Prijam u državnu službu

2014.
18.12.2014. - REZULTATI TESTIRANJA - PROVEDENOG 16. PROSINCA 2014. GODINE ZA RADNO MJESTO STRUČNOG REFERENTA U GLAVNOM TAJNIŠTVU, SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I POMOĆNO TEHNIČKIM POSLOVIMA, SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I OPĆE POSLOVE (Javni natječaj objavljen u NN 128/14 od 31. listopada 2014. godine)

INTERVJU - kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 22. prosinca u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

Napomena: lista  nije posložena po broju ostvarenih bodova na testiranju
17.12.2014. - REZULTATI TESTIRANJA - (provedeno 12.12.2014.) - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima) temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN 120/14 od 10.10.2014.

Intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 19. prosinca 2014. godine u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

Napomena: lista  nije posložena po broju ostvarenih bodova na testiranju
17.12.2014. - OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR - objavljen na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ministarstva i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 18. studenoga 2014.

RAZGOVOR SA KANDIDATIMA - održati će se u ponedjeljak, 22. prosinca 2014. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Lučke kapetanije Vukovar, Županijska 62, Vukovar
11.12.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka dijela Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom 10. listopada 2014. godine
09.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 120 od 10. listopada 2014. godine
09.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 128 od 31. listopada 2014. godine
04.12.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom 26. lipnja 2014. godine
03.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 120 od 10. listopada 2014. godine
03.12.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - slijedom JAVNOG NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama broj 128 od 31. listopada 2014. godine
28.11.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 120 od 10. listopada 2014. godine
28.11.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom u NN broj 120 od 10. listopada 2014. godine
18.11.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika u UPRAVU POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA i UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)

---------------
31.10.2014. - Odluka o obustavi provedbe postupka dijela ponovljenog javnog natječaja prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Ponovljenom javnom natječaju objavljenom u NN broj 61 od 21. svibnja 2014. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
31.10.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)

-------------------

-------------------
 
-------------------
 
13.10.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU ZA PRORAČUN I FINANCIJE - SEKTOR ZA PRORAČUN, FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE - SLUŽBU ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 
13.11.2014.
10.10.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14
28.11.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA (.pdf)
                       - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf) 
----------------------
 

----------------------
 
----------------------
 
----------------------
 
----------------------
 
06.10.2014. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 8. kolovoza 2014. godine.
10.09.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom u NN broj 144 od 4. prosinca 2013. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
08.08.2014. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom
- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Javni poziv - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa"

- POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 8. kolovoza 2014. godine. (.pdf)
23.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU SPLIT - u Lučku kapetaniju Split i Ispostavu Trogir
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, Split, s naznakom: "Za oglas"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
23.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU RIJEKA - Ispostavu Mali Lošinj, Ispostavu Omišalj i Ispostavu Punat
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka, s naznakom: "Za oglas".

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
23.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU PULA - Ispostavu Poreč
- Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula, Riva 18, Pula, s naznakom: "Za oglas"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
23.07.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni referent u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, ISPOSTAVA SILBA, temeljem objavljenog Oglasa na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 15. svibnja 2014. godine
22.07.2014. - P O Z I V NA PONOVLJENO TESTIRANJE IZ POZNAVANJA RADA NA OSOBNOM RAČUNALU kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 118 od 20. rujna 2013. godine za prijam na radno mjesto upravnog referenta za pomorce u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Split, Odjel za upravne poslove
22.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 61 od 21. svibnja 2014. godine
18.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLODBE - LUČKU KAPETANIJU SPLIT - ISPOSTAVU STARI GRAD I ISPOSTAVU VIS - temeljem Oglasa objavljenog na web stanicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. svibnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 74 od 18. lipnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 68 od 4. lipnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 66 od 30. svibnja 2014. godine
16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 61 od 21. svibnja 2014. godine
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, Ispostava Pag, objavljenog u Narodnim novinama broj 59. od 14. svibnja 2014. godine, te na web stanicama Ministarstva uprave i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU DUBROVNIK - ISPOSTAVA VELA LUKA - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 15. svibnja 2014. godine
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU RIJEKA - ISPOSTAVA MALI LOŠINJ, ISPOSTAVA OMIŠALJ, ISPOSTAVA PUNAT - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU PULA - ISPOSTAVA POREČ - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
26.06.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE, LUČKU KAPETANIJU RIJEKA, ISPOSTAVU MALI LOŠINJ radi zamjene odsutnog službenika
             Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici
             Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
             Prisavlje 14, Zagreb
            - OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

---------------------

20.06.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA
rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – upravni savjetnik«

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)
05.06.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf) 
04.06.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE
- rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf) 
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)
02.06.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Oglasa objavljenog na dan 28. ožujka 2014. godine za UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
30.05.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, broj 66 od 30.5.2014.

