)
31.01.2018.
 
29.12.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture /Glavno tajništvo/Uprava kopnenog prometa i inspekcije/Uprava sigurnosti plovidbe/Uprava za proračun i financije - VIŠE RADNIH MJESTA

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (broj 132 od 29. prosinca 2017. g.) do 8. siječnja 2018. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

- OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA TESTIRANJE (.docx) 
- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

 
05.02.2018.
19.02.2018.
 
28.02.2018.
13.03.2018.
 
15.03.2018.
 
11.04.2018.
26.04.2018.
 
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132 od 29. prosinca 2017. godine (.docx)

Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 132/17 od 29. prosinca 2017. godine: 
 
29.12.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture /Glavno tajništvo/Uprava pomorstva/Uprava sigurnosti plovidbe/Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte/Uprava kopnenog prometa i inspekcije/Uprava za EU fondove i strateško planiranje/Uprava za proračun i financije/Samostalna služba za unutarnju reviziju/Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju - VIŠE RADNIH MJESTA

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (broj 132 od 29. prosinca 2017. g.) do 8. siječnja 2018. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.docx)

PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.docx)

28.03.2018.
20.12.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra - VIŠE RADNIH MJESTA

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)
- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

06.04.2018.
07.12.2017. - OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA - objavljenog u Jutarnjem listu, na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. rujna 2017. i 29. rujna 2017. godine
06.12.2017. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva/ Sektor za pomorsko dobro, morske luke i koncesije, Služba integralnog razvoja i upravljanja lučkim sustavom, Odjel za javne luke od županijskog značaja (oglas objavljen 8.9.2017.)
 Napomena: dostava svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmog dana (14.12.2017.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
22.11.2017. - REZULTATI PROVEDENOG INTERVJUA - osobni vozač državnog dužnosnika
17.11.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / VIŠE RADNIH MJESTA - rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 112 (do 27.11.2017. godine)
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 27. studenog 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ« 
   
11.01.2018.
24.01.2018.
05.02.2018.
 
08.02.2018.
 
19.02.2018.
 
08.03.2018.
 

20.04.2018.
 
16.11.2017. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija Senj (oglas objavljen 8.9.2017.)
16.11.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LK Split / Ispostava Stari Grad, objavljenom 08.09.2017. na web – stranici Ministarstva
15.11.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 110 (do 23.11.2017. godine)
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 23. studenog 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ« 
 
- PRIJAVNI OBRAZAC  (. doc) 

 
21.02.2018.
 

23.02.2018.
 
 
- RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)

- RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Glavno tajništvo /Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)

- RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Glavno tajništvo / Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)

- RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Glavno tajništvo /Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)

- RJEŠENJE - o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava kopnenog prometa i inspekcije slijedom okončanog Javnog natječaja objavljenog 17.11.2017. (NN 112/17)
 

29.03.2018.
 
16.04.2018.
 
Rješenja o prijmu u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - DVA RADNA MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 110/17 od 15. studenog 2017. godine:
08.11.2017. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija Rijeka (oglas objavljen 8.9.2017.)
03.11.2017. - RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija Dubrovnik (oglas objavljen 8.9.2017.)
Napomena: dostava svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmog dana (11.11.2017.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
25.10.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e prijave na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 88 od 1. rujna 2017. godine - Uprava sigurnosti plovidbe / LK Rijeka / LI KRALJEVICA
25.10.2017. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za prijam namještenika u državnu službu, objavljen u Jutarnjem listu, na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. rujna 2017. i 29. rujna 2017. godine
23.10.2017. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za prijam namještenika u državnu službu, objavljen u Jutarnjem listu, na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. rujna 2017. i 29. rujna 2017. godine
17.10.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 5 od 18. siječnja 2017. godine
09.10.2017. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - kandidati/kinje prijavljeni na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dana 8. rujna 2017. godine.
- INTERVJU - održat će se u četvrtak, 12. listopada 2017. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14 
29.09.2017. - ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA - za prijam namještenika u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog 21. rujna 2017. godine
25.09.2017. - OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 120 od 21. prosinca 2016.godine
25.09.2017. - OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 121 od 23. prosinca 2016.godine
25.09.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 51 od 31. svibnja 2017. godine
21.09.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Glavno tajništvo - uz obvezni probni rad od 2 mjeseca - rok za podnošenje prijava je osam dana (do 29. rujna 2017. godine)
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 29. rujna 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

PRIJAVNI OBRAZAC (.doc) 

 

22.11.2017.

25.10.2017.
23.10.2017.
 
29.09.2017.
12.01.2018.

 

 
 
18.09.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora, objavljenom 19.04.2017. na web – stranici Ministarstva
18.09.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova, objavljenom 19.04.2017. na web – stranici Ministarstva
08.09.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - rok za podnošenje prijava je osam dana (do 18. rujna 2017. godine)
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na sljedeće adrese:
 
- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Rijeka, Ispostava Punat: Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka
 
- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Senj, Ispostava Novalja: Lučka kapetanija Senj, Obala kralja Zvonimira 12, Senj
 
- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Split, Ispostava Stari Grad: Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1 Split
 
- za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik: Lučka kapetanija Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37, Dubrovnik
 
- PRIJAVNI OBRAZAC  (. doc) 

 
03.11.2017.

Napomena: dostava svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmog dana (11.11.2017.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
08.11.2017.

Napomena: dostava svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmog dana (16.11.2017.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
16.11.2017.
16.11.2017.
RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe/ Lučka kapetanija Senj (oglas objavljen 8.9.2017.)

