Luka Zadar

Zadar je vrlo važno prometno središte Hrvatske u kojem se sjeverni kontinentalni prometni pravci sastaju s Jadranskim morem i spajaju na pomorske pravce, autocestu (A1), željeznicu te morske i zračne luke. Luka zadovoljava sve zahtjeve prometa i prijevoza na međunarodnoj, nacionalnoj te lokalnoj razini. Trajektni terminal u Zadru predstavlja glavnu sponu između Zadra i otoka koji se nalaze u blizini grada Zadra: drugi je po broju putnika u Hrvatskoj, odmah nakon splitske luke. Također ima važnu ulogu jer predstavlja vezu između trajektnih terminala duž hrvatske obale i općenito duž jadranske i mediteranske obale. Zadarska luka ima iznimno važnu ulogu za razvoj turizma kao ključnog sektora hrvatskog gospodarstva, koji uključuje cruisere kao i posjetitelje koji ulaze u Hrvatsku morskim putem (trajektima).

Lučka uprava Zadar upravlja sa sljedećim lučkim područjima: Putnička luka Zadar Grad, Putnička luka Gaženica Zadar (uključujući i ukrcajno iskrcajna mjesta za ribarska plovila), Teretna luka Gaženica i Ribarska luka Vela Lamjana Kali. Sveukupno, zadarska luka bilježi godišnji promet od cca. 2,7 milijuna putnika i 430 tisuća vozila te više od 300.000 tona prometa tereta, od čega 2/3 čini promet tekućim derivatima. Posebno snažan rast prometa putnika i vozila bilježi se od početka rada nove putničke luke u Gaženici, posebice u međunarodnom prometu brodova na kružnim putovanjima kao i u domaćem prometu putnika i vozila.

Ideja za razvoj nove putničke luke Gaženica započela se razmatrati prije više od dva desetljeća zbog očiglednog nedostatka operativnog prostora u staroj gradskoj luci Zadar.  
Projekt se sastoji od tri faze:
  • Lot I -  pomorski radovi (podmorski iskop, nasipavanje i sekundarni lukobran).
  • Lotu II - Pomorski radovi (obale, gatovi i glavni lukobran)
  • Lot IIIA - Pristupne ceste te osnovna terminalska infrastruktura.
  • Lota IIIB  - dovršetak izgradnje putničke zgrade terminala
  • Lot IIIC - izgradnja obalnih zidova.
Površina nove Putničke luke Gaženica od otprilike 100,000 m² je iznimno važna neurbanizirana površina na udaljenosti od 3 km od same povjesne jezgre Grada Zadra. U 2009. godini započeli su radovi na projektu izgradnje nove lučke infrastrukture. Prva faza projekta pomorskog iskopa i nasipavanja završena je 2010. godine, II i IIIA faza dovršene su u ljeto 2014. godine, luka  sa privremenim objektima puštena je u operativni rad krajem ožujka 2015. godine, dok se okončanje posljednje faze, tj. lota IIIB očekuje sredinom 2018. godine. Do završetka svih planiranih aktivnosti preostao je samo Lot IIIc, tj. izgradnja obalnih zidova između nove putničke luke i stare teretne luke u Gaženici. Sveukupno, vrijednost investicije bez Lota IIIC procjenjuje se na cca. 178 milijuna eura (krediti EIB i KfW + vlastita sredstva). Investitor cijelog projekta je Lučka uprava Zadar uz jamstvo Vlade Republike Hrvatske.

Osim rasterećenja stare gradske luke i povijesne jezgre Zadra, kako u prometnom, tako i u sigurnosnom i ekološkom kontekstu, krajnji cilj ovog projekta bio je stvaranje 1851 metara nove obalne linije i četiri gata od otprilike 13.500 četvornih metara novog područja sa 11 - 13 metara gaza sa mogućnošću istovremenog prihvata sedam brodova u domaćem linijskom prometu, dva broda u međunarodnom linijskom prometu kao i tri broda na kružnim putovanjima. Zgrada terminala omogućit će i kvalitetniji prihvat putnika i vozila u domaćem i međunarodnom linijskom prometu, kao i sve operacije karakteristične za brodove na kružnom putovanju kojima će Zadar postati matična luka. Nadalje, zgrada će dati mogućnost objedinjavanja svih Javnih službi u funkciji luke na istoj lokaciji poput Pomorske Policije, Carine, Lučke uprave i Lučke Kapetanije što će dodatno olakšati međusobne koordinacije te pojednostavniti i ubrzati procedure krajnjim korisnicima usluga. Osim toga, novostvorene površine u luci platforma su za privlačenje ulagača što je već u prvoj godini privuklo dosta interesa te su realizirane uspješne koncesije poput benzinske crpke i komercijalnog centra. Također, krajem 2017 godine raspisan je i natječaj za obavljanje gospodarske djelatnosti pružanja usluga putnicima uz korištenje i održavanje objekata lučke suprastrukture – zgrade pomorsko putničkog terminala. Tijekom 2018 godine izabran je koncesionar te se sredinom 2018. godine očekuje i potpisivanje Ugovora o koncesiji.