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)
20.05.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE

- rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama (zaključno sa danom 29.05.2014.) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
- POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA (.pdf)

31.10.2014. - Odluka o obustavi provedbe postupka dijela ponovljenog javnog natječaja prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Ponovljenom javnom natječaju objavljenom u NN broj 61 od 21. svibnja 2014. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
15.05.2014. - PONOVLJENI OGLASI - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave
- LK PULA (.pdf)
- LK SENJ (.pdf)
14.05.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme / Uprava sigurnosti plovidbe - Lučka kapetanija Zadar - ISPOSTAVA PAG / kapetan ispostave II. vrste - 1 izvršitelj
rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" - PRIJAVA - se podnosi neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom : "Za natječaj - Ispostava Pag"
12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU PULA - ISPOSTAVE POREČ i NOVIGRAD - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU SENJ - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU ZADAR - ISPOSTAVA SILBA - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
05.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU DUBROVNIK - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
05.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU SPLIT - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine
22.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 133 od 6. studenog 2013. godine - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU
01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 160 od 31. prosinca 2013. godine - I. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 145 od 6. prosinca 2013. godine - I. UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - III. UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE - V. UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU
01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 144 od 4. prosinca 2013. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVDBE
28.03.2014. - OGLAS - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na oglase je do 7. travnja 2014. godine

- LK PULA (.pdf)
- LK RIJEKA (.pdf)
- LK SENJ (.pdf)
- LK ZADAR (.pdf)
- LK ŠIBENIK (.pdf)
- LK SPLIT (.pdf)
- LK DUBROVNIK (.pdf)
 
04.03.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na radno mjesto nautičar III. vrste (mjesto rada Rljeka) - Lučka kapetanija Rijeka
28.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 144 od 4.12.2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 13,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
28.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 160 od 31.12.2013. LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
27.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 26.02.2014. u Splitu) temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 144 od 4. prosinca 2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 28. veljače 2014. godine, s početkom u 10,00 sati u Lučkoj kapetaniji Split, Obala Lazareta 1, Split
27.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) - Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 145 od 6. prosinca 2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 14,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
25.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 25.02.2014. u Šibeniku) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 27. veljače 2014. godine s početkom u 9,00 sati u Lučkoj kapetaniji Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 8, Šibenik
25.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 24.02.2014. u Zadru) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

- INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u četvrtak, 27. veljače 2014. godine s početkom u 9,00 sati u Lučkoj kapetaniji Zadar, Liburnska obala 8, Zadar
19.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“ - LUČKE KAPETANIJE, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine
14.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine
13.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 145 od 6. prosinca i broj 160 od 31. prosinca 2013. godine
12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 160 od 31. prosinca 2013. godine
12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine
12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 145 od 6. prosinca 2013. godine
30.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 145, od 6. prosinca 2013. godine
27.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 160, od 31. prosinca 2013. godine
24.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine
07.01.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.12.2013.) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 133, od 6. studenoga 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

2013.
30.12.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 158, od 30. prosinca 2013. godine - rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama
 
12.12.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 133 od 6. studenoga 2013. godine
09.12.2013. - JAVNl NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - rok za podnšenje prijava je osam dana od dana objave javnog natjčaja u ,Narodnim novinama" (do 16. prosinca 2013. godine)

- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA
05.12.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama
03.12.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe - LUČKA KAPETANIJA RIJEKA

- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI NAUTIČARA III. VRSTE U LK RIJEKA
22.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 118, od 20.9.2013. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
14.11.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118
08.11.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU - temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 133, od 6. studenoga 2013. godine - rok za podnošenje prijava istječe 14. studenoga 2013. godine

- REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.12.2013.)

