Promet

21.02.2019. - JAVNI POZIV - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja u kombiniranom prijevozu tereta za 2019. godinu

05.01.2018. - JAVNI POZIV - zainteresiranim stranama radi iskazivanja interesa za suradnju s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. u cilju davanja zajedničke ponude za ulaganje ili dokapitalizaciju TŽV-a Gredelj d.o.o. u stečaju

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. objavio je javni poziv zainteresiranim stranama radi iskazivanja interesa za suradnju s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. u cilju davanja zajedničke ponude za ulaganje ili dokapitalizaciju TŽV-a Gredelj d.o.o. u stečaju. Javni poziv možete preuzeti na internetskoj stranici HŽ Putničkog prijevoza http://www.hzpp.hr/javni-poziv-hz-putnickog-prijevoza-d-o-o. Rok za dostavu pisma namjere je 26. siječnja 2018. godine.

Za dodatne informacije zainteresirane strane mogu kontaktirati Upravu HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. na uprava@hzpp.hr ili broj telefona 01 3783 061.
03.10.2017. - JAVNI POZIV - za investitore ili strateške partnere za iskazivanje interesa i davanje ponude za ulaganje ili dokapitalizaciju TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju
 Hrvatski:

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA

investitorima ili strateškim partnerima za iskazivanje interesa i davanje ponude za ulaganje ili dokapitalizaciju TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju

 
Predmet ovog javnog poziva je ulaganje u društvo TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju iz Zagreba (OIB 65952859647), radi održivosti nastavka poslovanja i dokapitalizacije s mogućnošću izrade stečajnog plana prema odredbama Stečajnog zakona.

Investitori ili strateški partneri iskazuju interes ili daju ponudu radi ulaganja u Društvo ili dokapitalizaciju, koja će se provesti stečajnim planom u stečajnom postupku s ciljem nastavka temeljnog poslovanja kojim se Društvo bavi: projektiranje i proizvodnju novih željezničkih vozila, te modernizaciju, obnovu i održavanje postojećih željezničkih vozila, kao i čitav niz dodatnih usluga vezanih za željeznička vozila, strojeve i opremu.

Cjeloviti tekst poziva je raspoloživ na Internetskim stranicama TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju (www.tzv-gredelj.hr), a sve dodatne informacije moguće je dobiti putem e-mail adrese gredelj@tzv-gredelj.hr  te broja telefona +38516328520.

Krajnji rok za iskazivanje interesa ili podnošenje ponuda je do zaključno s 15. prosinca.2017. godine.


 English:

NOTIFICATION OF PUBLIC INVITATION
to investors and strategic partners to express their interest and to submit an offer for investment or recapitalization of TŽV GREDELJ d.o.o. in bankruptcy

 
The subject of this public letter of invitation is investment in the society TŽV Gredelj d.o.o. in bankruptcy from Zagreb (ID number (OIB) 65952859647), in order to maintain and continue business activity and to undertake recapitalization of the company with possibility of elaboration of bankruptcy plan according to the provisions of the Bankruptcy Law.

Investors or strategic partners express their interest or submit their offer in order to invest in the Company or to undertake recapitalization which will be done according to the bankruptcy plan during the bankruptcy procedure with a view to continue basic business activities of the Company i.e. design and production of new rolling stock, modernization, reconstruction and production of existing rolling stock and also a whole range of additional services relating to vehicles, machines and equipment from railway sector.

The complete text of the invitation is available on the web page of TŽV Gredelj d.o.o. in bankruptcy (www.tzv-gredelj.hr), and all additional information can be required by email on the address gredelj@tzv-gredelj.hr  or on the phone number +385 1 6328 520.

The last date for expression of interest or for submission of offer is until December 15, 2017 inclusive.

