Promet

23.07.2015. - JAVNI POZIV - za prikupljanje ponuda za prodaju gospodarske cjeline DOM EXPRESS
- PONUDA - se dostavlja preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na adresu: AGIT - Agencija za integralni transport d.o.o., Heinzelova 51, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Ponuda za kupnju gospodarske cjeline DOM EXPRESS - POVJERLJIVO", sa upisanom adresom i kontaktima ponuđača, odnono, u slučaju osobne dostave dokumentaciju predati u ured Uprave
- više informacija možete pročitati na: www.agit.hr

PRILOG
03.06.2014. - Uputa o načinu ostvarivanja tekućih pomoći za razvoj riječnog prometa za jedinice lokalnih i regionalnih samouprava
03.06.2014. - Uputa o načinu ostvarivanja kapitalnih pomoći za razvoj riječnog prometa za jedinice lokalnih i regionalnih samouprava
07.11.2013. - Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica društva Croatia Airlines d.d.
- Pisma namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA DRUŠTVA CROATIA AIRLINES d.d.“ potrebno je dostaviti na adresu: Centar za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska - Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva je 27. studeni 2013. godine

----------------- ----------------- ------------------


07.11.2013. - PUBLIC INVITATION - for expression of interest for purchasing shares in the joint-stock Company Croatia Airlines d.d. through process of public tenders (.pdf)

- Letters of intent marked as "LETTER OF INTENT FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR PURCHASE OF SHARES IN THE JOINT-STOCK COMPANY CROATIA AIRLINES d.d."
must be submitted to the following address: Centar za restrukturiranje i prodaju (RSC) Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb, The Republic of Croatia - The deadline for submitting the letter of intent to purchase shares of the Company is November 27, 2013

CERP >>> ANNOUNCEMENT >>>

01.10.2013. - NATJEČAJ - za dodjeljivanje stipendija učenicima obrtničke škole u Sisku, Školska godina 2013. / 2014., kao i redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija upisanih na Pomorski fakultet u 2013. / 2014. godini

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture: www.mppi.hr
16.09.2013. - JAVNO NADMETANJE - za prodaju vozila >>> više >>>

Predmet prodaje: osobni automobil VOLVO S80 T6, proizveden 2001. godine, početna cijena 8.360,00 kuna

- postupak javnoga nadmetanja traje do 30. rujna 2013. godine, do 14.00 sati

19.04.2013. - JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza
20.02.2013. - OBJAVA - POMOĆ II - jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa - Program 3105 - Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda
20.02.2013. - OBJAVA - POMOĆ I - jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa - Program 3105 - Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda
08.01.2013. - JAVNI POZIV - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u ime Vlade Republike Hrvatske za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku restrukturiranja društva HŽ Cargo d.o.o.
- rok za podnošenje pisma interesa je do 31. siječnja 2013. godine do 16,00 sati, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, s naznakom: "Pismo interesa za sudjelovanjem u restrukturiranju društva HŽ Cargo d.o.o. – NE OTVARATI"

----------------- ----------------- ------------------ 

PUBLIC INVITATION - FOR EXPRESSION OF INTEREST - The Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure, on behalf of the Government of the Republic of Croatia, invites all interested parties to express their interest in the restructuring of the Croatian railways company HZ Cargo Ltd.