mr. sc. Jure Šarić, dipl. ingRođen 9. listopada 1968. u Sinju
Oženjen, otac dvoje djece


Obrazovanje:
2007                Sveučilište u Zadru / Pedagoško - psihološko, didaktičko i metodičko obrazovanje – Diplomirani nastavnik

2005                Sveučilište u Zagrebu / Ekonomski fakultet, Magistar znanosti iz područja ekonomije

1997                Sveučilište u Zagrebu / Fakultet prometnih znanosti, Diplomirani inženjer prometa / zračni smjer,
                          aeroprometno usmjerenje

1992                Sveučilište u Zagrebu / Fakultet prometnih znanosti, Inženjer prometa / zračni smjer,
                          aeroprometno usmjerenje


Profesionalna karijera:
2017 -                 Republika Hrvatska / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa,
                            elektroničkih komunikacija i pošte
                            - Pomoćnik ministra
                           - Sektor zračnog prometa
                           - Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

2016 - 2017     Republika Hrvatska / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa,
                            elektroničkih komunikacija i pošte
                           - Pomoćnik ministra
                           - Sektor zračnog prometa
                           - Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

2012 - 2016     Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa / Služba međunarodnih poslova
                           - Voditelj
                           - Obavljanje stručnih i tehničkih poslova koji se odnose na praćenje i sudjelovanje u radu europskih
                           i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog 
                           zrakoplovstva
                           - Priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i
                           protokola u području civilnog zrakoplovstva

2009 - 2012    Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa
                           - Ravnatelj
                           - Rukovođenje i upravljanje Upravom zračnog prometa

2008                 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa / Odjel licenciranja zrakoplovnog
                          osoblja
                          - Načelnik
                          - Uspostava rada Odjela i usklađivanje s međunarodnim standardnima i preporučenom praksom
                          - Praćenje procesa izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja zrakoplovnog osoblja
                          - Odobravanje i registracija pravnih osoba za osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
                          - Odobravanje i registracija pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju liječničke preglede zrakoplovnog osoblja
                          - Potpisivanje dozvola, odobrenja i rješenja vezanih za licenciranje zrakoplovnog osoblja
                          - Rukovođenje ljudskim resursima, te raspoređivanje poslova i praćenje procesa rada

2008                 Agencija za civilno zrakoplovstvo, Direktor, v.d. (ožujak - listopad)
                          - Registracija i uspostava rada Agencije za civilno zrakoplovstvo

2003                 Ministarstvo pomorstva, prometa i veza / Uprava zračnog prometa, Voditelj Odsjeka licenciranja
                          zrakoplovnog osoblja
                          - Vođenje projekta implementacije regulative u nacionalno zakonodavstvo iz područja licenciranja
                          zrakoplovnog osoblja (JAA/EU)
                          - Uspostava rada i procesa sustava kvalitete iz područja licenciranja zrakoplovnog osoblja
                          - Vođenje i koordiniranja rada, te potpisivanje dozvola, ovlaštenja, odobrenja i certifikata iz djelokruga rada
                          Odsjeka
                          - Predstavnik Uprave zračnog prometa RH u Licensing Sectorial Team (Central JAA) – Nizozemska
                          - Nacionalni koordinator RH za JAR FCL standardizacijski LIST/MEST posjet

2001                Ministarstvo pomorstva, prometa i veza / Uprava zračnog prometa, Koordinator Središnjeg i područnih
                          ureda za dozvole zrakoplovnog osoblja
                          - Vođenje i upravljanje Središnjim i područnim uredima za izdavanje dozvola
                          - Ovlaštenje za potpisivanje dozvola i ovlaštenja zrakoplovnog osoblja te poduzimanje službenih
                          radnji u postupku stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja valjanosti dozvola i ovlaštenja
                          zrakoplovnog osoblja

2001                Ministarstvo pomorstva, prometa i veza / Uprava zračnog prometa, Stručni savjetnik
                          - Vođenje postupaka licenciranja osoblja kontrole zračne plovidbe
                          - Provođenje ispita za stjecanje dozvola i ovlaštenja osoblja kontrole zračne plovidbe
                          - Odobravanje organizacija za osposobljavanje zrakoplovnog osoblja

1994                Ministarstvo pomorstva, prometa i veza / Uprava zračnog prometa
                          - Vođenje postupaka i propisivanje pocedura za izdavanje dozvola aerodromskog osoblja i osoblja kontrole
                          zračne plovidbe

1993                 Uprava kontrole leta, Zagreb / Vježbenički poslovi prema utvrđenom programu i nadzorom radi
                          osposobljavanja za rad u kontroli leta


Specijalistička i stručna osposobljavanja:
2012   Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb - Ovlašteni interni revizor

2012   Ustanova za obrazovanje odraslih 'Svijet jezika', Zagreb - VII. stupanj engleskog jezika

2011   Oskar – Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o., Zagreb - Interni auditor kvalitete za zračni promet

2007   Republika Hrvatska / Središnji državni ured za upravu - Državni stručni ispit

2007   EASA – Cologne, Germany - FCL Standardisation - Audit Inspection

2006   JAA – Hoofddorp, Netherlands - Auditing in a Licensing Environment

2006   Hrvatsko zrakoplovno nastavno središte (FTO), Zagreb - Instruktor letenja, teorijsko osposobljavanje

2006   Organizacija za letačku obuku - FTO “Air Krapina” - Dozvola letačkog osoblja, Dozvola privatnog pilota aviona (PPL)

2006   Croatia Airlines d.o.o. - Crew Resource Management (CRM)

2005   JAA - Hoofddorp, Netherlands - JAR FCL Training Course

2005   Republika Hrvatska / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
                    - Osnove EU
                    - Uvod u ekonomsku politiku EU
                    - Europske integracije i prevođenje

2003   Oskar - Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o., Zagreb - Auditor kvalitete

2002   Centar za strane jezike d.d., Zagreb - V. stupanj engleskog jezika

2001   JAA Maintenance Division - Hoofddorp, Netherlands - JAR 66 & 147 Course


Društvene vještine i kompetencije:
            Član Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta


Dosadašnje dužnosti i članstva:
            EASA - Član Management Board Europske agencije za sigurnost, Observer
            ECAC - Član Europske konferencije za civilno zrakoplovstvo
            EUROCONTROL - Član Privremenog vijeća (Provisional Councile)
            HKZP (Hrvatska kontrola zračne plovidbe) - Predavač iz predmeta Zrakoplovni propisi i Aerodromi za osoblje
            kontrole zračne plovidbe
            Zračna luka Zagreb d.o.o. - Predsjednik Nadzornog odbora


Organizacijske vještine i kompetencije:
            - Voditelj i član stručnih skupina za implementaciju međunarodnih standarda i preporučene prakse te izradu
            zakona i podzakonskih akata iz područja licenciranja i letačkih standarda
            - Voditelj pregovaračkog tima za implementaciju EU Regulative - Poglavlje 14 - zračni promet
            - Nacionalni koordinator za licenciranje zrakoplovnog osoblja u JAA/EASA
            - Predsjednik povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
            - Voditelj ispitnih povjerenstava za stjecanje dozvola i ovlaštenja zrakoplovnog osoblja
            - Voditelj i predavač na seminaru „JAA regulativa koja se odnosi na JAR FCL 1 i 3 i JAR OPS“ - Ministarstvo
            pomorstva, prometa i veza (2002 / 2003)
            - Koordiniranje i rukovođenje ljudskim resursima
            - Auditor kvalitete
            - Ovlašteni interni revizor
            - Microsoft Office (Word, Excel i PowerPoint), napredni korisnik
            - Vozačka dozvola Kategorije B, C, E, G i H


Strani jezici:
Engleski jezik


Hobi
Voditelj brodice
Športsko letenje(pilot)
šport, čitanje, skijanje...