More

15.03.2019. - Poziv za iskazivanje interesa za članstvo u Forumu dionika za Projekt izrade Studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za unapređenje uvjeta plovidbe na dionici rijeke Save Jaruge-Novi Grad (rkm. 300 do rkm. 329)

Predviđeno trajanje Projekta je do prosinca 2020. godine. Rad Foruma odvijati će se kroz sastanke koji će se organizirati u ključnim fazama Projekta. U svim fazama  članovima će biti dostupne sve relevantne informacije. Članovi Foruma snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Foruma.
 
Pozivamo nevladine udruge, organizacije civilnog društva, gospodarske udruge i tijela regionalne i lokalne samouprave da iskažu interes za članstvo u Forumu dionika slanjem e-maila s popunjenim prijavnim obrascem (u privitku), najkasnije do 29.3.2019. godine na adresu elektroničke pošte Ministarstva mora, prometa i infrastrukture:
 
17.01.2019. - JAVNI POZIV - za dostavu projektnih prijedloga za Sufinanciranje projekata izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2019. godini

- prijedloge za nominaciju projekata u obliku ispunjenog obrasca s popratnim prilozima potrebno je dostaviti najkasnije do 18. veljače 2019. godine na e-mail adresu: josip.duka@pomorstvo.hr, odnosno, poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

03.01.2019. - JAVNI POZIV - za dostavu projektnih prijedloga za Sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u 2019. godini namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

- prijedloge za nominaciju projekata u obliku ispunjenog obrasca s popratnim prilozima potrebno je dostaviti najkasnije do 21. siječnja 2019. godine na e-mail adresukristina.reja@pomorstvo.hr, odnosno, poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
 
PRILOG

12.02.2019.
03.01.2019. - O D L U K A - o dodjeli proračunskih sredstava jedinicama regionalne samouprave za potrebe sufinanciranja projekata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra (izrada geodetskih podloga i geodetskih elaborata) u 2018. godini
03.01.2019. - O D L U K A - o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini
15.11.2018. - KONAČNA RANG LISTA - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicama koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2018./2019.
08.11.2018. - JAVNI POZIV - za podnošenje potpora male vrijednosti za brodare u unutarnjoj plovidbi u 2018. godini
15.06.2018. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog smjera i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj 2018. / 2019. godini
30.10.2018.
 
Temeljem točke V. Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 604-02718-04/1, Urbroj: 530-03-2-2-2-17-1 od 14. lipnja 2018. godine, Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 604-02/18-04/1, Urbroj: 530-03-2-2-2-18-2 od 14. lipnja 2018. godine, kao i zaključaka sa sjednice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2018./2019., održanoj dana 25. listopada 2018. godine, ministar mora, prometa i infrastrukture donosi Privremenu rang listu studenata i učenika koji su podnijeli prijavu na natječaj.
07.05.2018. - JAVNI POZIV - jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama
02.03.2018. - ODLUKA - o uvjetima za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2018. godini

- prijedloge za nominaciju projekata u obliku ispunjenog obrasca s popratnim prilozima potrebno je dostaviti najkasnije do 2. veljače 2018. godine na e-mail adresukristina.reja@pomorstvo.hr, odnosno, poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
 
PRILOG
23.01.2018. - JAVNI POZIV - za dostavu projektnih prijedloga za Sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u 2018. godini namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

- prijedloge za nominaciju projekata u obliku ispunjenog obrasca s popratnim prilozima potrebno je dostaviti najkasnije do 2. veljače 2018. godine na e-mail adresukristina.reja@pomorstvo.hr, odnosno, poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
 
PRILOG
13.10.2017. - OBAVIJEST o produženju roka Javnog poziva za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za javno prikupljanje ponuda za realizaciju Ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu


 Hrvatski:

O B A V I J E S T o Javnom pozivu za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za javno prikupljanje ponuda za realizaciju Ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu produžava se do 15. studenoga 2017. godine u 23:59 sati

 

 English:

NOTICE for public call for participating in the international tender for the public gathering of offers for the realization of the Češka Vila Hospitality Tourism Project in the Town of Vis on the Island of Vis is prolonged to 11:59 pm on 15 November 2017

26.09.2017. - NATJEČAJ - za dodjeljivanje stipendija učenicima strukovne škole Sisak, Školska godina 2016./2017.

02.11.2017.