Napomena: dostava svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmog dana (24.11.2017.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
 
08.09.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA POMORSTVA – rok za podnošenje prijava je osam dana (do 18. rujna 2017. godine)

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom:  "Za oglas"
 
- PRIJAVNI OBRAZAC  (. doc) 
 
09.10.2017.
06.09.2017. - OBAVIJEST - o ishodu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 110 od 30. studenog 2016. godine
04.09.2017. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN broj 51 od 31.05.2017. - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA
01.09.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe /Lučka kapetanija Rijeka / Ispostava Kraljevica - rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 88 (do 11.9.2017. godine)
 
25.10.2017.
16.01.2018.
RJEŠENJE o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, natječaj objavljen u NN broj 88 od 1.9.2017.
NAPOMENA: dostava rješenja svim kandidatima smatra  objavljenom istekom osmog dana (24.1.2018.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
21.07.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE – rok za podnošenje prijava je osam dana (do 31. srpnja 2017. godine)
18.07.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 51 od 31. svibnja 2017. godine (mjesto rada Šibenik)
18.07.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 51 od 31. svibnja 2017. godine (mjesto rada Zagreb)
09.06.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE, objavljenom 09.06.2017. na web – stranici Ministarstva
09.06.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE - stručni referenti

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adrese navedene u Oglasu, odnosno za radna mjesta:

- u Lučkoj kapetaniji Rijeka i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka

- u Lučkoj kapetaniji Senj i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Senj, Obala kralja Zvonimira 12, Senj

- u Lučkoj kapetaniji Split i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1 Split

- u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37, Dubrovnik
 
 
- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
 
09.06.2017.
 
01.06.2017. - ODLUKA - o djelomičnog obustavi provedbe postupka za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe po Javnom natječaju objavljenom u NN broj 118 od 28.10.2015. godine
01.06.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka, objavljenom 19.04.2017. na web – stranici Ministarstva
31.05.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 51 od 31. svibnja 2017. godine
31.05.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 8. lipnja 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)
PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
- SADRŽAJ TESTIRANJA TE  PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN TESTIRANJA (.docx)

 
18.07.2017.
18.07.2017.
24.09.2017.
25.09.2017.
 
31.05.2017. - ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA - prijama u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE - stručni referenti
30.05.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture / Sektor željezničkog prometa i žičara / Služba pravnih i gospodarskih poslova / ODJEL PRAVNIH I MEĐUNARODNIH POSLOVA - VODITELJ ODJELA - rok za podnošenje prijava je osam dana (do 7. lipnja 2017. godine)
 
19.04.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe /Lučka kapetanija Split – rok za podnošenje prijava je osam dana (do 27. travnja 2017. godine)
18.09.2017.
19.04.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / Lučka kapetanija Rijeka – rok za podnošenje prijava je osam dana (do 27. travnja 2017. godine)

01.06.2017.

18.09.2017.
14.04.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, temeljem javnog natječaja objavljenog u NN broj 121 od 23.12.2016
14.04.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, temeljem javnog natječaja od 16.12.2016., objavljenom na web stranici Ministarstva i HZZ-a 23.12.2016.
06.04.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem javnog natječaja objavljenog u NN broj 110 od 30.11.2016
31.03.2017. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE - stručni referenti

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 10.04.2017.) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adrese navedene u Oglasu, odnosno za radna mjesta:
 
- u Lučkoj kapetaniji Pula i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Pula,  Riva 18, Pula

- u Lučkoj kapetaniji Rijeka i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka

- u Lučkoj kapetaniji Senj i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Senj, Obala kralja Zvonimira 12, Senj

- u Lučkoj kapetaniji Zadar i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, Zadar

- u Lučkoj kapetaniji Šibenik i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8, Šibenik

- u Lučkoj kapetaniji Split i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1 Split

- u Lučkoj kapetaniji Ploče i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Ploče, Trg kralja Tomislava 24

- u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik i njenim ispostavama / Lučka kapetanija Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37, Dubrovnik
 
23.03.2017. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN broj 121 od 23.12.2016 - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA
22.03.2017. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN broj 5 od 18.01.2017. (provedeno 17.03.2017.) za radno mjesto - UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA I INFRASTRUKTURE / Sektor cestovnog prometa / Služba sigurnosti cestovnog prometa - voditelj službe
16.03.2017. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice - Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra / Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom / SLUŽBA ZA LUČKI SUSTAV

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 24.03.2017.) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"
 
10.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 5 od 18. siječnja 2017. godine
10.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 123 od 30. prosinca 2016. godine
10.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 121 od 23. prosinca 2016. godine
08.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110, od 30. studenoga 2016. godine za radno mjesto - LK Zadar / ZADAR - LK Šibenik / LI PRIMOŠTEN / LI MURTER
08.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 121, od 23. prosinca 2016. godine za radno mjesto - LK Zadar / LI BIOGRAD NA MORU
08.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine za radna mjesta - LK Split / LI TROGIR / LI SUPETAR i LK Dubrovnik / LI CAVTAT
01.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e prijave na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine - Uprava sigurnosti plovidbe / VIŠE RADNIH MJESTA
01.03.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 121 od 23. prosinca 2016. godine - Uprava sigurnosti plovidbe / VIŠE RADNIH MJESTA
28.02.2017. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Oglasa od 28. studenoga 2016. godine za radno mjesto: Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra / Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom / SLUŽBA ZA LUČKI SUSTAV - voditelj/ica službe - 1 izvršitelj - radi zamjene duže odsutne službenice
23.02.2017. - REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA/KINJA - provedenog 01., 03. i 17.02.2017 godine - temeljem natječajnog postupka objavljenog u Narodnim novinama broj 110 od 30.11.2016. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
22.02.2017. - REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA/KINJA - provedenog 14. i 16.02.2017. godine - temeljem natječajnog postupka objavljenog u Narodnim novinama broj 110 od 30.11.2016. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
10.02.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e prijave na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine - VIŠE RADNIH MJESTA

