Promet

2012.
19.12.2012. - JAVNI POZIV - za predlaganje kandidata za pet članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije - prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovoga Javnog poziva u "Narodnim novinama", na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
17.09.2012. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija učenicima obrtničke škole u Sisku, Školska godina 2012/2013
28.08.2012. - UPUTE - za pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa - Program 3105 - Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda
21.05.2012. - UPUTE - za pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa - Program 3105 - Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova
04.05.2012. - UPUTE - za pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa
 Program 3105 - Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova
28.03.2012. - JAVNI NATJEČAJ
- za imenovanje pet članova Vijeća Agencije za civilno zrakoplovstvo - prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za javni natječaj za člana Vijeća Agencije za civilno zrakoplovstvo« - rok za prijavu na natječaj istekao 5. travnja 2012. godine


2011.

2010.

2009.

2008.