Sukladno pravilima i kriterijima Odluke o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovitim učenicima Strukovne škole Sisak za šk.god. 2017/2018, a po raspisanom natječaju za dodjeljivanje istih, Ministar na prijedlog Povjerenstva utvrđuje konačnu listu prvenstva učenika upisanih u šk/ak.god. 2017/2018, kako slijedi:
18.10.2017.
 
Sukladno pravilima i kriterijima Odluke o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovitim učenicima Strukovne škole Sisak za šk.god. 2017/2018, a po raspisanom natječaju za dodjeljivanje istih, Ministar na prijedlog Povjerenstva utvrđuje privremenu listu prvenstva učenika upisanih u šk/ak.god. 2017/2018, kako slijedi:
23.08.2017. - JAVNI POZIV - jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama


Obrazac ZAHTJEVA  - Javni poziv tekuće POMOĆI JLRS 2017 (.doc)

14.07.2017. - JAVNI POZIV - za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za javno prikupljanje ponuda za realizaciju Ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu
Ministarstvo   državne  imovine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju uvjeta i objavi javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu i imenovanju povjerenstva  za  ocjenu ponuda  i praćenje realizacije Projekta KLASA: 022-03/17-04/213, URBROJ: 50301-26/09-17-2 od 14. lipnja 2017. godine, objavom ovog  javnog poziva, poziva domaće i međunarodne investitore s financijskom sposobnošću, kao i iskustvom u projektiranju, gradnji, marketingu i poslovanju turističkim kompleksima, na podnošenje ponuda  za realizaciju izgradnje Ugostiteljsko - turističkog projekta „Češka vila“  na lokaciji sv. Juraj  u Gradu Visu.

PRILOG:


 English:

PUBLIC CALL - TO PARTICIPATE IN THE INTERNATIONAL TENDER FOR THE PUBLIC GATHERING OF OFFERS FOR THE REALIZATION OF THE ČEŠKA VILA HOSPITALITY-TOURISM PROJECT IN THE TOWN OF VIS ON THE ISLAND OF VIS
 

The Ministry of State Property in line with the Decision by the Croatian Government on determining the conditions and publishing the public call for submission of binding offers for realization of the Češka vila Hospitality-Tourism Project in the Town of Vis on the Island of Vis and appointment of the committee for assessing offers and monitoring realization of the project, Class: 022-03/17-04/213, Refno. 50301-26/09-17-2 of 14 June 2017, in publishing this call, invites all domestic and foreign, financially capable investors that also possess experience in design, construction, marketing and the tourist resort business to submit offers for the realization of construction of the Češka vila Hospitality-Tourist Project located at sv. Juraj (St. George) in the Town of Vis.


ATTACHMENT:
11.07.2017. - OBAVIJEST - o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno i to redoslijedom kako slijedi:
09.06.2017. - JAVNI POZIV - svim zainteresiranim peljarskim trgovačkim društvima za obavljanje poslova peljarske službe u obalnom i lučkom peljarenju da dostave svoje prijave na ovaj javni poziv za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova peljarske službe u obalnom i lučkom peljarenju na području lučkih kapetanija Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik sukladno odredbama Pravilnika o pomorskom peljarenju (NN 116/10)


26.06.2017.

OBAVIJEST - o javnom otvaranju ponuda za izdavanje odobrenja za obavljanje peljarske službe pristiglih po Javom pozivu objavljenog u Narodnim novinama broj 55/2017 od 9. lipnja 2017. godine (.pdf)

08.06.2017. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog smjera i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj 2017. / 2018. godini
 

02.11.2017.
 
Temeljem točke V. Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 604-02/17-4/1, Urbroj: 530-03-2-2-2-17-2 od 1. lipnja 2017. godine, Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 604-02/17-04/1, Urbroj: 530-03-2-2-2-17-3 od 1. lipnja 2017. godine, kao i zaključaka sa sjednice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2017./2018., održanoj dana 25. listopada 2017. godine, ministar mora, prometa i infrastrukture donosi Privremenu rang listu studenata i učenika koji su podnijeli prijavu na natječaj.
22.11.2017.

Temeljem točke V. Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 604-02/17-4/1, Urbroj: 530-03-2-2-2-17-2 od 1. lipnja 2017. godine, Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 604-02/17-04/1, Urbroj: 530-03-2-2-2-17-3 od 1. lipnja 2017. godine, kao i zaključaka sa sjednice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2017./2018., održanoj dana 17. studenoga 2017. godine, ministar mora, prometa i infrastrukture donosi Konačnu rang listu kandidata koji su podnijeli prijavu na natječaj.

 

 
30.11.2017.
 
 
14.04.2017. - Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala - polje 1

07.12.2016. - KONAČNA LISTA PRVENSTVA - sukladno pravilima i kriterijima o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovitim učenicima strukovne škole Sisak za šk. god. 2016. / 2017., kao i redovitim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija pomorskih fakulteta u 2016. / 2017. godini
23.11.2016. - KONAČNA RANG LISTA - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog smjera i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj 2016. / 2017. godini
 
19.10.2016. - ODLUKA - o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovitim učenicima strukovne škole Sisak za šk. god. 2016. / 2017., kao i redovitim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija pomorskih fakulteta u 2016. / 2017. godini
19.10.2016. - NATJEČAJ - za dodjeljivanje stipendija strukovne škole Sisak, Školska godina 2015./2016. kao i redovitim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija pomorskih fakulteta, Akademska godina 2016. / 2017.

23.11.2016.
Sukladno pravilima i kriterijima Odluke o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovitim učenicima Strukovne škole Sisak za šk.god. 2016/2017, kao i redovitim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija pomorskih fakulteta u 2016/2017. godini, a po raspisanom natječaju za dodjeljivanje istih, Ministar na prijedlog Povjerenstva utvrđuje privremenu listu prvenstva učenika i studenata  upisanih u šk/ak.god. 2016/2017, kako slijedi:
 
16.08.2016. - Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali - polja I., II., III. i IV.

16.08.2016. - Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali - polja A, C i E

16.08.2016. - Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali - polja B, D i F

20.06.2016. - Javni poziv jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje tekućih ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim plovnim putovima

13.06.2016. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog smjera i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj 2016./2017. godini

23.11.2016.

29.11.2016.
 
02.05.2016. - Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac

PRILOG
02.05.2016. - Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod otoka Kudica, u Iškom kanalu

PRILOG

Prilog 1 – grafička podloga (.pdf)
Dokumentacija za nadmetanje (.pdf)
Lokacijska dozvola (.pdf)
Ipravak natječajne dokumentacije (.pdf)

05.04.2016. - OBAVIJEST - o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Podrola-Rakalj i koncesije za ograničenu eksploataciju u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Podrola uz obvezu osnivanja prava služnosti na zemljištu u vlasništvu RH, radi dovršetka sanacije ekspl. polja tehničko - građevnog kamena „Podrola" i u cilju privođenja cjelokupnog područja namjeni planiranoj dokumentima prostornog uređenja


PRILOG I.

Dokumentacija za nadmetanje (.pdf)
Ispravak dokumentacije za nadmetanje (.pdf)
Objašnjenja dokumentacije za nadmetanje (.pdf)
II. Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje (.pdf)
Prostorni plan Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 16-2011)-pročišćeni tekst (.pdf)
Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 13-2012) (.pdf)
Prostorni plan uređenja Općine Marčana (Službene novine Općine Marčana br. 9-2009) (.pdf)
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru sanaciju i završne radove eksploatacijskog polja tehničko - građevnog kamena Podrola u raklju (.pdf)

PRILOG II.

GRAFIČKI PRIKAZ LUČKOG PODRUČJA (.pdf)
GRAFIČKI PRIKAZ EKSPLOATACIJSKOG POLJA TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA „PODROLA“ (.pdf)
DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKT OGRANIČENE EKSPLOATACIJA TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA “PODROLA” - TEKSTUALNI DIO (.pdf)
DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKT OGRANIČENE EKSPLOATACIJA TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA “PODROLA” - GRAFIČKI DIO (.pdf)

17.11.2015. - KONAČNA RANG LISTA - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog smjera i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj 2015./2016. godini

14.12.2015.
28.10.2015. - Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču

PRILOG
a) Lokacijska dozvola (.pdf)
b) Idejni projekt (.pdf)
07.09.2015. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje za nautičara unutarnje plovibe u školskoj godini 2015/2016

PRIJAVE - na natječaj podnose se 8(osam) dana nakon objave na web stranicama Ministarstva poštom s naznakom "Natječaj za stipendiju", na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

01.10.2015.
15.06.2015. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog smjera i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj 2015./2016. godini
 

Dodatne informacije možete zatražiti na slijedećim kontaktima:
 
Tel.: 01 6169 315
Fax: 01 6195 956
e-mail: iva.kustic@pomorstvo.hr

-----------------------

02.11.2015.
Temeljem Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera, Klasa: 421-01/15-01/09, Urbroj: 530-03-2-15-2 od 10. lipnja 2015. godine, Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera, Klasa: 421-01/15-01/09, Urbroj: 530-03-2-15-3 od 15. lipnja 2015. godine, kao i zaključaka sa sjednice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2015./2016., održanoj dana 26. listopada 2015. godine, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi Privremenu rang listu studenata i učenika koji su podnijeli prijavu na natječaj:
 

-------------------------

17.11.2015.
22.05.2015. - JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOM NATJEČAJU ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA REALIZACIJU TURISTIČKOG RAZVOJNOG PROJEKTA KUPARI NA LOKACIJI KUPARI I. U OPĆINI ŽUPA DUBROVAČKA
Državni ured za upravljanje državnom imovinom, temeljem Odluke o utvrđivanju uvjeta i objavi javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka, klase: 022-03/14-04/376, urbroja: 50301-05/18-14-2, od 25. rujna 2014. godine i klase: 022-03/15-04/129, urbroja: 50301-05/25-15-4, od 9. travnja 2015. godine, objavom ovog javnog poziva, poziva domaće i međunarodne investitore s financijskom sposobnošću, kao i iskustvom u projektiranju, gradnji, marketingu i poslovanju turističkim kompleksima, na podnošenje ponuda za realizaciju izgradnje turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka >>> više >>>

PRILOG:
 

NAPOMENA:
Dokaz o uplati naknade za natječajnu dokumentaciju dostavlja se na e-mail: projekt.kupari@duudi.hr. Nakon uplate dostavit će se upute za preuzimanje dokumentacije

>>> 21.08.2015. - OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA <<<
PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU OBVEZUJUĆIH PONUDA PO OBJAVLJENOM POZIVU ZA REALIZACIJU PROJEKTA KUPARI (.pdf)

Rok za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka utvrđen Javnim pozivom za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za javno prikupljanje ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari, produžava se do 9. listopada 2015. godine u 16:00 sati


 English:

2015.05.22
PUBLIC CALL - TO PARTICIPATE IN INTERNATIONAL TENDERING FOR THE IMPLEMENTATION OF THE KUPARI TOURISM DEVELOPMENT PROJECT AT THE KUPARI 1 SITE IN THE MUNICIPALITY OF ŽUPA DUBROVAČKA
Pursuant to the Resolution to Publish a Public Call for Binding Tenders for the Implementation of the Kupari  Tourism Development Project at the Kupari 1 Site in the Municipality of Župa dubrovačka, Class: 022-03/14-04/376, File No.: 50301-05/18-14-2 of 25 September 2014, and Class: 022-03/15-04/129, File No.: 50301-05/25-15-4 of 9 April 2015, the State Property Management Administration hereby invites local and international financially capable investors with experience in designing, building, marketing and operating tourist complexes to submit their tenders for the implementation of the Kupari development project at the Kupari 1 site in the Municipality of Župa dubrovačka >>> more >>>

ATTACHMENT:
 

ADDITIONAL INFO
Evidence of payment to the State Budget should be sent to email address: projekt.kupari@duudi.hr . Instructions for downloading the tender dossier will be provided after the payment confirmation mail

>>> 21.08.2015. - INFORMATION ON DEADLINE EXTENSION <<<
PUBLIC NOTIFICATION on Deadline Extension for Tender Submission for the implementation of the Kupari tourism development project (.pdf)

Tenders for the implementation of the Kupari 1 Project should be submitted no later than 4:00 p.m. on 9th October 2015 to the address: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, HR, 10000  Zagreb
17.04.2015. - Javni poziv jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova kapitalnih i tekućih ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba i Zahtjev za pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa
16.04.2015. - Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana
Prilog 1. Dokumentacija za nadmetanje:
Prilog 2. Dokumentaciji za nadmetanje:
18.12.2014. - Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola-Rakalj

Prilog 1 Prilog 2
05.12.2014. - OBAVIJESTI - o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala
 

Prilog 1.

