Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

31.01.2017.
OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. Zakona.

25.01.2016.
OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka Ustavnog suda) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.