Kontakti za upite novinara

Kabinet ministra
David Radas, viši stručni savjetnik
press@mppi.hr; david.radas@mppi.hr
tel. 01 3784 574; fax. 01 3784 521

Jelena Bralić, stručna savjetnica
jelena.bralic@mppi.hr
tel. 01 3784 557; fax. 01 3784 521

Goran Škec, stručni suradnik,
goran.skec@mppi.hr
tel.: 01 3784 594; faks: 01 3784 521

Vjekoslav Gregurić, stručni suradnik,
vjekoslav.greguric@mppi.hr
tel.: 01 3784 594; faks: 01 3784 521