Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 15. travnja 2010. godine prihvaćene su Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama.

U svrhu brze, efikasne, kvalitetne i transparentne provedbe postupaka definiranih ovim Smjernicama, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osnovalo je posebnu stručnu radnu skupinu za zaprimanje zahtjeva i ocjenu Plana restrukturiranja.

U prilogu se nalazi Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 15. travnja (NN 46/10), te Smjernice za pomoć poduzetnicima u poteškoćama.

Pozivamo poduzetnike iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a koji ispunjavaju uvjete definirane Smjernicama, da pripremljene planove restrukturiranja uz popunjeni obrazac zahtjeva za dostavu plana restrukturiranja, dostave na adresu:

Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
Krležin Gvozd Ia,
10 000 Zagreb


s naznakom ''Za Radnu skupinu''.

Pozivamo poduzetnike koji imaju bilo kakve upite, nejasnoće ili komentare a vezano za Smjernice iste upute na sljedeće kontakte:


Kontakt Radne skupine je:
- e-mail:  poduzetnici@mppi.hr


PRILOZI: