Arhiva - Pomorci


popis najvećih pravnih osoba prema broju pomoraca koje je u 2011. godini ukrcao:
GLOBTIK EXPRESS AGENCY D.O.O. 1511
TANKERSKA PLOVIDBA D.D. 1011
ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. 647
ZOROVIĆ D.O.O. 629
BOGDAN COMPANY D.O.O. 604
V. BRODOVI HRVATSKA D.O.O. 541
USPINJAČA POSAO D.O.O. 537
AZALEA ZADAR 416
ULJANIK PLOVIDBA D.D. 326
C.M.A.-BRODOVI D.O.O. 323


-----------------------------------

ZAGREB, 6. lipnja 2011.
Do 1. lipnja 2012. produljen rok za zamjenu svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti

-----------------------------------

Poštovani kolege pomorci,
 

Obraćam Vam se ovim putem da bih Vas upoznao da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture započelo s postupkom potvrđivanja izmjena Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW), 1978, usvojene u lipnju 2010. godine na Diplomatskoj konferenciji u Manili, a koja će stupiti na snagu 01. siječnja 2012. godine.

Kako je pored postupka potvrđivanja navedene Konvencije potrebno obaviti i odgovarajuću implementaciju odredbi iste u nacionalno zakonodavstvo, Ministarstvo je paralelno započelo i s izmjenom Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, kojim su propisani uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osnovnoj i dopunskoj osposobljenosti.

U tom smislu, dana 10. svibnja 2011. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je održan prvi sastanak u svezi izmjene navedenog Pravilnika, u čiju je radnu skupinu Ministarstvo uključilo sve relevantne sudionike, od predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, do predstavnika pomorskih učilišta, sindikata, brodara, udruga pomoraca i ostalih zainteresiranih.

Na sastanku je prvenstveno dogovorena dinamika rada na izmjeni Pravilnika, a koja će u konačnici rezultirati potpunim usvajanjem izmjena STCW Konvencije.

Pored toga, predloženo je i revidiranje (možda bolja riječ izmjena) odredbi koje se odnose na stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti u nacionalnoj plovidbi, a što su sudionici sastanka i podržali.

S obzirom da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u postupku donošenja propisa želi uključiti i same pomorce kako bi dobili povratne informacije o svim predloženim mjerama, u tom smislu Vam se obraćam i u ovom pismu.Želim ovim putem naglasiti kako ćemo o svim detaljima donošenja izmjene Pravilnika redovito putem službene internetske stranice Ministarstva izvještavati upravo Vas, hrvatske pomorce.

Stoga nam je želja da se s Vašim mišljenjima i prijedlozima uključite u donošenje predmetnog Pravilnika, putem e-mail adrese: pomorci@pomorstvo.hr, a Vaši će prijedlozi biti dostavljeni na razmatranje radnoj skupini za donošenje Pravilnika.

Zaključno, želim Vam svima mirno more.


DRŽAVNI TAJNIK ZA MORE
 Kap. Mario Babić


-----------------------------------


Zagreb, 12. siječnja 2011.
Alternativni program obrazovanja pomoraca na čekanju

Premda je prije gotovo mjesec dana na snagu stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 142/10), visoka pomorska učilišta još uvijek nisu stvorila pretpostavke za njegovu primjenu, čime bi i u praksi zaživio alternativni model obrazovanja pomoraca.

Na današnjem sastanku s predstavnicima Pomorskih fakulteta u Rijeci i Splitu te Odjela za pomorstvo Sveučilišta u Zadru i Dubrovniku državni tajnik za more kap. Mario Babić naglasio je da Ministarstvo svakodnevno zaprima upite pomoraca o početku održavanja alternativnog modela školovanja pomoraca.

Stoga je zaključeno da visoka pomorska učilišta trebaju usuglasiti mišljenja oko dinamike provođenja posebnog programa obrazovanja pomoraca te će početkom veljače na ponovnom sastanku u Ministarstvu predstaviti usuglašene stavove o početku provođenja posebnog programa obrazovanja, najvećoj cijeni određenoj za minimalni broj polaznika, te o mogućnostima za primjenu modularnosti.

