Luka Split

PROJEKT OBNOVE INFRASTRUKTURE LUKE SPLIT - Proširenje i obnova putničkih vezova na vanjskoj strani lukobrana Gradske luke Split

Danas kroz luku Split godišnje prođe više od 5 mil. putnika, te 730 tisuća automobila. Domaći kao i međunarodni promet u luci kontinuirano kroz godine bilježi porast, te ima i daljnju tendenciju rasta. Iz navedenih razloga, pojavio se nedostatak infra i suprastrukturnih objekata za redovno servisiranje prometa u Gradskoj luci Split. Kako bi se udovoljilo ovim zahtjevima i potrebama razvoja lučkih kapaciteta, a posebice s aspekta poboljšanja sigurnosti protoka putnika i vozila, te povećanja sigurnosti prometa u luci Lučka uprava Split pokrenula je Projekt obnove infrastrukture luke Split. Samo proširenje i obnova putničkih vezova na vanjskoj strani lukobrana u direktnoj je funkciji povećanja propusne moći Gradske luke Split, kako za kopneni tako i pomorski promet. Izgradnja vezova na vanjskoj strani lukobrana u gradskoj luci Split započela je u mjesecu lipnju 2014.godine, a radovi su bili podijeljeni u dvije faze. Prva faza je završena u srpnju 2016. godine, a druga faza u ožujku 2017. godine. Izgrađena su dva veza za prihvat brodova u domaćem i međunarodnom prometu putnika i vozila kao i prihvat brodova na kružnim putovanjima, čime se dobila veća operativna lučka površina što omogućava bolji protok putnika i vozila, bolju sigurnost prometa u luci te pružanje kvalitetnijih lučkih usluga.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja“ Pomgrad inženjering“ d.o.o., Split i „Viadukt“ d.d., Zagreb.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 23.347.366,98 Eura.

Projekt obnove infrastrukture luke Split kao i izgradnja putničkih vezova, je i dio investicijske strategije Vlade RH kao potpora jačanju prometne infrastrukture i turističke mreže u Hrvatskoj, a samim time i grada Splita. Važnost efikasne lokalne prometne infrastrukture je prepoznata kao jedan od ključnih faktora osiguranja kvalitete usluga i širenja turističke ponude u Hrvatskoj van već poznatih turističkih destinacija.