Šibenik

Lučka kapetanija
ŠIBENIK
Obala Franje Tuđmana 8
22000 Šibenik
Tel.: 022 217 216
/ 022 217 217 (centrala)
Fax: 022 217 378
Lučki kapetan Robert Baljkas
Tel.: 022 217 216 / 022 217 217 (lokal 114)
Odjel za inspekcijske poslove  Ivana Skorić, inspektor
Tel.: 022 217 217 / 022 217 216 (lokal 113)
Perislav Kronja, inspektor
Tel: 022 217 217 / 022 217 216 (lokal 122)
Šime Uhoda,
inspektor
Tel: 022 217 217  / 022 217 216 (lokal 115)
Fax: 022 215 839
Pomorski promet,
00-24
 Tel.: 022 217 217 / 022 217 216
(lokal 121)

Tel: 022 217 214 (direktna linija)
Fax: 022 212 626
Odjel Svjedodžbe Mirovinsko / Zdravstveno Upis plovila Pisarnica /protokol
Broj telefona
022 217 217
022 217 216
022 217 112
(lokal 120)
022 217 217
022 217 216
(lokal 126)
Brodice
brodovi i jahte
022 217 217 / 022 217 216
(lokal 117 / 123)
 022 217 217
022 217 216
(lokal 126 / 124)
Email certificate.si@pomorstvo.hr ukrcaj-iskrcaj.si@pomorstvo.hr upis-plovila.si@pomorstvo.hr
Radno vrijeme  07:00 – 15:00
(od ponedjeljka do petka)
00:00 - 24:00 (samo odjel pomorskog prometa)
(uključujući subote, nedjelje i blagdane)
Radno vrijeme sa strankama
 08:00 - 13:00
(radnim danom)
08:00 - 14:00
(radnim danom)
08:00 - 13:00
(radnim danom)
08:00 - 14:00
(radnim danom)
Odmor: 11:00 - 11:30
Lučke ispostave Murter
Tisno
Vodice
Primošten
Rogoznica