Rijeka

Lučka kapetanija RIJEKA Senjsko pristanište 3
51000 Rijeka
Tel.:  051/211-422
Fax: 051/211-660
Lučki kapetan Darko Glažar
Odjel za inspekcijske poslove Vladimir Malnar, voditelj Odjela
Tel.:  051/ 212-474
Fax: 051/ 212-696
Pomorski promet,
 00-24
Edo Kovačević, voditelj Odjela
Tel.:  051/ 214-031
Fax: 051/ 313-265
Odjel Svjedodžbe Mirovinsko / Zdravstveno Upis plovila
Broj telefona 051/ 211-422 051/312-205, 051/312-206 051/215-398
E_mail certificate.ri@pomorstvo.hr ukrcaj-iskrcaj.ri@pomorstvo.hr upis-plovila.ri@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 – 15:00
 Radno vrijeme sa strankama
08:00 – 13:00
08:00 – 14:00
08:00 – 13:00
Odmor: 11:00 – 11:30
Lučke ispostave Unije
Lopar
Mošćenička Draga
Opatija
Bakar
Kraljevica
Crikvenica
Novi Vinodolski
Omišalj
Malinska
Krk
Punat
Baška
Šilo
Cres
Mali Lošinj
Nerezine
Susak
Rab