- TESTIRANJE - kandidata/kinja održat će se u petak, 17. veljače u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s početkom u 09.00 sati
09.02.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e prijave na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine - Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte - VIŠE RADNIH MJESTA

- TESTIRANJE - kandidata/kinja održat će se u četvrtak, 16. veljače u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s početkom u 09.00 sati
08.02.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine za slijedeća radna mjesta Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA

- TESTIRANJE- kandidata/kinja održat će se utorak, 14. veljače, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s početkom u 09.00 sati
01.02.2017. - OBAVIJEST - o ishodu natječajnog postupka objavljenog u Narodnim novinama, broj 91 od 12. listopada 2016. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Glavno tajništvo, Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost, Služba za javnu nabavu / ODJELJAK SKLADIŠTA
27.01.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine za slijedeća radna mjesta

- TESTIRANJE - kandidata/kinja održat će se u petak, 3. veljača 2017. godine, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
26.01.2017. - POZIV NA PONOVNI RAZGOVOR (INTERVJU) - obavještavaju se kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete odnosno koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave na javni natječaj za radno mjesto u Upravi za fondove EU / Sektor za upravljanje operativnim programom / Služba za planiranje, odabir i ugovaranje projekata / ODJEL ZA PRIPREMU, ODABIR I UGOVARANJE PROJEKATA - stručni/a savjetnik/ca
24.01.2017. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - obavještavaju se kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete odnosno koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave na javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 123 od 30. prosinca 2016. godine

- INTERVJU - sa kandidatima/kinjama održat će se u petak, 27. siječnja 2017. godine, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
24.01.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra / VIŠE RADNIH MJESTA

- TESTIRANJE- kandidata/kinja održat će se srijedu, 1. veljače, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s početkom u 09.00 sati
18.01.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture / Sektor cestovnog prometa / Služba sigurnosti cestovnog prometa - VODITELJ SLUŽBE (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 26. siječnja 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«
 
17.10.2017.


10.03.2017.

22.03.2017.
18.01.2017. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA / KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 110 od 30. studenoga 2016. godine

- TESTIRANJA I INTERVJUI - održati će se u utorak, 24. siječnja 2017. godine u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, u Zagrebu s početkom u 09.00. sati
17.01.2017. - POZIV ZA INTERVJU - za radno mjesto viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice temeljem oglasa objavljenog 16.11.2016. godine - Uprava sigurnosti plovidbe / Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova / Služba stručno-tehničkih poslova / ODJEL FLOTE I TEHNIČKIH SUSTAVA

- RAZGOVOR (intervju) - radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu održati u petak, 20. siječnja u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s početkom u 10.00 sati
02.01.2017. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo mora, prometa i infrastruktureu trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom - VIŠE RADNIH MJESTA
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 10. siječnja 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI POZIV«

PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
30.12.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture - Glavnog/u tajnika/icu Ministarstva imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 9. siječnja 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE GLAVNOG/E TAJNIKA/ICE MINISTARSTVA«

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

24.01.2017.
30.12.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - UPRAVA ZA FONDOVE EU / Sektor za potporu i provedbu projekata / Služba za praćenje provedbe projekata / Odjel za praćenje provedbe projekata - stručni suradnik (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 9. siječnja 2017. godine) od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA JAVNI NATJEČAJ«

10.03.2017.

22.03.2017.
23.12.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture – Služba za planske dokumente i financije/Odjel za financiranje i koncesije / voditelj/ica Odjela- radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 2. siječnja 2017. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
23.12.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 02. siječnja 2017. godine ) od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb; s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.docx)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

- SADRŽAJ TESTIRANJA TE  PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA (.pdf)
21.12.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / ODJEL UPRAVLJANJA I GOSPODARENJA IMOVINOM - Rok za podnošenje prijava je osam dana (do 29. prosinca)

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 29. prosinca) od dana objave Javnog natječaja na web - stranici Ministarstva neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb; s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
30.11.2016. - OBAVIJEST - o ishodu natječajnog postupka objavljenog u Narodnim novinama, broj 73 od 10. kolovoza 2016. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Glavno tajništvo, Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost, Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost / ODJEL ZA KOMUNIKACIJE
30.11.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA
 
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 8. prosinca 2016. godine) od dana objave Javnog natječaja na web - stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb; s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
- SADRŽAJ TESTIRANJA TE  PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE (.pdf)

18.01.2017.

24.01.2017.

27.01.2017.
 
01.02.2017.

01.02.2017.
28.11.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra - SLUŽBA ZA LUČKI SUSTAV / voditelj/ica službe - radi obavljanja poslova radi zamjene odsutnog/e službenika/ce


PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 6. prosinca 2016. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

28.02.2017.

- ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Oglasa od 28. studenoga 2016. godine za radno mjesto: Uprava  pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra / Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom / SLUŽBA ZA LUČKI SUSTAV - voditelj/ica službe - 1 izvršitelj - radi zamjene duže odsutne službenice (.pdf)

16.11.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / ODJEL FLOTE I TEHNIČKIH SUSTAVA - radi zamjene duže odsutnog/e službenika/ce

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 24. studenoga 2016. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

17.01.2017.

- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)

23.11.2017.

- ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Oglasa od 16. studenoga 2016. godine za radno mjesto: Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA SPLIT (.pdf)

16.11.2016. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao
18.10.2016. - OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 137 od 23. prosinca 2015.godine
18.10.2016. - OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 45 od 4. svibnja 2016.godine
18.10.2016. - OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA - objavljenog u Narodnim novinama, broj 131 od 2. prosinca 2015.godine
12.10.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / ODJELJAK SKLADIŠTA - Voditelj odjeljka / jedan izvršitelj/ica

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 20. listopada 2016. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresuMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za natječaj"
 
03.10.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra - ODJEL ZA UPRAVLJANJE I NADZOR PROMETA I POSLOVE TRAGANJA I SPAŠAVANJA - radi obavljanja poslova radi zamjene odsutnog/e službenika/ce

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 11. listopada 2016. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA
 (.pdf)

12.10.2016.
28.09.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture - ODJEL ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU - viši stručni savjetnik

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva (zaključno na dan 06.10.2016. godine), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"
 
21.09.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / PODODSJEK PISARNICE - Rok za podnošenje prijava je osam dana (do 29. rujna) od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama broj 84

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

25.10.2016.
 

03.10.2016.
10.08.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / ODJEL ZA KOMUNIKACIJE - Rok za podnošenje prijava je osam dana (do 18. kolovoza) od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

23.09.2016.

03.10.2016.

03.10.2016.
10.08.2016. - PLAN PRIJAMA - osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2016. godinu

-TABLICA – PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA 2016. GODINU
18.07.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - Uprava sigurnosti plovidbe - radi obavljanja poslova radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - LUČKE KAPETANIJE

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 26. srpnja 2016. godine) od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"
01.07.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture / Sektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu / Služba za razvoj i unapređenje infrastrukture / ODJEL ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno do dana 11.07.2016. godine, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"

08.09.2016.
08.06.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika - Uprava pomorske i unutarnje plovidbe brodarstva, luka i pomorskog dobra / LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR - sa sjedištem u Vukovaru

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva (zaključno na dan 16.06.2016. godine), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"
01.06.2016. - OGLAS - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Upravu sigurnosti plovidbe / LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na Oglas je do 09.06.2016. godine
01.06.2016. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - Uprava cestovnog i željezničku infrastrukturu / Služba za planske dokumente i financije / ODJEL ZA PLANSKE DOKUMENTE I REGULATIVU - temeljem oglasa objavljenog 4. travnja 2016. godine na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
04.05.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / ODJEL UPRAVLJANJA I GOSPODARENJA IMOVINOM - Rok za podnošenje prijava je osam dana (do 12. svibnja) od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama br. 42

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)

23.05.2016.


31.05.2016.
04.04.2016. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture / Sektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu / Služba za planske dokumente i financije / ODJEL ZA PLANSKE DOKUMENTE I REGULATIVU
 
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 
 
01.06.2016.
30.03.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118 od 28. listopada 2015. godine

- TESTIRANJE KANDIDATA održati će se u utorak, 12. travnja na Pomorskom fakultetu, Ruđera Boškovića 37, Split
30.03.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz ponovljenoga javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 131 od 2. prosinca 2015. godine

- TESTIRANJE KANDIDATA održati će se u utorak, 12. travnja na Pomorskom fakultetu, Ruđera Boškovića 37, Split
30.03.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 137 od 23. prosinca 2015. godine

- TESTIRANJE KANDIDATA održati će se u utorak, 12. travnja na Pomorskom fakultetu, Ruđera Boškovića 37, Split
15.03.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118 od 28. listopada 2015. godine / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
- TESTIRANJE KANDIDATA održati će se utorak, 22. ožujka 2016. godine, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
15.03.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 131 od 2. prosinca 2015. godine / UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
- TESTIRANJE KANDIDATA održati će se utorak, 22. ožujka 2016. godine, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb 
29.02.2016. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN broj 118 od 28. listopada 2015. godine (testiranje provedeno 23.02.2016.godine) - više radnaih mjesta / UPRAVA ZA FONDOVE EU
17.02.2016. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118 od 28. listopada 2015. godine
20.01.2016. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava unutarnje plovidbe / LUČKA KAPETANIJA SISAK - sa sjedištem u Sisku - temeljem oglasa objavljenog 7. prosinca 2015. godine na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
23.12.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ (do 31. prosinca 2015. godine)

- Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
07.12.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnih službenika - Uprava pomorske i unutarnje plovidbe brodarstva, luka i pomorskog dobra / LUČKA KAPETANIJA SISAK - sa sjedištem u Sisku

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva (zaključno na dan 15.12.2015. godine), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"

02.12.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 10. prosinca 2015. godine

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"
 

10.03.2016.

15.03.2016.

30.03.2016.

12.09.2016.
30.11.2015. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA PULA - sa sjedištem u Puli - temeljem oglasa objavljenog 24. srpnja 2015. godine na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
28.10.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 5. studenoga 2015. godine
 
- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"
 

11.12.2015.


17.02.2016.

29.02.2016.

15.03.2016.

30.03.2016.

