Propisi o zaštiti mora i voda od onečišćenja

Nacionalni propisi :
 • POMORSKI ZAKONIK - NN 181/04, 76/07 i 146/08
 • ZAKON - o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06 i 98/09)
 • ZAKON – o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate (NN 48/04)
 • ZAKON - o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • UREDBA - o uvjetima koje moraju udovoljavati luke (NN 110/04)
 • PRAVILNIK -o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05) i 10/08
 • PRAVILNIK - o zaštiti morskog okoliša u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske (NN 47/08)
 • PRAVILNIK - o upravljanju i nadzoru vodenog balasta (NN 55/07)
 • PRAVILNIK - o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN 51/05)
 • PRAVILNIK - o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometu (NN 79/96) i 76/02
 • PRAVILNIK - o prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodama (NN 106/08)
 • PRAVILNIK - o mjestima zakloništa (NN 3/08)
 • PRAVILNIK - o zaštiti morskog okoliša u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske (NN 47/08)
 • PLAN - intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08)
 • SPORAZUM - o utvrđivanju crte razgraničenja kopnenih voda i voda mora (NN 104/00)
 • ODLUKA - Hrvatskog sabora o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (NN 157/0)3, 77/04,138/06 i 31/08
Međunarodni propisi :
 • MEĐUNARODNA KONVENCIJA - o sprečavanju onečišćenja s brodova, 1973 (London, 2. studenoga 1973), (MARPOL Konvencija), (Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori 2/85)
 • ODLUKA - o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-MU 1/92)
 • PROTOKOL - iz 1978. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju onečišćenja s brodova, 1973, (London, 17. veljače 1978. studenoga), (Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori 2/85)
 • ODLUKA - o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-MU 1/92)
 • UREDBA - o objavi Protokola iz 1997 godine kojom se mijenja i dopunjuje Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973., kako je prihvaćena Protokolom iz 1978., (NN-MU 4/05)
 • ODLUKA - o proglašenju Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o pripravnosti, akciji i suradnji za slučaj onečišćenja uljem, iz 1990. godine (NN-MU 2/97)
 • ZAKON - o potvrđivanju Međunarodne konvencije o pripravnosti, akciji i suradnji za slučaj onečišćenja mora uljem, 1990. godine (IOPRC Konvencija), (NN-MU 2/97)
 • ODLUKA - o proglašenju Zakona o potvrđivanju Protokola, iz 1992. godine, o izmjeni Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine (NN-MU 2/97)
 • ZAKON - o potvrđivanju Protokola iz 1992. o izmjeni Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja mora uljem iz 1969. godine (CLC Konvencija – Konvencija o odgovornosti), (NN-MU 2/97)
 • ODLUKA - o proglašenju Zakona o potvrđivanju Protokola, iz 1992. godine, o izmjeni međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971. godine (NN-MU 2/97)
 • ZAKON - o potvrđivanju Protokola iz 1992 o izmjeni Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971. godine (IOPC Fond), (NN-MU 2/97)
 • ODLUKA - o proglašenju Zakona o potvrđivanju Protokola iz 2003. uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine (NN-MU 2/97)
 • ZAKON - o potvrđivanju Protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine (NN-MU 2/97)
 • OBJAVA - o stupanju na snagu Protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine (NN-MU 2/97)
 • KONVENCIJA - o sprečavanju zagađivanja mora izbacivanjem otpadaka, 1972 (London, 29. prosinca 1972), (Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori 13/77)
 • ODLUKA - o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, (London Dumping Konvencija), (NN-MU 3/95)
 • ODLUKA – o proglašenju Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru upravljanja brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine (NN-MU 3/10)
 • ZAKON - o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru upravljanja brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine (London, 13. veljače 2004.), (Konvencija o balastnim vodama), (NN-MU 3/10)
 • ODLUKA - o proglašenju Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova iz 2001. godine (NN-MU 10/06)
 • ZAKON- o potvrđivanju Međunarodne konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova, 2001. (Londonu, 5. listopada 2001.), (AFS Konvencija), (NN-MU 10/06)