 
05.07.2017. - JAVNI POZIV - za sudjelovanje u programu osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta i Pomorski fakultet u Rijeci, kao nositelj Programa osposobljavanja i usavršavanja za revizora cestovne sigurnosti u Republici Hrvatskoj (Suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Klasa: 340-03/16-04/32 Urbroj: 530-05-3-2-1-17-5) u daljnjem tekstu: Nositelj programa, na temelju članka 70.a Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014) i članka 12. stavaka 1. i 4. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti ("Narodne novine", br. 16/2016, u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI

koji će se održati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Berislavićevoj 6 u Zagrebu. Zainteresirani kandidati moraju svoje prijave dostaviti elektroničkom poštom na adresu revizori@hkitpt.hr ili poštom na adresu „Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta“, Kušlanova 2, 10000 Zagreb ili na adresu „Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet u Rijeci“, Studentska ulica 2, 51000 Rijeka, najkasnije do petka 15. rujna 2017. godine uz naznaku/naslov: Prijava za sudjelovanje na programu osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti.

Detaljne informacije o uvjetima i načinima prijave priložene su u datoteci.

PRILOG

Javni poziv (.pdf)
Prijavni obrazac (.docx)
Program osposobljavnja (.pdf)
Program usavršavanja (.pdf)
Provjera kandidata (.pdf)
Suglasnost Ministarstva (.pdf) 
23.07.2015. - JAVNI POZIV - za prikupljanje ponuda za prodaju gospodarske cjeline DOM EXPRESS
- PONUDA - se dostavlja preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na adresu: AGIT - Agencija za integralni transport d.o.o., Heinzelova 51, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Ponuda za kupnju gospodarske cjeline DOM EXPRESS - POVJERLJIVO", sa upisanom adresom i kontaktima ponuđača, odnono, u slučaju osobne dostave dokumentaciju predati u ured Uprave
- više informacija možete pročitati na: www.agit.hr

PRILOG
03.06.2014. - Uputa o načinu ostvarivanja tekućih pomoći za razvoj riječnog prometa za jedinice lokalnih i regionalnih samouprava
03.06.2014. - Uputa o načinu ostvarivanja kapitalnih pomoći za razvoj riječnog prometa za jedinice lokalnih i regionalnih samouprava
07.11.2013. - Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica društva Croatia Airlines d.d.
- Pisma namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA DRUŠTVA CROATIA AIRLINES d.d.“ potrebno je dostaviti na adresu: Centar za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska - Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva je 27. studeni 2013. godine

----------------- ----------------- ------------------


07.11.2013. - PUBLIC INVITATION - for expression of interest for purchasing shares in the joint-stock Company Croatia Airlines d.d. through process of public tenders (.pdf)

- Letters of intent marked as "LETTER OF INTENT FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR PURCHASE OF SHARES IN THE JOINT-STOCK COMPANY CROATIA AIRLINES d.d."
must be submitted to the following address: Centar za restrukturiranje i prodaju (RSC) Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb, The Republic of Croatia - The deadline for submitting the letter of intent to purchase shares of the Company is November 27, 2013

CERP >>> ANNOUNCEMENT >>>

01.10.2013. - NATJEČAJ - za dodjeljivanje stipendija učenicima obrtničke škole u Sisku, Školska godina 2013. / 2014., kao i redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija upisanih na Pomorski fakultet u 2013. / 2014. godini

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture: www.mppi.hr
16.09.2013. - JAVNO NADMETANJE - za prodaju vozila >>> više >>>

Predmet prodaje: osobni automobil VOLVO S80 T6, proizveden 2001. godine, početna cijena 8.360,00 kuna

- postupak javnoga nadmetanja traje do 30. rujna 2013. godine, do 14.00 sati

19.04.2013. - JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza
20.02.2013. - OBJAVA - POMOĆ II - jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa - Program 3105 - Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda
20.02.2013. - OBJAVA - POMOĆ I - jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa - Program 3105 - Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda
08.01.2013. - JAVNI POZIV - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u ime Vlade Republike Hrvatske za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku restrukturiranja društva HŽ Cargo d.o.o.
- rok za podnošenje pisma interesa je do 31. siječnja 2013. godine do 16,00 sati, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, s naznakom: "Pismo interesa za sudjelovanjem u restrukturiranju društva HŽ Cargo d.o.o. – NE OTVARATI"

----------------- ----------------- ------------------ 

PUBLIC INVITATION - FOR EXPRESSION OF INTEREST - The Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure, on behalf of the Government of the Republic of Croatia, invites all interested parties to express their interest in the restructuring of the Croatian railways company HZ Cargo Ltd.