12.09.2016.
15.10.2015. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / VTS Rijeka - NN 42/15 i na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 15. travnja 2015. godine
29.09.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 73 od 1. srpnja 2015. godine


- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)

01.09.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 11. svibnja 2015. godine.
24.08.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme od 9. srpnja 2015. - LK Split, Ispostava Bol - kapetan ispostave III. vrste
12.08.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK - temeljem Javnog natječaja objavljenog 8. travnja 2015. godine
30.07.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / VIŠI STRUČNI SAVJETNIK - SPECIJALIST - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 44/15 od 22. travnja 2015. godine te na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
30.07.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture - LUČKA KAPETANIJA RIJEKA - objavljenog 11. svibnja 2015. godine
24.07.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA PULA - sa sjedištem u Puli

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
22.07.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - objavljenog 11. svibnja 2015. godine
21.07.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture - LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK / LUČKA KAPETANIJA PLOČE / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK - objavljenog 11. svibnja 2015. godine
20.07.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture - LUČKA KAPETANIJA ZADAR / LUČKA KAPETANIJA PULA - objavljenog 11. svibnja 2015. godine
17.07.2015. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN 39/15 od 7. travnja 2015. (testiranje provedeno 10.07.2015.godine) za radna mjesta VIŠI STRUČNI SAVJETNIK / Uprava cestovnog i željezničkog prometa i VIŠI STRUČNI REFERENT / Uprava za proračun i financije
17.07.2015. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / NAUTIČAR III. VRSTE / Lučka isposava Mali Lošinj - temeljem Oglasa objavljenog 1. lipnja 2015. godine na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
16.07.2015. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN 39/15 od 8. travnja 2015. (testiranje provedeno 10.07.2015.godine) za radno mjesto VIŠI UNUTARNJI REVIZOR / Samostalna služba za unutarnju reviziju
16.07.2015. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) - kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 11. svibnja 2015. godine
13.07.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutne službenice tijekom korištenja porodiljnog dopusta - UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na web - stranici Ministarstva (zaključno na dan 21.07.2015. godine), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"
09.07.2015. - OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / Lučka ispostava BOL

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva (zaključno na dan 17.07.2015. gpdine), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "ZA OGLAS"
03.07.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 42 od 15. travnja 2015. godine
 
-IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
03.07.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 39 od 8. travnja 2015. godine
03.07.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 31 od 18. ožujka 2015. godine

01.07.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK SA SJEDIŠTEM U ŠIBENIKU


- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)


----------------------------

29.09.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 73 od 1. srpnja 2015. godine


- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)

19.06.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta u lučkim kapetanijama Zadar, Šibenik i Ploče u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 39 od 8. travnja 2015. godine
 
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)

DATUM ODRŽAVANJA PISANOG DIJELA TESTIRANJA I INTERVJUA - ponedjeljak, 6. srpnja u 11,00 sati,
na Pomorskom fakultetu u Splitu, Hrvojeva ulica 5

19.06.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOST PLOVIDBE - LUČKA ISPOSTAVA PAG SA SJEDIŠTEM U PAGU - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 16 od 11. veljače 2015. godine

DATUM ODRŽAVANJA PISANOG DIJELA TESTIRANJA I INTERVJUA - ponedjeljak, 6. srpnja u 11,00 sati,
na Pomorskom fakultetu u Splitu, Hrvojeva ulica 5
05.06.2015. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u NN 31/15 od 18. ožujka 2015. godine
29.05.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKA ISPOSTAVA MALI LOŠINJ - sa sjedištem u Malom Lošinju

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 
17.07.2015.
28.05.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 13/15 od 4. veljače 2015. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
27.05.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA ISPOSTAVA HVAR - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 19/15 od 20. veljače 2015. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
25.05.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU / SEKTOR ZA FONDOVE EU - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 7/15 od 21. siječnja 2015. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
11.05.2015. - J A V N I P O Z I V - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastruktureu trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom - VIŠE RADNIH MJESTA

16.07.2015.
20.07.2015.

21.07.2015.

22.07.2015.

30.07.2015.
06.05.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LK ŠIBENIK - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 7/15 od 21. siječnja 2015. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
22.04.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - GLAVNO TAJNIŠTVO / SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, INFORMATIKU, KOMUNIKACIJE I INFORMACIJSKU SIGURNOST


- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)

30.07.2015.

ODLUKA - o obustavi provedbe postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / VIŠI STRUČNI SAVJETNIK - SPECIJALIST - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 44/15 od 22. travnja 2015. godine te na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

20.04.2015. - PLAN PRIJAMA - osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2015. godinu
15.04.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama (zaključno na dan 23.04.2015.), odnosno  neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)
07.04.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“

- Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
 
19.06.2015.

16.07.2015.
 
17.07.2015.
02.04.2015. - OGLAS - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na oglas je do 10. travnja 2015. godine
18.03.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
 
05.06.2015.
 
20.02.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA SPLIT - Rok za podnošenje prijava je osam dana (zaključno na dan 02.03.2015.) od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, broj 19 od 20.2.2015.

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
 
27.05.2015.
11.02.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKA KAPETANIJA ZADAR / ISPOSTAVA PAG

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama (zaključno na dan 19.02.2015.), odnosno na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ - ISPOSTAVA PAG"
 
10.02.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 120/14 od 10. listopada 2014. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
10.02.2015. - P O Z I V NA PONOVLJENI INTERVJU - kandidatima koji su zadovoljili na testiranju za radno mjesto nautičara II. vrste u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

- PONOVLJENI INTERVJU - održati će se u petak 13. veljače u prostorijama Lučke kapetanije Zadar, Liburnska obala 8 / soba br. 6 u Zadru, s početkom u 9.00 sati
06.02.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKA KAPETANIJA RIJEKA / ISPOSTAVA KRK - sa sjedištem u Krku
 
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"
04.02.2015. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“

PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)
03.02.2015. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN broj 120 od 10. listopada 2014. godine
02.02.2015. - OBAVIJEST KANDIDATIMA - prijavljenima na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Upravi sigurnosti plovidbe, LK Dubrovnik / LI Korčula, objavljen na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 18. studenoga 2014. godine

INTERVJU - s kandidatima / kinjama održati će se u petak 6. veljače u 10,00 sati u prostorijama Lučke kapetanije Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37
27.01.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 128/14 od 31. listopada 2014. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
23.01.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU i FONDOVE EU - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za natječaj"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)
21.01.2015. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za natječaj"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)
 
19.03.2015.