Sastanku su nazočili i Branko Berlan, tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske te predstavnici Udruge pomorskih kapetana Split te izrazili nezadovoljstvo zbog neujednačenosti visokih pomorskih učilišta o početku provođenja posebnog programa obrazovanja.

Upravo bi se završetkom takvog alternativnog modela obrazovanja hrvatskim pomorcima omogućilo stjecanje najviših zvanja uz uvjet završene srednje pomorske škole i odgovarajućeg plovidbenog staža u svojstvu časnika palube/stroja. Kako je naglasio državni tajnik Babić, ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska će pomorcima priznavati svjedodžbe o osposobljenosti koje su stekli polaganjem takvih istovjetnih programa u EU.


-----------------------------------


Zagreb, 8. rujna 2010.
Uvođenje alternativnog modela školovanja pomoraca u svrhu stjecanja najviših zvanja u pomorstvu

Slijedom niza održanih sastanaka između predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sa socijalnim partnerima i ostalim relevantnim stručnjacima, Ministarstvo je izradilo:
Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca - koji će omogućiti stjecanje najviših zvanja u pomorstvu (svjedodžbi o osposobljenosti na brodovima od 3000 BT ili većim, odnosno odgovarajućih svjedodžbi u službi stroja) i bez završene visokoškolske naobrazbe.

Prijedlog takvog alternativnog modela školovanja, tkz. posebnog programa obrazovanja izradili su članovi Udruge pomorskih učilišta Republike Hrvatske.

Takav način stjecanja najviših zvanja u pomorstvu bit će omogućen pomorcima sa završenom srednjom pomorskom školom, određenom plovidbenom službom u svojstvu časnika plovidbene straže, te završenim posebnim programom obrazovanja.

Važno je također još jedanput naglasiti da će se pored takvog alternativnog načina stjecanja svjedodžbi, zadržati i postojeći odnosno tradicionalni način stjecanja najviših zvanja u pomorstvu.

Pored toga, napominjemo kako od Udruge pomorskih učilište Republike Hrvatske još nismo zaprimili prijedlog uvodnog razlikovnog programa tkz. „Entry level-a“, za studente visokoškolskih obrazovnim programa u pomorstvu, a koji nisu završili srednju pomorsku školu, te će se po njegovom primitku isti ugraditi u odredbe navedenog Pravilnika.

Ovim putem Vas molimo da svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca dostavite na e-mail adresu: pomorci@pomorstvo.hr.

DRŽAVNI TAJNIK ZA MORE
Kap. Mario Babić
 
------------------------------------
------------------------------------


Zagreb, 13. srpnja 2010.
- Rezultati ankete o obrazovanju pomoraca


Zagreb, 16. lipnja 2010.
Prijedlog Udruge pomorskih učilišta Republike Hrvatske:
Posebni program naobrazbe za stjecanje zvanja
- drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kw ili jačim
- prvog časnika palube na brodu od 3.000 bt ili većemZagreb, 11. lipnja 2010.
Priprema izmjena Pomorskog zakonika: beneficirani staž za sve pomorce 

- Prijedlog odredbe Pomorskog zakonika u svezi uvođenja beneficiranog staža za pomorceZagreb, 1. lipnja 2010.
- Reforma sustava obrazovanja pomoraca u Republici Hrvatskoj- 12. siječnja 2010. – Zamjena svjedodžbi - prolongiranje roka
- 15. lipnja 2009. - Zamjena svjedodžbi
- 25. veljače 2008. - Obavijest vježbenicima
- 16. siječnja 2008. - Obavijest pomorcima SSO
- 14. lipnja 2007. - Obavijest pomorcima-medicinska skrbSva pitanja za pomorce možete uputiti na e-mail adresu: pomorci@pomorstvo.hr