Prilog 2.
04.12.2014. - OBAVIJESTI - o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

Prilog 1
Prilog 2
24.11.2014. - KONAČNA RANG LISTA - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog smjera i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj 2014./2015. godini
24.11.2014. - KONAČNA RANG LISTA - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija pomorskih fakulteta i fakulteta prometnih znanost - smjer VODNI PROMET - za Ak.God. 2014./2015. godinu
17.10.2014. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija pomorskih fakulteta kao i Fakulteta prometnih znanosti Zagreb upisanih u preddiplomski sveučilišni studij smjer - vodni promet u akademskoj godini 2014/2015
PRIJAVE - na natječaj podnose se 8(osam) dana nakon objave na web stranicama Ministarstva poštom s naznakom "Natječaj za stipendiju", na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

-----------------------
 
24.11.2014.

-----------------------
 
13.11.2014.
 
14.08.2014. - Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - ribarske luke Tribunj

- Dokumentacija za nadmetanje (.pdf)
- IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE – RIBARSKA LUKA TRIBUNJ >>> više >>>

PRILOG 1:

- Urbanistički plan uređenja naselja Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije“, broj: 3/2011 i 6/2013) (.pdf)

PRILOG 2:

- Grafički prikaz lučkog područja koje se daje u koncesiju 1 (.pdf)
- Grafički prikaz lučkog područja koje se daje u koncesiju 2 (.pdf)
11.08.2014. - Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena

- Dokumentacija za nadmetanje (.pdf)

PRILOG 1:

- Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj: 1/2003, 8/2004, 5/2005, 5/2006, 13/2007 i 9/2013) (.pdf)
- Prostorni plan uređenja Općine Seget (.pdf)

PRILOG 2:

Grafički prikaz pomorskog dobra koje se daje u koncesiju (.pdf)
- I. OBJAŠNJENJA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE >>> više >>>
- II. OBJAŠNJENJA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE >>> više >>>
06.08.2014. - Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola - Rakalj

01.08.2014. - Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe u Malostonskom zaljevu i Malom moru

PRILOZI
- Obavezni sadržaj studije gospodarske opravdanosti (.pdf)
Popis polja koja se daju u koncesiju s koordinatama, površinom i svrhom koncesije (.pdf)
Grafike polja:
POLJE 1A (.pdf)
POLJE 1B (.pdf)
POLJE 7 (.pdf)
POLJE 9 (.pdf)
POLJE 10 (.pdf)
POLJE 13 (.pdf)
POLJE 16 (.pdf)
POLJE 17 (.pdf)
POLJE 26 (.pdf)
POLJE 27 (.pdf)
POLJE 29A (.pdf)
POLJE 29B (.pdf)
POLJE 35 (.pdf)
POLJE 37A (.pdf)
POLJE 37B (.pdf)
POLJE 39 (.pdf)
POLJE 45A (.pdf)
POLJE 45B (.pdf)
POLJE 46 (.pdf)
POLJE 47 (.pdf)
POLJE 48 (.pdf)
POLJE 52 (.pdf)
POLJE 60 (.pdf)
POLJE 66A (.pdf)
POLJE 66B (.pdf)
POLJE 73 (.pdf)
POLJE 82 (.pdf)
POLJE 84 (.pdf)
POLJE 87 (.pdf)
POLJE 96 (.pdf)
POLJE 98 (.pdf)
POLJE 99 (.pdf)
POLJE 100A (.pdf)
POLJE 110A (.pdf)
POLJE 110B (.pdf)
POLJE 110C (.pdf)
POLJE 110D (.pdf)
POLJE 114 (.pdf)
POLJE 191 (.pdf)
POLJE 303 (.pdf)
POLJE 304 (.pdf)
POLJE 305 (.pdf)
POLJE 313 (.pdf)
POLJE 314 (.pdf)
POLJE 315 (.pdf)
POLJE 332 (.pdf)
POLJE 506 (.pdf)
POLJE 635 (.pdf)
POLJE 636 (.pdf)
POLJE 637 (.pdf)
POLJE 640 (.pdf)
31.07.2014. - Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - Marina Zadar i u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar
PRILOZI
- Prostorni plan Grada Zadra - Glasnik Zadra broj 4 (.pdf)
- 1A - Korištenje i namjena površina Zadar - Kožino - Petrčane - Crno i Babindub (.pdf)
- Popis koordinata lomnih točaka lučkog područja koje se daje u koncesiju izraženih u metrima u Gauss - Kruegerovoj projekciji (.pdf)
- Grafički prikaz lučkog i izvanlučkog područja koje se daje u koncesiju 1 (.pdf)
- Grafički prikaz lučkog i izvanlučkog područja koje se daje u koncesiju 2 (.pdf)
- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zadra - Glasnik Zadra broj 3 (.pdf)
- Ispravak Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zadra - Glasnik Zadra broj 4 (.pdf)
- Ispravak Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zadra - Glasnik Zadra broj 10 (.pdf)
- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zadra - Glasnik Zadra broj 11 (.pdf)
16.06.2014. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog smjera i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj 2014./2015. godini