20.03.2015.

01.04.2015.

13.04.2015.

06.05.2015.

25.05.2015.
21.01.2015. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog/e službenika/ce - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKA KAPETANIJA ZADAR - sa sjedištem u Zadru

PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb s naznakom: "Za oglas"
12.01.2015. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.12.2014.) - Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 120 od 10. listopada 2014. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)

RAZGOVOR - sa kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u srijedu, 14. siječnja u 13,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

Napomena: lista  nije posložena po broju ostvarenih bodova na testiranju
18.12.2014. - REZULTATI TESTIRANJA - PROVEDENOG 16. PROSINCA 2014. GODINE ZA RADNO MJESTO STRUČNOG REFERENTA U GLAVNOM TAJNIŠTVU, SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I POMOĆNO TEHNIČKIM POSLOVIMA, SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I OPĆE POSLOVE (Javni natječaj objavljen u NN 128/14 od 31. listopada 2014. godine)

INTERVJU - kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 22. prosinca u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

Napomena: lista  nije posložena po broju ostvarenih bodova na testiranju
17.12.2014. - REZULTATI TESTIRANJA - (provedeno 12.12.2014.) - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima) temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN 120/14 od 10.10.2014.

Intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 19. prosinca 2014. godine u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

Napomena: lista  nije posložena po broju ostvarenih bodova na testiranju
17.12.2014. - OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR - objavljen na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ministarstva i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 18. studenoga 2014.

RAZGOVOR SA KANDIDATIMA - održati će se u ponedjeljak, 22. prosinca 2014. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Lučke kapetanije Vukovar, Županijska 62, Vukovar
11.12.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka dijela Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom 10. listopada 2014. godine
09.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 120 od 10. listopada 2014. godine
09.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 128 od 31. listopada 2014. godine
04.12.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom 26. lipnja 2014. godine
03.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 120 od 10. listopada 2014. godine
03.12.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - slijedom JAVNOG NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama broj 128 od 31. listopada 2014. godine
28.11.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 120 od 10. listopada 2014. godine
28.11.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom u NN broj 120 od 10. listopada 2014. godine
18.11.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika u UPRAVU POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA i UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)

---------------
31.10.2014. - Odluka o obustavi provedbe postupka dijela ponovljenog javnog natječaja prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Ponovljenom javnom natječaju objavljenom u NN broj 61 od 21. svibnja 2014. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
31.10.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)

-------------------

-------------------
 
-------------------
 
13.10.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU ZA PRORAČUN I FINANCIJE - SEKTOR ZA PRORAČUN, FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE - SLUŽBU ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 
13.11.2014.
10.10.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14
28.11.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA (.pdf)
                       - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf) 
----------------------
 

----------------------
 
----------------------
 
----------------------
 
----------------------
 
06.10.2014. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 8. kolovoza 2014. godine.
10.09.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom u NN broj 144 od 4. prosinca 2013. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
08.08.2014. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Javni poziv - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa"

- POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 8. kolovoza 2014. godine. (.pdf)
23.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU SPLIT - u Lučku kapetaniju Split i Ispostavu Trogir
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, Split, s naznakom: "Za oglas"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
23.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU RIJEKA - Ispostavu Mali Lošinj, Ispostavu Omišalj i Ispostavu Punat
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka, s naznakom: "Za oglas".

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
23.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU PULA - Ispostavu Poreč
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula, Riva 18, Pula, s naznakom: "Za oglas"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
23.07.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni referent u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, ISPOSTAVA SILBA, temeljem objavljenog Oglasa na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 15. svibnja 2014. godine
22.07.2014. - P O Z I V NA PONOVLJENO TESTIRANJE IZ POZNAVANJA RADA NA OSOBNOM RAČUNALU kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 118 od 20. rujna 2013. godine za prijam na radno mjesto upravnog referenta za pomorce u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Split, Odjel za upravne poslove
22.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 61 od 21. svibnja 2014. godine
18.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLODBE - LUČKU KAPETANIJU SPLIT - ISPOSTAVU STARI GRAD I ISPOSTAVU VIS - temeljem Oglasa objavljenog na web stanicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. svibnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 74 od 18. lipnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 68 od 4. lipnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 66 od 30. svibnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 61 od 21. svibnja 2014. godine
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, Ispostava Pag, objavljenog u Narodnim novinama broj 59. od 14. svibnja 2014. godine, te na web stanicama Ministarstva uprave i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU DUBROVNIK - ISPOSTAVA VELA LUKA - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 15. svibnja 2014. godine
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU RIJEKA - ISPOSTAVA MALI LOŠINJ, ISPOSTAVA OMIŠALJ, ISPOSTAVA PUNAT - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU PULA - ISPOSTAVA POREČ - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
26.06.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE, LUČKU KAPETANIJU RIJEKA, ISPOSTAVU MALI LOŠINJ radi zamjene odsutnog službenika
             Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici
             Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
             Prisavlje 14, Zagreb
            - OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

---------------------
20.06.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA
rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – upravni savjetnik«

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)
05.06.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf) 
04.06.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE
- rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf) 
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)
02.06.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Oglasa objavljenog na dan 28. ožujka 2014. godine za UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
30.05.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, broj 66 od 30.5.2014.

