Nadzorni odbori


2016.

18.08.2016. - PONIŠTENJE JAVNIH NATJEČAJA - Državni ured za upravljanje državnom imovinom poništava javne natječaje za odabir člana Uprave društva i direktore društava na temelju Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 33/16 i 43/16):


- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi,

- za odabir direktora društva HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o., Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2,

- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o., Velika Gorica, Rudolfa Fizira 1, 10150 Zagreb,

- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o. za usluge u zračnom prometu, Klisa, Vukovarska 67,

- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o., Omišalj, Hamec 1,

- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA SPLIT, d.o.o., K. Štafilić, Cesta dr. Franje Tuđmana 1270,

- za odabir člana Uprave društva ZRAČNA LUKA PULA d.o.o., Ližnjan, Valtursko polje 210,

- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o., Ul. I. br. 2/a, 23222 Zemunik Donji

27.07.2016. - JAVNI NATJEČAJ - Državni ured za upravljanje državnom imovinom (za Zračnu luku Pula d.o.o.) – javni natječaj za odabir člana Uprave društva ZRAČNA LUKA PULA d.o.o., Ližnjan, Valtursko polje 210.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – za odabir člana Uprave društva Zračna luka Pula d.o.o. – ne otvarati.«

18.08.2016.

27.07.2016. - JAVNI NATJEČAJ - Državni ured za upravljanje državnom imovinom (za Zračnu luku Zadar d.o.o.) – javni natječaj za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o., Ul. I. br. 2/a, 23222 Zemunik Donji.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – za odabir direktora društva Zračna luka Zadar d.o.o. – ne otvarati.«

18.08.2016.
 
27.07.2016. - JAVNI NATJEČAJ - Državni ured za upravljanje državnom imovinom (za Zračnu luku Rijeka d.o.o.) – javni natječaj za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o., Omišalj, Hamec 1.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – za odabir direktora društva Zračna luka Rijeka d.o.o. – ne otvarati.«

18.08.2016.

27.07.2016. - JAVNI NATJEČAJ - Državni ured za upravljanje državnom imovinom (za Zračnu luku Rijeka d.o.o.) – javni natječaj za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o., Omišalj, Hamec 1.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – za odabir direktora društva Zračna luka Rijeka d.o.o. – ne otvarati.«

18.08.2016.

27.07.2016. - JAVNI NATJEČAJ - Državni ured za upravljanje državnom imovinom (za Zračnu luku Osijek d.o.o.) – javni natječaj za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o., za usluge u zračnom prometu, Klisa, Vukovarska 67.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – za odabir direktora društva Zračna luka Osijek d.o.o. – ne otvarati.«

18.08.2016.

27.07.2016. - JAVNI NATJEČAJ - Državni ured za upravljanje državnom imovinom (za Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe d.o.o.) – javni natječaj za odabir direktora društva HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o., Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – za odabir direktora društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. – ne otvarati.«

18.08.2016.

27.07.2016. - JAVNI NATJEČAJ - Državni ured za upravljanje državnom imovinom (za Zračnu luku Dubrovnik d.o.o.) - javni natječaj za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – za odabir direktora društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. – ne otvarati.«

18.08.2016.

01.07.2016. - HP – HRVATSKA POŠTA d.d. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članove Uprave - rok 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, s naznakom: "Prijava na natječaj – za odabir predsjednika i članova Uprave društva HP – Hrvatska pošta d.d. – ne otvarati"

01.07.2016. - ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članove Uprave - rok 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, s naznakom: "Prijava na natječaj – za odabir predsjednika i članova Uprave društva Odašiljači i veze d.o.o – ne otvarati"

24.06.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za izbor i imenovanje glavnog istražitelja zrakoplovnih nesreća (m/ž), Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu – 1 izvršitelj na mandat od 5 godina

PRIJAVE - na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Ivana Šibla 9 – 11, HR-10000 Zagreb, s naznakom - Ne otvaraj – natječaj za glavnog istražitelja zrakoplovnih nesreća

22.06.2016. - JAVNI NATJEČAJ - za izbor i imenovanje Glavnog istražitelja pomorskih nesreća (m/ž) Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu – 1 izvršitelj na mandat od 5 godina

PRIJAVE - na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Ivana Šibla 9 – 11, HR-10000 Zagreb, s naznakom - Ne otvaraj – natječaj za glavnog istražitelja pomorskih nesreća

17.06.2016. - Hrvatske autoceste d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika i člana Uprave - rok 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb,  s naznakom: „Prijava na natječaj“ – za predsjednika/člana  Uprave Hrvatskih autocesta d.o.o. – ne otvarati.“

17.06.2016. - Hrvatske ceste d.o.o. - ispravak javnog natječaja za odabir predsjednika Uprave i članove Uprave - rok 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama

Prijave na natječaj podnose se u roku 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb  s naznakom: „Prijava na natječaj“ – za predsjednika i članove Uprave  HŽ Infrastrukture d.o.o.“
 

17.06.2016. - Hrvatske autoceste d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika i člana Uprave - rok 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb,  s naznakom: „Prijava na natječaj“ – za predsjednika/člana  Uprave Hrvatskih autocesta d.o.o. – ne otvarati.“

17.06.2016. - Hrvatske ceste d.o.o. - ispravak javnog natječaja za odabir predsjednika Uprave i članove Uprave - rok 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama

Prijave na natječaj podnose se u roku 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb  s naznakom: „Prijava na natječaj“ – za predsjednika i članove Uprave  HŽ Infrastrukture d.o.o.“
 

17.06.2016. - HŽ Infrastruktura d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članove Uprave - rok 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama

Prijave na natječaj podnose se u roku 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb  s naznakom: „Prijava na natječaj“ – za predsjednika i članove Uprave  HŽ Infrastrukture d.o.o.“

04.05.2016. - JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pet članova Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
 
PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od osam dana od objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Za javni natječaj za člana Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo“
 
10.06.2016.


2015.

26.01.2015.


2014.

27.01.2015.
OBAVIJEST - o izmjeni vremena održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima za imenovanje ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa - Mijenja se termin razgovora (intervjua) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa na način da će se isti održati u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture / 8. kat, soba 805 / Prisavlje 14, Zagreb, dana 30. siječnja 2015. godine u 13:00 sati

29.12.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa

PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od osam dana od objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja  Agencije za sigurnost željezničkog prometa“
 
26.01.2015.

2013.

17.09.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od osam dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Za javni natječaj za člana Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu“.

14.11.2014.

07.07.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa

22.07.2014. - OBAVIJEST - o izmjeni vremena održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa

Mijenja se termin razgovora (intervjua) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa na način da će se isti održati u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (9. kat, soba 915), Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, dana 25. srpnja 2014. godine u 09:00 sati.

Pojedini kandidati će o mjestu održavanja (intervjua) biti obaviješteni elektroničkim putem.


18.07.2014. - OBAVIJEST - o mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa

PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od osam dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Za javni natječaj za člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa"

2013.

04.10.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje jednog člana Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

19.12.2013. - OBAVIJEST - o mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima za imenovanje jednog člana Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 (osam) dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Za javni natječaj za člana Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

29.05.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje jednog člana Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od osam dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Za javni natječaj za člana Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

29.05.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od osam dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Za javni natječaj za člana Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

2011.

2010.

2008.