Kontakti za upite novinara

Kabinet ministra
Ana Matijašević, glasnogovornica
ana.matijasevic@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; 01 3784 521

Samostalna služba za odnose s javnošću
David Radas, voditelj
david.radas@mmpi.hr
tel. 01 3784 574; fax. 01 3784 521

Goran Škec, viši stručni savjetnik,
goran.skec@mmpi.hr
tel.: 01 3784 537; faks: 01 3784 521

Vjekoslav Gregurić, viši stručni savjetnik,
vjekoslav.greguric@mmpi.hr
tel.: 01 3784 582; faks: 01 3784 521

Verica Katalenić, administrativni referent
verica.katalenic@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; 01 3784 555;

Novinarski upiti
press@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; 01 3784 521