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)
20.05.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE

- rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama (zaključno sa danom 29.05.2014.) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA (.pdf)

31.10.2014. - Odluka o obustavi provedbe postupka dijela ponovljenog javnog natječaja prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Ponovljenom javnom natječaju objavljenom u NN broj 61 od 21. svibnja 2014. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
15.05.2014. - PONOVLJENI OGLASI - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave
- LK PULA (.pdf)
- LK SENJ (.pdf)
14.05.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme / Uprava sigurnosti plovidbe - Lučka kapetanija Zadar - ISPOSTAVA PAG / kapetan ispostave II. vrste - 1 izvršitelj
rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" - PRIJAVA - se podnosi neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom : "Za natječaj - Ispostava Pag"
12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU PULA - ISPOSTAVE POREČ i NOVIGRAD - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU SENJ - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU ZADAR - ISPOSTAVA SILBA - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
05.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU DUBROVNIK - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
05.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU SPLIT - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
22.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 133 od 6. studenog 2013. godine - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU
01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 160 od 31. prosinca 2013. godine - I. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 145 od 6. prosinca 2013. godine - I. UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - III. UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE - V. UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU
01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 144 od 4. prosinca 2013. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVDBE
28.03.2014. - OGLAS - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na oglase je do 7. travnja 2014. godine

- LK PULA (.pdf)
- LK RIJEKA (.pdf)
- LK SENJ (.pdf)
- LK ZADAR (.pdf)
- LK ŠIBENIK (.pdf)
- LK SPLIT (.pdf)
- LK DUBROVNIK (.pdf)
 
04.03.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na radno mjesto nautičar III. vrste (mjesto rada Rljeka) - Lučka kapetanija Rijeka
28.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 144 od 4.12.2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 13,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
28.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 160 od 31.12.2013. LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
27.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 26.02.2014. u Splitu) temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 144 od 4. prosinca 2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 28. veljače 2014. godine, s početkom u 10,00 sati u Lučkoj kapetaniji Split, Obala Lazareta 1, Split
27.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) - Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 145 od 6. prosinca 2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 14,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
25.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 25.02.2014. u Šibeniku) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 27. veljače 2014. godine s početkom u 9,00 sati u Lučkoj kapetaniji Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 8, Šibenik
25.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 24.02.2014. u Zadru) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u četvrtak, 27. veljače 2014. godine s početkom u 9,00 sati u Lučkoj kapetaniji Zadar, Liburnska obala 8, Zadar
19.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“ - LUČKE KAPETANIJE, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine
14.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine
13.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 145 od 6. prosinca i broj 160 od 31. prosinca 2013. godine
12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 160 od 31. prosinca 2013. godine
12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine
12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 145 od 6. prosinca 2013. godine
30.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 145, od 6. prosinca 2013. godine
27.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 160, od 31. prosinca 2013. godine
24.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine
07.01.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.12.2013.) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 133, od 6. studenoga 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)
30.12.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 158, od 30. prosinca 2013. godine - rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama
 
12.12.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 133 od 6. studenoga 2013. godine
09.12.2013. - JAVNl NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - rok za podnšenje prijava je osam dana od dana objave javnog natjčaja u ,Narodnim novinama" (do 16. prosinca 2013. godine)

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA
05.12.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama
03.12.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe - LUČKA KAPETANIJA RIJEKA

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI NAUTIČARA III. VRSTE U LK RIJEKA
22.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 118, od 20.9.2013. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
14.11.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118
08.11.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU - temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 133, od 6. studenoga 2013. godine - rok za podnošenje prijava istječe 14. studenoga 2013. godine

- REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.12.2013.)

- PRIJAVE NA NATJEČAJ - podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

- POZIV NA TESTIRANJE - KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA

- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
06.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika, objavljenog 29. srpnja 2013. godine

- INTERVJU S KANDIDATIMA - koji su prošli testiranje održati će se 7. studenoga 2013. godine, u 10.00 sati u Lučkoj kapetaniji Split
31.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118, od 20. rujna 2013. godine
24.10.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj 118 od 20. rujna 2013. godine
23.10.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - GLAVNO TAJNIŠTVO
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva (do 31. listopada 2013. godine), nepsredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
17.10.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU - Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu - Odjel za potporu sustavu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 46 od 17. travnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
17.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111, od 4. rujna 2013. godine
23.09.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 118, od 20. rujna 2013. godine - rok za podnošenje prijava istječe 30. rujna 2013. godine
13.09.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima prijavljenim na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavljen 18.3.2013. godine
05.09.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
17.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111, od 4. rujna 2013. godine

PRIJAVE - na Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 111 od 4. rujna 2013. godine s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj" - rok za podnošenje prijava je 12. rujna 2013. godine

OPIS POSLOVA - VODITELJA ODJELA UPRAVNOPRAVNIH POSLOVA U UPRAVI POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
29.08.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe - LUČKA KAPETANIJA SPLIT
22.08.2013. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik Ispostava Korčula
29.07.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Lučka kapetanija SPLIT - PRIJAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

