Impressum

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
REDAKCIJA WEB PORTALA
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU:
David Radas, voditelj, urednik
Goran Škec, viši stručni savjetnik, član Redakcije
Vjekoslav Gregurić, viši stručni savjetnik, član Redakcije

Kontakt redakcije:
tel.:  01 3784 555; 01 3784 594
faks: 01 3784 521