Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedna od ključnih vrijednosti suvremenih demokratskih društava je pravovremeno informiranje i uključivanje građana, predstavnika organizacija civilnog društva te zainteresiranih javnosti u njihovo aktivno sudjelovanje prilikom donošenja zakona, akata, pravilnika i drugih propisa. Te temeljne vrijednosti razvijenih demokratskih društava podrazumijevaju spremnost državnih i javnih institucija da kao tijela vlasti organiziraju savjetovanja, rasprave, okrugle stolove i niz drugih oblika javnog dijaloga i rasprava s građanima kao javnosti zainteresiranoj za aktivno uključivanje u procese donošenja zakonskih propisa. Svrha savjetovanja jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima, a u cilju što kvalitetnije izrade prijedloga zakona i propisa.

Predstavnicima zainteresirane javnosti i organizacija civilnog društva savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.


Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provodi se sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/09): Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.
Kodeks savjetovanja pruža smjernice za učinkovito savjetovanje državnih tijela i zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona i drugih akata, kao i postojeće dobre prakse savjetovanja koja već provode pojedina tijela državne uprave:  Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata izrađene su sukladno mjeri Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije.


OBAVIJEST
Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja provode se preko središnjeg portala za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću „e-Savjetovanja

Što su to e-Savjetovanja i kako se uključiti saznajte ovdje: https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/1123


Zakon o procjeni učinaka propisa na snagu je stupio 1. siječnja 2012. (NN90/11), a cilj  mu je donošenje odluka na temelju prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljih rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti.

U lipnju 2012. Vlada Republike Hrvatske donijela je
Uredbu o provedbi postupka procjene učinaka propisa (NN66/12) kojom je pobliže propisan postupak provedbe procjene učinaka propisa. Ključni ciljevi procjene učinaka propisa poticanje je suradnje i međuresorne koordinacije stručnih nositelja izrade propisa radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva te jačanje transparentnosti predlaganja propisa.
 
Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture izradilo je Popis propisa MPPI sadržanih u Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2014. godinu temeljem čega se zainteresirana javnost može aktivno uključivati u procese odlučivanja i izražavanja stavova, primjedbi i prijedloga. Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture:
 
Goran Škec, stručni suradnik
Kabinet ministra
Tel.: 01/ 37 84 537
Fax.: 01 37 84 521