POZIV NA TESTIRANJE

06.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - i INTERVJU S KANDIDATIMA s kandidatima koji su prošli testiranje temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika, objabvljenog 29. srpnja 2013. godine, održati će se u četvrtak, 7. studenoga u 10.00 sati u Lučkoj kapetaniji Split
29.07.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika - Lučka ispostava Korčula

PRIJAVE - se podnose u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr
25.07.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 76 od 21. lipnja 2013. godine
 
22.07.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Lučka kapetanija Split, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 60 od 22. svibnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
19.07.2013. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijerne u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 76, od 21. lipnja 2013. godine
19.07.2013. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po raspisanom Oglasu objavljenom na web stranicma Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastmkture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 31. svibnja 2013. godine
11.07.2013. - POZIV NA RAZGOVOR - Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (Javni poziv objavljen 18.3.2013.)
08.07.2013. - POZIV NA RAZGOVOR - Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (Javni poziv objavljen 18.3.2013.)
04.07.2013. - POZIV NA INTERVJU - prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (javni poziv objavljen 18.3.2013.)
03.07.2013. - REZULTATI TESTIRANJA
21.06.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


PRIJAVA - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"

Opis poslova i podaci o plaći
14.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva (objavljenog 18.3.2013.) za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, na određeno vrijeme od 12 mjeseci

TESTIRANJE KANDIDATA -  koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva održat će se u četvrtak, 20. lipnja 2013. godine 
13.06.2013. - P O Z I V - NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 60, od 22. svibnja 2013. godine
10.06.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima koji su pozvani na testiranje za prijam na radna mjesta u Upravu za prometnu infrastrukturu, koje se trebalo održati u četvrtak 13.6.2013. godine o izmjeni termina - NOVI TERMIN ODRŽAVANJA TESTIRANJA u ponedjeljak 17. lipnja 2013. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (kongresna dvorana)
07.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 46
06.06.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 20, od 20. veljače 2013. godine
31.05.2013. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnirn vremenom - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
31.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Dubrovnik - ISPOSTAVA KORČULA
28.05.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem objavljenoga Javnog natječaja, Narodne novine broj 46 - od 17. travnja 2013. godine
27.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Lučka kapetanija ZADAR
- PRIJAVE - na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (28. svibnja - 4. lipnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za oglas <<
27.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Lučka kapetanija RIJEKA
- PRIJAVE - na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (28. svibnja - 4. lipnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za oglas << 
22.05.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, LUČKA KAPETANIJA ZADAR, po raspisanom oglasu objavljenom kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, od dana 19. ožujka 2013. godine
22.05.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 9 dana (22. - 31. 05. 2013.) od objave na web- stranici Ministarstva, i u Narodnim novinama br. 60, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj"

29.07.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Lučka uprava SPLIT - PRIJAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"

22.07.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Lučka kapetanija SPLIT, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 60 od 22. svibnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture


13-06-2013. - P O Z I V - NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 60, od 22. svibnja 2013. godine
 
14.05.2013. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 07.05.2013.) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 34, i na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 22. ožujka 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE
03.05.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 20 od 21. veljače 2013. godine i na web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
29.04.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 34, od 22. ožujka 2013. godine
29.04.2013. - DOPUNA PLANA - prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2013. godinu (dopuna plana prijma provoditi će se po objavi javnog poziva na web stranicama Ministarstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
18.04.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (do 25. travnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za natječaj <<
17.10.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU - Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu - Odjel za potporu sustavu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 46 od 17. travnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

07.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 46

10.06.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima koji su pozvani na testiranje za prijam na radna mjesta u Upravu za prometnu infrastrukturu, koje se trebalo održati u četvrtak 13.6.2013. godine o izmjeni termina - NOVI TERMIN ODRŽAVANJA TESTIRANJA u ponedjeljak 17. lipnja 2013. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (kongresna dvorana)
 

28.05.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem objavljenoga Javnog natječaja, Narodne novine broj 46 - od 17. travnja 2013. godine
 

10.04.2013. - OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA I IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA, BROJ 34 OD 22.03.2013. GODINE
04.04.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u 'Narodnim novinama' broj 20 od 20. veljače 2013. godine
28.03.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog na stranicama Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 27. veljače 2013. godine
22.03.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (22. 03. - 02.04.2013.) od objave u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj"
19.03.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika - PRIJAVE na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave (od 19. do 27. ožujka), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje' 14, s naznakom: »za oglas«
19.03.2013. - OGLAS - za prijam osoba na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJEAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave (od 20. do 27. ožujka), na adresu navedenu u oglasima kako slijedi:
19.03.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem objavljenoga Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama broj 20, od 20. veljače 2013. godine
19.03.2013. - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- temeljem objavljenoga OGLASA za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika u Upravi sigurnosti plovidbe, LK SPLIT, Odjel za upravne poslove - administrativni referent - 1 izvršitelj
18.03.2013. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (od 18. do 26. ožujka), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom "Javni poziv - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa"
14.03.2013. - ODLUKA - djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novima, broj 121 od 5. studenoga 2012. godine, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva
27.02.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika - prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "za oglas" (rok za podnošenje prijava do 7.03.2013.)
21.02.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

OPIS POSLOVA - i podaci o plaći radnog mjesta

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj« - Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima, s naznakom slovne i brojčane oznake točke radnoga mjesta za koje se podnosi prijava
15.02.2013. - PLAN prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2013. godinu

NAPOMENA:

Plan prijama provoditi će se po objavi Javnog poziva na web stranicama Ministarstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

08.01.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnih službenika - prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "za oglas" (rok za podnošenje prijava do 16.01.2013.)