- PRIJAVE NA NATJEČAJ - podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

- POZIV NA TESTIRANJE - KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA

- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
06.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika, objavljenog 29. srpnja 2013. godine

- INTERVJU S KANDIDATIMA - koji su prošli testiranje održati će se 7. studenoga 2013. godine, u 10.00 sati u Lučkoj kapetaniji Split
31.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118, od 20. rujna 2013. godine
24.10.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj 118 od 20. rujna 2013. godine
23.10.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - GLAVNO TAJNIŠTVO
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva (do 31. listopada 2013. godine), nepsredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
17.10.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU - Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu - Odjel za potporu sustavu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 46 od 17. travnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
17.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111, od 4. rujna 2013. godine
23.09.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 118, od 20. rujna 2013. godine - rok za podnošenje prijava istječe 30. rujna 2013. godine
13.09.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima prijavljenim na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavljen 18.3.2013. godine
05.09.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
17.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111, od 4. rujna 2013. godine

PRIJAVE - na Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 111 od 4. rujna 2013. godine s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj" - rok za podnošenje prijava je 12. rujna 2013. godine

OPIS POSLOVA - VODITELJA ODJELA UPRAVNOPRAVNIH POSLOVA U UPRAVI POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
29.08.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe - LUČKA KAPETANIJA SPLIT
22.08.2013. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik Ispostava Korčula
29.07.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Lučka kapetanija SPLIT - PRIJAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

POZIV NA TESTIRANJE

06.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - i INTERVJU S KANDIDATIMA s kandidatima koji su prošli testiranje temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika, objabvljenog 29. srpnja 2013. godine, održati će se u četvrtak, 7. studenoga u 10.00 sati u Lučkoj kapetaniji Split
29.07.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika - Lučka ispostava Korčula

PRIJAVE - se podnose u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr
25.07.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 76 od 21. lipnja 2013. godine
 
22.07.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Lučka kapetanija Split, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 60 od 22. svibnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
19.07.2013. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijerne u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 76, od 21. lipnja 2013. godine
19.07.2013. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po raspisanom Oglasu objavljenom na web stranicma Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastmkture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 31. svibnja 2013. godine
11.07.2013. - POZIV NA RAZGOVOR - Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (Javni poziv objavljen 18.3.2013.)
08.07.2013. - POZIV NA RAZGOVOR - Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (Javni poziv objavljen 18.3.2013.)
04.07.2013. - POZIV NA INTERVJU - prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (javni poziv objavljen 18.3.2013.)
03.07.2013. - REZULTATI TESTIRANJA
21.06.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


PRIJAVA - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"

Opis poslova i podaci o plaći
14.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva (objavljenog 18.3.2013.) za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, na određeno vrijeme od 12 mjeseci

TESTIRANJE KANDIDATA -  koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva održat će se u četvrtak, 20. lipnja 2013. godine 
13.06.2013. - P O Z I V - NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 60, od 22. svibnja 2013. godine
10.06.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima koji su pozvani na testiranje za prijam na radna mjesta u Upravu za prometnu infrastrukturu, koje se trebalo održati u četvrtak 13.6.2013. godine o izmjeni termina - NOVI TERMIN ODRŽAVANJA TESTIRANJA u ponedjeljak 17. lipnja 2013. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (kongresna dvorana)
07.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 46
06.06.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 20, od 20. veljače 2013. godine
31.05.2013. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnirn vremenom - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
31.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Dubrovnik - ISPOSTAVA KORČULA
28.05.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem objavljenoga Javnog natječaja, Narodne novine broj 46 - od 17. travnja 2013. godine
27.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Lučka kapetanija ZADAR
- PRIJAVE - na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (28. svibnja - 4. lipnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za oglas <<
27.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Lučka kapetanija RIJEKA
- PRIJAVE - na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (28. svibnja - 4. lipnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za oglas << 
22.05.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, LUČKA KAPETANIJA ZADAR, po raspisanom oglasu objavljenom kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, od dana 19. ožujka 2013. godine
22.05.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 9 dana (22. - 31. 05. 2013.) od objave na web- stranici Ministarstva, i u Narodnim novinama br. 60, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj"

29.07.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Lučka uprava SPLIT - PRIJAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"

22.07.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Lučka kapetanija SPLIT, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 60 od 22. svibnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture


13-06-2013. - P O Z I V - NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 60, od 22. svibnja 2013. godine
14.05.2013. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 07.05.2013.) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 34, i na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 22. ožujka 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE
03.05.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 20 od 21. veljače 2013. godine i na web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
29.04.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 34, od 22. ožujka 2013. godine
29.04.2013. - DOPUNA PLANA - prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2013. godinu (dopuna plana prijma provoditi će se po objavi javnog poziva na web stranicama Ministarstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
18.04.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (do 25. travnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za natječaj <<
17.10.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU - Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu - Odjel za potporu sustavu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 46 od 17. travnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

07.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 46

10.06.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima koji su pozvani na testiranje za prijam na radna mjesta u Upravu za prometnu infrastrukturu, koje se trebalo održati u četvrtak 13.6.2013. godine o izmjeni termina - NOVI TERMIN ODRŽAVANJA TESTIRANJA u ponedjeljak 17. lipnja 2013. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (kongresna dvorana)
 