 

--------------------------------
 
Temeljem Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 421-01/14-01/11, Urbroj: 530-03-2-14-1 od 10. lipnja 2014. godine, Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 421-01/14-01/11, Urbroj: 530-03-2-14-2 od 10. lipnja 2014. godine, kao i zaključaka sa sjednica Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2014/2015, održanih dana 24. i 29. listopada 2014. godine, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi Privremenu rang listu studenata i učenika koji su podnijeli prijavu na natječaj:

PRIVREMENA RANG LISTA ZA UČENIKE (.pdf)

PRIVREMENA RANG LISTA ZA STUDENTE (.pdf)
 

Dodatne informacije možete zatražiti na slijedećim kontaktima:

Tel.: 01 6169 315
e-mail: iva.kustic@pomorstvo.hr

--------------------------------

UNUTARNJA PLOVIDBA

17.10.2014. -
NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija pomorskih fakulteta kao i Fakulteta prometnih znanosti Zagreb upisanih u preddiplomski sveučilišni studij smjer - vodni promet u akademskoj godini 2014/2015

PRIJAVE - na natječaj podnose se 8(osam) dana nakon objave na web stranicama Ministarstva poštom s naznakom "Natječaj za stipendiju", na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
28.11.2013. - OBAVIJEST - KONAČNA RANG LISTA - učenika i studenata koji su dobili stipendiju u školskoj i akademskoj godini 2013./2014.
27.11.2013. - JAVNI POZIV - za dostavu zahtijeva za izdavanjem odobrenja za obavljanje poslova peljarske službe u obalnom i lučkom peljarenju za područje Lučke kapetanije Šibenik
25.11.2013. - OBAVIJEST - KONAČNA RANG LISTA - prvenstva učenika / studenata upisanih u Šk. godinu 2013. / 2014. na ostvarivanje stipendije Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o uvjetima za dodjeljivanje stipendija
07.11.2013. - PRIVREMENA RANG LISTA - UČENICI I STUDNETI
- Temeljem Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera i Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini 2013./2014.

PRILOG
- Učenici (.pdf)
- Studenti (.pdf)
16.10.2013. - OBAVIJEST - Privremena lista prvenstva učenika / studenata upisanih u Šk. godinu 2013. / 2014. na ostvarivanje stipendije Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o uvjetima za dodjeljivanje stipendija
31.07.2013. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendiju redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjeta, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u Akademskoj / Školskoj godini 2013. / 2014.
30.07.2013. - Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno
 
GRAFIČKI PRIKAZ LUČKOG PORDUČJA


PROSTORNI PLAN
20.02.2013. - NADMETANJE - za prodaju rashodovanih brodica i brodskih motora
23.07.2012. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u Akademskoj, odnosno Školskoj godini 2012./2013.

NATJEČAJ ZATVOREN 15. listopada 2012.

10.07.2012. - JAVNI POZIV - za dostavu zahtjeva za izdavanjem odobrenja za obavljanje poslova peljarske službe u obalnom i lučkom peljarenju
07.07.2012. - NADMETANJE - za prodaju rashodovanih brodica i brodskih motora
21.06.2012. - JAVNI POZIV za dostavu zahtjeva za izdavanjem odobrenja za obavljanje poslova peljarske službe u obalnom i lučkom peljarenju.
21.06.2012. - JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za uklanjanje podrtine „Serine“ - ZATVORENO
08.06.2012. - POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI SUBVENCIONIRANJA RAZLIKE U CIJENI POGONSKOG GORIVA BRODARIMA U NACIONALNOJ PLOVIDBI U 2012. GODINI
08.05.2012. - POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA