Impressum

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
REDAKCIJA WEB PORTALA

David Radas, voditelj, web - administator
Kristina Koščević, stručna suradnica, zamjenica web - administratora
Goran Škec, viši stručni savjetnik
Vjekoslav Gregurić, viši stručni savjetnik,

Kontakt redakcije:
Verica Katalenić, administrativna referntica
tel.:  01 3784 555; 01 3784 594
faks: 01 3784 521
e-mail: press@mmpi.hr