 • ODLUKA - o proglašenju Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu onečišćenja pogonskim uljem iz 2001. godine (NN MU 9/06)
 • ZAKON o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu onečišćenja pogonskim uljem iz 2001. godine (NN MU 9/06)
 • ODLUKA - o proglašenju Zakona o potvrđivanju Sporazuma o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera, (NN-MU 7/08)
 • ZAKON - o potvrđivanju Sporazum o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera, (Subregionalni plan intervencija), (Portorož, 9. studenoga 2005.), (NN-MU 7/08)
 • KONVENCIJA - o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja (Barcelona, 16. veljače 1976.), (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 12/77)
 • ODLUKA - o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-MU 12/03)
 • PROTOKOL - o sprečavanju onečišćenja Sredozemnog mora zbog potapanja otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova (Barcelona, 16. veljače 1976.), (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 12/77)
 • ODLUKA - o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-MU 12/03)
 • ODLUKA - o proglašenju Zakona o potvrđivanju izmjena Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja i Protokola o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova (NN-MU 17/98) (novo ime Konvencije: Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja; Protokola: Protokol o sprječavanju i uklanjanju onečišćenja Sredozemnoga mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i iz zrakoplova ili spaljivanjem na moru)
 • ZAKON - o potvrđivanju izmjena Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja i Protokola o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova (NN-MU 17/98) (novo ime Konvencije: Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (Barcelonska konvencija); Protokola: Protokol o sprječavanju i uklanjanju onečišćenja Sredozemnoga mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i iz zrakoplova ili spaljivanjem na moru (Dumping Protokol))
 • OBJAVA - o stupanju na snagu izmjene Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja (u Konvenciju o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja) (NN-MU 11/04)
 • PROTOKOL - o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog mora (Ženeva, 3. travnja 1982.), (SPA i Biodiversity Protocol), (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori 9/85)
 • ODLUKA - o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (NN, MU 12/03)
 • ODLUKA - o Proglašavanju Zakona o potvrđivanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju (NN-MU 11/01)
 • OBJAVA – o stupanju na snagu Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju (NN-MU 11/04)
 • ZAKON - o potvrđivanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju (Barcelona, 10. lipnja 1995.), (SPA i Biodiversity Protocol), (NN-MU 11/01)
 • PROTOKOL - o suradnji u borbi protiv onečišćenja Sredozemnog mora naftom i drugim štetnim tvarima u slučaju nezgode (Barcelona, 16. veljače 1976.) (Emergency Protokol), (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 12/77)
 • ODLUKA - o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-MU 12/03)
 • PROTOKOL - o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja s kopna (Atena, 17. svibnja 1980.), (LBS Protokol), (Službeni list SFR.J, Međunarodni ugovori 1/90)
 • ODLUKA - o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-MU 12/93)
 • ODLUKA - o proglašenju Zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna (NN-MU 3/06), (novi naziv Protokola: Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu)
 • ZAKON - o potvrđivanju izmjena i dopuna Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna (NN-MU 3/06), (novi naziv Protokola: Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu), (LBS Protokol)
 • OBJAVA - o stupanju na snagu Protokola o suradnji u sprečavanju onečišćenja s brodova, i u slučajevima opasnosti, u suzbijanju onečišćenja Sredozemnog mora, (NN-MU 4/04)
 • ZAKON - o potvrđivanju Protokola o suradnji u sprečavanju onečišćenja s brodova, i u slučajevima opasnosti, u suzbijanju onečišćenja Sredozemnog mora (Malta 25. siječnja 2002.), (Prevention andEmergency Protokol), (NN-MU 12/03)
 • ODLUKA - o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN), (NN 13/08)
 • ZAKON - o potvrđivanju Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN), (NN 13/08)
 • OBJAVA - o stupanju na snagu Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN), (NN 4/09)