2011.

 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA (NN 145/11)
 • PRAVILNIK - O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE (NN 136/11)
 • PRAVILNIK - O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA CISTERNE FIKSNO PRIČVRŠĆENE ZA VOZILO U CESTOVNOM PROMETU (NN 133/11)
 • ODLUKA - O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE (NN 131/11)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RASPODJELI DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA (NN 119/11)
 • ZAKON - O CESTAMA (NN 84/11)
 • ZAKON - O IZMJENAMA ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA (NN 55/11)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA (NN 53/11)
 • PRAVILNIK - O REGISTRU PRIJEVOZNIKA I EVIDENCIJI POSREDNIKA U CESTOVNOM PRIJEVOZU (NN 50/11)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJU PRATEĆIH DJELATNOSTI (NN 39/11)
 • PRAVILNIK - O IZMJENI PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA IZRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI (NN 39/11)
 • PRAVILNIK - O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA (NN 35/11)
 • ODLUKA - O VISINI NAKNADE ZA STRANU DOZVOLU I VISINI NAKNADE ZA TROŠAK POSTUPKA RASPODJELE STRANIH DOZVOLA (NN 34/11)
 • ODLUKA - O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠNIH MJESTA I OGRANIČENJIMA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI JAVNIM CESTAMA (NN 25/11)
 • PRAVILNIK - O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. u 2011. GODINI (NN 23/11)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI I OPREMI NA CESTAMA (NN 14/11)