2012.

  • ODLUKA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA (NN 130/12)
  • ODLUKA - O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠNIH MJESTA I OGRANIČENJIMA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI JAVNIM CESTAMA (NN 114/12)
  • ODLUKA - O VISINI NAKNADA U POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA CISTERNE FIKSNO PRIČVRŠĆENE ZA VOZILO U CESTOVNOM PROMETU (NN 109/12)
  • PRAVILNIK - O PRIJENOSU JAVNIH CESTA I NERAZVRSTANIH CESTA (NN 86/12)
  • ODLUKA - O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA (NN 44/12)
  • ODLUKA - O CESTAMA NA PODRUČJU VELIKIH GRADOVA KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE (NN 44/12)
  • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA (NN 39/12)
  • UREDBA - O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE JAVNIH CESTA (NN 34/11)

Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine