Kontakti za upite novinara

Kabinet ministra
Ana Matijašević, glasnogovornica
ana.matijasevic@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; 01 3784 521

David Radas, viši stručni savjetnik
david.radas@mmpi.hr
tel. 01 3784 574; fax. 01 3784 521

Jelena Bralić, stručna savjetnica
jelena.bralic@mmpi.hr
tel. 01 3784 557; fax. 01 3784 521

Goran Škec, stručni suradnik,
goran.skec@mmpi.hr
tel.: 01 3784 537; faks: 01 3784 521

Vjekoslav Gregurić, stručni suradnik,
vjekoslav.greguric@mmpi.hr
tel.: 01 3784 582; faks: 01 3784 521

Novinarski upiti
press@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; 01 3784 521