28.05.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem objavljenoga Javnog natječaja, Narodne novine broj 46 - od 17. travnja 2013. godine
 

10.04.2013. - OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA I IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA, BROJ 34 OD 22.03.2013. GODINE
04.04.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u 'Narodnim novinama' broj 20 od 20. veljače 2013. godine
28.03.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog na stranicama Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 27. veljače 2013. godine
22.03.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (22. 03. - 02.04.2013.) od objave u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj"
19.03.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika - PRIJAVE na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave (od 19. do 27. ožujka), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje' 14, s naznakom: »za oglas«
19.03.2013. - OGLAS - za prijam osoba na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJEAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave (od 20. do 27. ožujka), na adresu navedenu u oglasima kako slijedi:
19.03.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- temeljem objavljenoga Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama broj 20, od 20. veljače 2013. godine
19.03.2013. - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- temeljem objavljenoga OGLASA za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika u Upravi sigurnosti plovidbe, LK SPLIT, Odjel za upravne poslove - administrativni referent - 1 izvršitelj
18.03.2013. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (od 18. do 26. ožujka), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom "Javni poziv - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa"
14.03.2013. - ODLUKA - djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novima, broj 121 od 5. studenoga 2012. godine, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva
27.02.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika - prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "za oglas" (rok za podnošenje prijava do 7.03.2013.)
21.02.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

OPIS POSLOVA - i podaci o plaći radnog mjesta

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj« - Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima, s naznakom slovne i brojčane oznake točke radnoga mjesta za koje se podnosi prijava
15.02.2013. - PLAN prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2013. godinu

NAPOMENA:

Plan prijama provoditi će se po objavi Javnog poziva na web stranicama Ministarstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

08.01.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnih službenika - prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "za oglas" (rok za podnošenje prijava do 16.01.2013.)


2012.
18.12.2012. - ODLUKA - o obustavi postupka javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po raspisanom javnom natječaju od 16. rujna 2011. godine, objavljen u Narodnim novinama, broj 126 od 09. studenoga 2011. godine
18.12.2012. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po raspisanom oglasu objavljenom kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture dana 26. rujna 2012. godine
18.12.2012. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po raspisanom oglasu objavljenom kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, dana 03. studenoga 2011. godine
18.12.2012. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 14.12.2012. godine) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 121, od 5. studenoga 2012. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)
- I N T E R V J U - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 21. prosinca 2012. godine u 11,00 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
14.12.2012. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Internog oglasa za popunu radnih mjesta u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture - objavljenog na stranicama Ministarstva uprave 6. studenoga 2012. godine
07.12.2012. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 121 od 5. studenoga 2012. godine
06.12.2012. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu - po raspisanom Javnom natječaju u Narodnim novinama, broj 115 od 12. listopada 2011. godine
05.11.2012. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 13. studenoga) od objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »za oglas«.
05.11.2012. - INTERNI OGLAS - za popunu radnih mjesta u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 13. studenoga) od objave internog oglasa na web-stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za interni oglas«
26.09.2012. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 4. listopada) od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »za oglas«.
30.07.2012. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK
17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA SPLIT
17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK
17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA PLOČE
17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA ZADAR
17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA SENJ
17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA PULA
01.12.2011. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 24.11.2011.)

2011.

LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima) - intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u srijedu, 7. prosinca 2011. godine u 9,30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
15.11.2011. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave
te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 115 od 12. listopada 2011. godine
10.11.2011. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
10.11.2011. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama
02.11.2011. - OGLAS - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na web stranicama Ministarstva uprave - www.uprava.hr, s naznakom: »Za oglas«
13.10.2011. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
11.10.2011. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na temelju članka 61. stavak 1. i 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, 92/05, 107/07, 27/08 i 49/11), u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
29.09.2011. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
23.09.2011. - REZULTATI TESTIRANJA – LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)
Intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održat će se u utorak, 27. rujna 2011. godine u 13,30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
18.08.2011. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
03.08.2011. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu
po raspisanom Javnom natječaju u Narodnim novinama, broj 147 od 29. prosinca 2010. godine - Uprava prometne inspekcije, Služba inspekcije cestovnog prometa
03.08.2011. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu - po raspisanom Javnom natječaju u Narodnim novinama, broj 143 od 20. prosinca 2010. godine - Uprava za proračun i financije

2010.

2009.


2008.