Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

Članak 161.

Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira izradu prijedloga nacionalnih stajališta i drugih dokumenata potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije, na razini Ministarstva koordinira praćenje ispunjavanja obveza koje proizlaze iz obveze usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, na razini Ministarstva djeluje kao kontakt točka za primanje i distribuciju dokumenata Europske unije, te sudjeluje u pripremi i provedbi drugih aktivnosti vezanih uz članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za europske poslove i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

13.1. Odjel za donošenje zakonodavstva Europske unije i međunarodnu suradnju

13.2. Odjel za provođenje zakonodavstva Europske unije

više informacija na >>> NN 76/17 i NN 116/17